świadczenia

Świadczenie rodzinne – zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), zapomoga wypłacana przez gminy oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw.


 • Drobni akcjonariusze pod unijnym parasolem

  Drobni akcjonariusze pod unijnym parasolem

  ZMIANA PRAWA: Unia Europejska chce, aby akcjonariusze mniejszościowi mieli więcej praw i byli lepiej chronieni. Dlatego proponuje m.in. wprowadzenie większej przejrzystości w zasadach ustalania wynagrodzeń dla dyrektorów, większej transparentności w działaniach spółki i działalności pośredników, pełną identyfikację akcjonariuszy. To tylko część propozycji zawartych w projekcie nowelizacji dyrektywy 2007/36/WE z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE z 2007 r. L 184, s. 17) oraz dyrektywy 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych [...] (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 182, s. 19). W marcu rezolucję w tej sprawie przyjął Parlament Europejski. Bezpośrednim impulsem do stworzenia nowego prawa był kryzys finansowy, który w ocenie parlamentarzystów spowodowany został m.in. przez to, że w wielu spółkach akcjonariusze skupili się na krótkodystansowym zaangażowaniu w firmę. Spekulanci nie identyfikowali się ze spółką i w momencie kryzysu wyprzedawali akcje, co prowadziło do dodatkowego pogorszenia jej sytuacji. – Proponowane zmiany mają ułatwić drobnym inwestorom realizację uprawnień korporacyjnych, a jednocześnie zwiększą transparentność działań profesjonalistów działających na rynku kapitałowym – oceniają eksperci. Ich zdaniem kierunek zmian jest dobry. Kluczowa będzie transpozycja przepisów przez państwa członkowskie i rzeczywiste egzekwowanie wymogów transparentności od uczestników rynku. Stanowisko parlamentu zostanie teraz przekazane Radzie UE. Jeśli przyjmie ona dokument, Polska będzie miała 24 miesiące na wdrożenie nowych przepisów w życie. Przedstawiamy najważniejsze proponowane zmiany.

  czytaj więcej

 • Wyroki, które państwa wykonały tylko w teorii

  Wyroki, które państwa wykonały tylko w teorii

  Każdy prawnik prowadzący sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka wie, że sukcesem nie jest samo pozytywne rozpatrzenie sprawy, lecz wykonanie wyroku przez państwo, które skarżymy. Nad wykonaniem wyroków czuwa Komitet Ministrów Rady Europy wspierany przez departament wykonywania wyroków.

  czytaj więcej

 • Kontrola abonamentu RTV: 10 rzeczy jakie muszą wiedzieć przedsiębiorcy

  Kontrola abonamentu RTV: 10 rzeczy jakie muszą wiedzieć przedsiębiorcy

  PROBLEM: Przedsiębiorcy, którzy posiadają w firmach odbiorniki RTV, właściwie w każdej chwili mogą się spodziewać kontroli. Podczas nich sprawdza się, czy jest wypełniany obowiązek rejestracji odbiorników, a w przypadku gdy są one już zarejestrowane – weryfikuje się, czy są uiszczane opłaty abonamentowe. O tym, że kontrolerzy pojawiają się w firmach, świadczy m.in. duża liczba spraw, jakie trafiają w ostatnim okresie do sądów administracyjnych.

  czytaj więcej

 • KIO niejednolicie o wskazywaniu podwykonawców przy składaniu oferty

  KIO niejednolicie o wskazywaniu podwykonawców przy składaniu oferty

  Raz izba uważa, że jeśli wykonawca nie podał zamawiającemu konkretnych firm, to powinien zostać wykluczony, a kilka dni później wydaje odmienne orzeczenie.

  czytaj więcej

 • Rafalska: Jeśli w tym roku urodzi się mniej niż 400 tys. dzieci, to będzie moja porażka

  Rafalska: Jeśli w tym roku urodzi się mniej niż 400 tys. dzieci, to będzie moja porażka

  - Jestem przekonana, że w krótkiej perspektywie wzrost urodzeń będzie widoczny, ale nie umiem stwierdzić, na ile będzie to trwała tendencja – należy być ostrożnym. Nie chciałabym, aby był to jedynie efekt świeżości programu, ale w dużym stopniu przyszłość zależy od naszych działań - mówi minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska w wywiadzie dla DGP.

  czytaj więcej

 • Bochenek: Pod koniec tygodnia podsumowanie roku funkcjonowania 500 Plus

  Bochenek: Pod koniec tygodnia podsumowanie roku funkcjonowania 500 Plus

  Pod koniec tygodnia rząd Beaty Szydło podsumuje pierwszy rok funkcjonowania programu "Rodzina 500 Plus" - zapowiedział w poniedziałek rzecznik rządu Rafał Bochenek. Rząd zamierza przedstawić liczby, ale też konkretne przypadki beneficjentów "500 Plus".

  czytaj więcej

 • Białoruś: Wysokie kary dla opozycjonistów za udział w protestach

  Białoruś: Wysokie kary dla opozycjonistów za udział w protestach

  Sąd w Mińsku skazał w poniedzialek opozycjonistę Alesia Łahwińca, zatrzymanego 23 marca, na 10 dni aresztu. Dzianisa Sadouskiego z Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji, zatrzymanego w sobotę, sąd ukarał karą grzywny w wysokości 1840 rubli (ok. 3800 zł).

  czytaj więcej

 • Protesty pokazują niestabilność nastrojów w Rosji i są sukcesem Nawalnego

  Protesty pokazują niestabilność nastrojów w Rosji i są sukcesem Nawalnego

  Wielotysięczne niedzielne protesty w Rosji z udziałem młodzieży pokazują, że nastroje społeczne wahają się i nie są w pełni pod kontrolą; są też one sukcesem Aleksieja Nawalnego, który stał się "jedynym graczem" wśród działaczy opozycji - oceniają eksperci, z którymi rozmawiała PAP.

  czytaj więcej

 • Emerytura w obniżonym wieku już od 1 października. ZUS i firmy szykują się na zmiany

  Emerytura w obniżonym wieku już od 1 października. ZUS i firmy szykują się na zmiany

  Podwyżki pensji, wolne piątki, dodatkowe dni urlopu. Tak pracodawcy będą zachęcać wybranych pracowników, żeby ci nie korzystali z emerytury w obniżonym wieku.

  czytaj więcej

 • Konkurs na auto przyszłości z ukrytym regulaminem

  Konkurs na auto przyszłości z ukrytym regulaminem

  Aby poznać regulamin konkursu na projekt samochodu elektrycznego najpierw trzeba podać swoje dane osobowe i zgodzić się na ich przetwarzanie. Prawnicy nie mają wątpliwości – kolejność powinna być odwrotna.

  czytaj więcej

 • Jeszcze łatwiej przekazać 1 proc.

  Jeszcze łatwiej przekazać 1 proc.

  Od 15 marca emeryci i renciści, którzy rozliczają się za pośrednictwem ZUS, mogą już wskazać organizację, którą chcą wspomóc.

  czytaj więcej

 • 500+ i świadczenia rodzinne do poprawki

  500+ i świadczenia rodzinne do poprawki

  Koniec wyłudzania pieniędzy na „samotnego” rodzica czy przedstawiania fikcyjnie zaniżonych zarobków tylko po to, żeby dostać wsparcie na pierwsze dziecko.

  czytaj więcej

 • Przedsiębiorstwa tworzą coraz więcej miejsc pracy

  Przedsiębiorstwa tworzą coraz więcej miejsc pracy

  W ubiegłym roku firmy stworzyły 618 tys. miejsc pracy. To najwięcej od 2007 r. Zlikwidowały raptem 284 tys. – najmniej od 8 lat.

  czytaj więcej

 • Młode Polki stawiają na pracę. Tyle że w domu

  Młode Polki stawiają na pracę. Tyle że w domu

  Już 1,6 mln kobiet jest zawodowo nieaktywnych ze względu na obowiązki rodzinne. To dane z badania BAEL, jakie cyklicznie prowadzi GUS, dotyczące IV kwartału 2016 r.

  czytaj więcej

 • Erdogan traci na awanturze dyplomatycznej

  Erdogan traci na awanturze dyplomatycznej

  Sondaże wskazują na lekką przewagę przeciwników wzmocnienia uprawnień prezydenta.

  czytaj więcej

 • Energetyka: Porażone prądem, porażone ceną, firmy płacą akcyzę

  Energetyka: Porażone prądem, porażone ceną, firmy płacą akcyzę

  Polska jest w pierwszej dziesiątce krajów UE o najwyższej stawce tego podatku na energię elektryczną.

  czytaj więcej

 • Cyberzagrożenia: Od spamu i phishingu, do wymuszania okupu

  Cyberzagrożenia: Od spamu i phishingu, do wymuszania okupu

  Skala incydentów, włamań i uderzeń w cyberprzestrzeni wzrosła do takiego poziomu, że już nie można ich traktować jak zagrożenia teoretycznego. 

  czytaj więcej

 • Rafalska: Będą korekty w programie 500+

  Rafalska: Będą korekty w programie 500+

  Dokument podsumowujący program 500 plus w najbliższych dniach trafi na Komitet Stały Rady Ministrów, a następnie do rządu i Sejmu - zapowiedziała szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Jej zdaniem w połowie kwietnia powinien być przedmiotem debaty parlamentarzystów.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne