księgowość

Księgowość (buchalteria) jest podstawowym elementem składowym rachunkowości.


 • Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  Odpowiedzialność karną skarbową i karną ponosi obecnie nie tylko księgowa

  KOWBUD sp. z o.o. zajmuje się dostawą materiałów budowlanych i drobnego sprzętu budowlanego. W przeszłości padła już raz ofiarą grupy przestępców, którzy, podszywając się pod nią, wprowadzali do obrotu faktury rzekomo wystawione przez tę spółkę. Po długim i dość uciążliwym postępowaniu spółka zdołała wykazać i udowodnić, że ani sama jako podmiot, ani też żaden z jej pracowników nie uczestniczyli w tym procederze. Jednak wspomnienia tego nieprzyjemnego incydentu są cały czas obecne w świadomości zarządu i dużej grupy pracowników (tych, którzy de facto musieli wykazywać swoją niewinność). Stąd od początku 2017 r. daje się wyczuć w firmie pewne podenerwowanie wynikające z faktu, że wprowadzono nowe regulacje, które nie tylko zwiększają sankcje karne skarbowe za błędy w fakturach, ale w kodeksie karnym wprowadziły nowe przestępstwa polegające na wystawianiu fikcyjnych (czyli pustych) faktur, podrabianiu takich dokumentów, przerabianiu ich i posługiwaniu się nimi (używaniu ich jako autentycznych). Zwłaszcza wśród osób fakturujących oraz w księgowości zajmującej się rozliczeniem podatków pojawiły się obawy o to, co się stanie, jeżeli sytuacja taka jak w przeszłości będzie miała miejsce ponownie, a tym razem, z jakichś powodów, nie uda się w sposób jednoznaczny przekonać kontrolujących czy może później organy ścigania o tym, że firma jest ofiarą, a jej zarząd i pracownicy w żaden sposób nie uczestniczyli w nielegalnym procederze. Obawy pracowników księgowości są nawet dalej idące. Rośnie bowiem niepokój o to, czy przypadkiem któraś z licznych faktur zakupowych nie okaże się po jakimś czasie pustym dokumentem i czy nie zaprowadzi to osoby, która ją rozliczała, do więzienia.

  czytaj więcej

 • Ściągawka: Obowiązki księgowych w marcu (cz. 2)

  Ściągawka: Obowiązki księgowych w marcu (cz. 2)

  Marzec to czas na ostateczne sporządzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok. 

  czytaj więcej

 • Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Leasing operacyjny na obrabiarkę – jak go należy wykazać w dokumentacji

  Przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej finansującym, oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej korzystającym, podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty oraz prawo wieczystego użytkowania gruntów (art. 23a pkt 1 ustawy o PIT).

  czytaj więcej

 • Start-upy to nie tylko domena młodych. Dojrzali przedsiębiorcy podbijają branżę

  Start-upy to nie tylko domena młodych. Dojrzali przedsiębiorcy podbijają branżę

  Im starszy człowiek zabiera się do biznesu startupowego, tym trudniej wymyślić mu coś odkrywczego i jeszcze na tym zarobić. Ale wciąż nie brakuje seniorów, którzy chętnie rzucają wyzwanie młodszej konkurencji.

  czytaj więcej

 • Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - cz. 2 [KOMENTARZ]

  Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej - cz. 2 [KOMENTARZ]

  Nowe regulacje związane z utworzoną strukturą Krajowej Administracji Skarbowej już funkcjonują. Z perspektywy podatników nie przyniosło to jeszcze istotnych zmian w kontaktach z organami podatkowymi. Niewątpliwie trwa organizacja nowej służby o poszerzonych kompetencjach i odmiennych od dotychczasowych zasadach prowadzenia kontroli w ramach nowego rodzaju kontroli, jaką jest kontrola celno-skarbowa.

  czytaj więcej

 • Ukraina: Janukowycz płacił byłemu doradcy Trumpa przez bank w Kirgistanie

  Ukraina: Janukowycz płacił byłemu doradcy Trumpa przez bank w Kirgistanie

  Były prezydent Ukrainy Wiktor Janukowycz opłacał usługi byłego szefa kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, Paula Manaforta, przez raje podatkowe i bank w Kirgistanie – poinformowała we wtorek gazeta internetowa „Ukrainska Prawda”.

  czytaj więcej

 • Audytor tylko zbada. Nie będzie mógł doradzać

  Audytor tylko zbada. Nie będzie mógł doradzać

  Firmy, które będą weryfikować sprawozdania jednostek zainteresowania publicznego, np. banków czy spółek giełdowych, nie będą mogły im również doradzać – zdecydował rząd.

  czytaj więcej

 • Metodologia XI rankingu Firm i Doradców podatkowych

  Metodologia XI rankingu Firm i Doradców podatkowych

  XI Ranking Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej został podzielony na trzy zasadnicze części. Decydowały wyniki firm oraz ich osiągnięcia, a w kategoriach indywidualnych sukcesy doradców. W tegorocznym rankingu zasadniczo zachowaliśmy zeszłoroczne zasady metodologii

  czytaj więcej

 • Ściągawka dla księgowych - marzec, kwiecień 2017 r.

  Ściągawka dla księgowych - marzec, kwiecień 2017 r.

  czytaj więcej

 • Zabezpieczmy pieniądze na zdrowie [OPINIA]

  Zabezpieczmy pieniądze na zdrowie [OPINIA]

   Ministerstwo Zdrowia zamierza zlikwidować Narodowy Fundusz Zdrowia i przejąć nadzór nad wydatkami z publicznego systemu ochrony zdrowia. Oznacza to, że minister zdrowia dostanie władzę nad 7 0 m ld zł wydawanymi co roku z budżetu. Zlikwidowanie funduszu celowego niesie za sobą ryzyko niestabilnych nakładów na ochronę zdrowia.

  czytaj więcej

 • 13 zł za godzinę uruchomiło kreatywność pracodawców. Zobacz, jak omijają minimalną stawkę

  13 zł za godzinę uruchomiło kreatywność pracodawców. Zobacz, jak omijają minimalną stawkę

  Efektem ubocznym wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej okazała się kreatywność pracodawców. Zrobią wiele, by jej nie zapłacić.

  czytaj więcej

 • Samorządy walczą o pieniądze z PIT

  Samorządy walczą o pieniądze z PIT

  13 największych polskich miast liczy na dodatkowe 700 mln zł z podatku. Skutki nowej kwoty wolnej specjalnie ich nie zabolą

  czytaj więcej

 • Transport i outsourcing poprawiają bilans handlowy

  Transport i outsourcing poprawiają bilans handlowy

  Pod pewnymi względami eksport usług daje więcej korzyści niż eksport towarów.

  czytaj więcej

 • Bąk: Francuskie bliźniaczki? Wezmę tylko jedną [FELIETON]

  Bąk: Francuskie bliźniaczki? Wezmę tylko jedną [FELIETON]

  Na pierwszy rzut oka wydały mi się identyczne. Urodziły się tego samego dnia i w tym samym miejscu, nadano im podobne imiona i miały tak samo wielkie serca.

  czytaj więcej

 • Komentarz do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 3)

  Komentarz do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (cz. 3)

  Trzecia część komentarza omawia przede wszystkim regulacje rozdziału 5 działu V ustawy o KAS (art. 113–143), które dotyczą szczególnych uprawnień KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Firmy chcą kontroli podatkowej na życzenie

  Firmy chcą kontroli podatkowej na życzenie

  Największe spółki domagają się wprowadzenia kontroli podatkowej na życzenie. Dzięki niej miałyby pewność, że w przyszłości urząd nie zweryfikuje negatywnie ich rozliczeń.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej