handel

Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej