księgowość

Księgowość (buchalteria) jest podstawowym elementem składowym rachunkowości.


 • Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej [KOMENTARZ]

  Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej [KOMENTARZ]

  Miesiąc temu ukazała się ostatnia część komentarza do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1947). Teraz przechodzimy do przepisów ją wprowadzających.

  czytaj więcej

 • Wynajmujesz mieszkanie na doby? Masz szansę na 8,5-procentowy ryczałt

  Wynajmujesz mieszkanie na doby? Masz szansę na 8,5-procentowy ryczałt

  Kolejny sąd nie zgodził się z fiskusem, że każdy najem krótkoterminowy to działalność gospodarcza.

  czytaj więcej

 • "Breaking Bad" po polsku: Metaamfetamina znad Wisły zalewa Czechy i Słowację

  "Breaking Bad" po polsku: Metaamfetamina znad Wisły zalewa Czechy i Słowację

  Z najnowszych ogólnoeuropejskich danych wynika, że Czechy i Słowacja są wręcz zalewane metamfetaminą znad Wisły. Produkują ją i domorośli chemicy, i zorganizowane grupy przestępcze.

  czytaj więcej

 • Jak ująć odprawę emerytalną

  Jak ująć odprawę emerytalną

  W czerwcu br. samorządowa jednostka budżetowa wypłaciła pracownikowi odprawę emerytalną w związku z jego przejściem na emeryturę. Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa wypłaconej odprawy emerytalnej? Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć wydatek poniesiony z tego tytułu?

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  Jak rozliczyć sprzedaż piekarni

  ABC sp. z o.o. w 2005 r. oddała do używania wybudowany na własnym gruncie budynek piekarni. Budynek ten wraz z ogrodzeniem i parkingiem stanowią jeden środek trwały, tj. budynek piekarni. Wartość początkowa budynku wyniosła 1 000 000 zł. Podatek naliczony od wydatków inwestycyjnych związanych z budową budynku piekarni w łącznej wysokości 210 000 zł został w całości odliczony w okresie od maja 2004 r. do czerwca 2005 r., kiedy to realizowana była inwestycja. Budynek jest amortyzowany metodą liniową z zastosowaniem ustawowej 2,5-proc. rocznej stawki amortyzacyjnej. Budynek oddano od używania i wprowadzono do ewidencji środków trwałych w czerwcu 2005 r. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego spółka dokonała za lipiec 2005 r. Odpisy amortyzacyjne od tego budynku spółka nalicza za okresy miesięczne. Na budynek piekarni po oddaniu go do używania nie były ponoszone nakłady o charakterze ulepszeniowym, które podniosłyby wartość początkową tego środka trwałego. Do środków trwałych spółka zaliczyła nabyty w sierpniu 2003 r. grunt, na którym został wybudowany budynek piekarni. Gruntu spółka nie amortyzuje. Wartość początkowa gruntu wyniosła 80 000 zł (grunt został nabyty bez podatku VAT). 1 czerwca 2017 r. spółka sprzedała firmie X (podatnik VAT czynny) nieruchomość, na której znajduje się budynek piekarni, za łączną kwotę 1 400 000 zł, w tym wartość gruntu wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 150 000 zł. Faktura dokumentująca sprzedaż nieruchomości została wystawiona w dniu sporządzenia aktu notarialnego i wydania nieruchomości, tj. 1 czerwca 2017 r. Zapłatę za sprzedaną nieruchomość spółka otrzymała w dniu sprzedaży przelewem na rachunek bankowy. Przedmiotem sprzedaży była wyłącznie nieruchomości, tj. grunt wraz ze znajdującym się na nim budynkiem piekarni, ogrodzeniem i parkingiem. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrył nabywca. Spółka jest podatnikiem VAT czynnym od początku swego istnienia, tj. od 1998 r. Na gruncie CIT spółka nie posiada statusu małego podatnika. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy. Pomiędzy spółką a firmą X nie występują żadne powiązania o charakterze osobistym, rodzinnym czy kapitałowym. VAT i zaliczki na CIT spółka płaci za okresy miesięczne. Jak spółka powinna rozliczyć podatkowo (VAT, CIT i PCC) sprzedaż tej nieruchomości?

  czytaj więcej

 • Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Przy reklamacji trzeba wyksięgować towary

  Nabywamy i sprzedajemy towary i usługi. Zdarza się, że w razie uszkodzenia towaru lub nienależytego wykonania usługi reklamujemy je u swoich kontrahentów. Również nasi odbiorcy czasem reklamują zakupione u nas towary (usługi). Jak ująć operacje związane z reklamacją towarów (usług) w ewidencji księgowej?

  czytaj więcej

 • Morawiecki zarobi na wczesne emerytury

  Morawiecki zarobi na wczesne emerytury

  Po maju deficyt jest najniższy od ćwierć wieku. Dobra koniunktura napełnia budżet, a dzięki poprawie ściągalności podatków w kasie państwa jest coraz więcej luzu. Przyszły rok będzie jednak trudny

  czytaj więcej

 • Podwyżki w szpitalach pogrążą samorządowe szpitale

  Podwyżki w szpitalach pogrążą samorządowe szpitale

  Od 1 lipca zakłady opieki zdrowotnej będą musiały zacząć podnosić płace najsłabiej zarabiającym pracownikom medycznym. To zwiększy zadłużenie szpitali, zwłaszcza powiatowych.

  czytaj więcej

 • Ukraina: Cyberpolicja zapobiegła kolejnemu atakowi hakerów

  Ukraina: Cyberpolicja zapobiegła kolejnemu atakowi hakerów

  Cyberpolicja i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) zapobiegły kolejnemu atakowi hakerskiemu z wykorzystaniem wirusa szyfrującego dane o nazwie Petya – poinformował w środę minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow.

  czytaj więcej

 • Pożegnamy wydatki strukturalne

  Pożegnamy wydatki strukturalne

  Wszystko wskazuje na to, że rok 2017 był ostatnim, w którym istniał obowiązek sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb za poprzedni rok. Nie trzeba też będzie korzystać z dodatkowej klasyfikacji.

  czytaj więcej

 • Problemy mają też firmy stosujące międzynarodowe standardy

  Problemy mają też firmy stosujące międzynarodowe standardy

  W sprawozdaniu finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF trzeba również ujawnić transakcje biznesowe z partnerką prezesa. Tymczasem bywa, że spółki nie podają informacji dotyczących powiązań osobowych.

  czytaj więcej

 • Fiskus popsuł radość Playa z giełdowego debiutu

  Fiskus popsuł radość Playa z giełdowego debiutu

   Znany operator komórkowy Play wchodzi na warszawską giełdę i przestrzega inwestorów przed swoimi problemami z urzędem skarbowym. Liczy się z tym, że fiskus może zakwestionować amortyzację znaków towarowych. 

  czytaj więcej

 • Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Łączenie placówek szpitalnych może być sposobem na dobrze pomyślane oszczędności

  Dziś przedstawiamy studium przypadku w oparciu o kazus połączenia dwóch rzeszowskich szpitali. Opisują go osoby, które czynnie w tym procesie brały udział. Omawiany przez nas przypadek jest tym wartościowszy, że ze względu na utworzenie sieci szpitali i znalezienie się kilkuset placówek poza nią do takich sytuacji może obecnie dochodzić znacznie częściej. Warto więc się dowiedzieć, na co uważać i z czym mogą być największe kłopoty. A przeprowadzenie takiej fuzji to droga najeżona kolcami. Wprawdzie dwie wprowadzone do studium postaci prawnika Drewnowskiego i dyrektora szpitala w M. Gałązki są fikcyjne, ale prawdziwe jest zainteresowanie takimi połączeniami ze strony innych jednostek samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej

 • Spór o skutki split paymentu

  Spór o skutki split paymentu

   O skutkach split payment oraz wpływie tego mechanizmu na płynność finansową firm rozmawiają Zbigniew Makowski wicedyrektor departamentu podatku od towarów i usług w Ministerstwie Finansów oraz Łukasz Czucharski ekspert Pracodawców RP. 

  czytaj więcej

 • Wpłaty na PFRON w firmie. Jak sobie z nimi radzić?

  Wpłaty na PFRON w firmie. Jak sobie z nimi radzić?

  Firma, która nie spełnia wymogu zatrudniania pracowników z orzeczeniami o niepełnosprawności płaci co miesiąc obowiązkowe wpłaty na rzecz PFRON. Całość takich spraw można zlecić firmie zewnętrznej lub samodzielnie opanować kilka prostych procedur, które pozwolą poradzić sobie z tymi kwestiami na własną rękę.

  czytaj więcej

 • Koszt będzie dopiero wtedy, gdy obciąży wynik finansowy

  Koszt będzie dopiero wtedy, gdy obciąży wynik finansowy

  Firmy będą odliczać wstępną opłatę leasingową, prowizje i inne koszty pośrednie w tym samym momencie, w którym potrącą je dla celów bilansowych. A więc zasadniczo rozliczą je w czasie, a nie jak dziś jednorazowo.

  czytaj więcej

 • W poszukiwaniu nowych źródeł energii dla innowacji

  W poszukiwaniu nowych źródeł energii dla innowacji

  Innowacja, start-up – w myśl rządowych strategii i głosów niezależnych ekspertów te słowa mają (a przynajmniej powinny) określać przyszłość polskiej gospodarki. W przekuwaniu tej idei w fakty sporą rolę przewidziano dla dużych, pozostających pod kontrolą państwa firm

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 2)

  Komentarz do ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 2)

  Druga część komentarza do przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej skupia się przede wszystkim na zmianach w ordynacji podatkowej.

  czytaj więcej

 • Sierant: Pojawiam się i znikam, czyli księgowość Kłapouchego

  Sierant: Pojawiam się i znikam, czyli księgowość Kłapouchego

  Dawno, dawno temu na warszawskiej giełdzie notowana była duża spółka farmaceutyczna. Pewnego dnia opublikowała raport kwartalny. Dobry, choć miał jedną cechę odróżniającą go od innych. Suma aktywów nie była równa sumie pasywów. Problem miał szerszy kontekst.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej