naliczanie renty

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu naliczanie renty. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące naliczanie renty.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • NSA: fiskus zachował się skandalicznie naliczając podatek od renty więźnia obozu koncentracyjnego

  – Nieczęsto zdarza się rozpoznawać sprawę tak bulwersującą – od takiego zdania Grzegorz Borkowski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, zaczął ustne uzasadnienie wyroku z wczorajszej wokandy. Sąd nie zostawił na fiskusie suchej nitki. Uznał, że wniesienie skargi kasacyjnej przez organ podatkowy w takim przypadku to skandal. Trudno się z tym nie zgodzić, bo ...

  czytaj więcej

 • <strong>Renty</strong> rodzinne nie dla wdów i wdowców

  Renty rodzinne nie dla wdów i wdowców

  ... związane z przyznawaniem rent rodzinnych. Nie może ... Zmiany zasad przyznawania rent rodzinnych wdowom i ... wieku uprawniającego do renty po śmierci małżonka ... dotychczas uprawnione do rent rodzinnych faktycznie stracą ... bowiem prawo do renty rodzinnej, musimy się ... możliwość wyboru między rentą rodzinną a emeryturą ... niej na rzecz renty rodzinnej po zmarłym ... do wypłaty rent rodzinnych. Obecnie ...

  czytaj więcej

 • Tylko całkowita niezdolność do pracy uprawnia do <strong>renty</strong> socjalnej

  Tylko całkowita niezdolność do pracy uprawnia do renty socjalnej

  ... o możliwości uzyskania renty socjalnej. Kto i ... może otrzymać tę rentę z ZUS? Czy ... do uzyskania tej renty? Uprawnienie ... świadczeń. Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może ... , obniżeniu podlega wysokość renty socjalnej. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może ... proc. kwoty najniższej renty. Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu ...

  czytaj więcej

 • Nowe <strong>renty</strong> mogą być wyższe niż emerytury

  Nowe renty mogą być wyższe niż emerytury

  ... zasady ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności ... roku. Inaczej nowe renty będą od nich ... sposób ustalania wysokości rent. A czas płynie. ... nazwać sytuacji, kiedy renta wypłacana osobie niepracującej ... dojść do nadużywania rent. – I zamiast ograniczyć ... będą ubiegać się renty – ostrzega Jeremi Mordasewicz. ... zmieniającej zasady liczenia rent wiadomo od 2008 ... emeryturach i rentach z Funduszu ...

  czytaj więcej

 • ZUS będzie przyznawał renty według obecnych zasad

  ... pracować mogą otrzymywać renty na poziomie świadczeń ... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... 2009 r. wysokość rent z tytułu niezdolności ... osób otrzyma nowe renty na poziomie ustawowego ... uprawnionych już do renty otrzymuje świadczenie w ... tys. zł, a renta socjalna wynosi niewiele ... zamierzeniu rządu nowa renta staje się dodatkiem ... emerytalno-rentowego. Renta powinna mieć ...

  czytaj więcej

 • Nadchodzi zakaz łączenia świadczeń. Policjanci uciekają na <strong>renty</strong> inwalidzkie

  Nadchodzi zakaz łączenia świadczeń. Policjanci uciekają na renty inwalidzkie

  ... , jak ubiegać się o rentę inwalidzką. Jeśli ją otrzymają ... łączenia świadczeń – emerytury i renty. – Nie mamy żadnych sygnałów, ... inwalidzkich (obecnie są trzy). Renta z tytułu niezdolności do ... służby. Podstawą wymiaru wszystkich rent przyznanych po wejściu w ... ubiegające się o rentę nie będą mogły ... znieść możliwość łączenia renty z emeryturą – zapewnia ...

  czytaj więcej

 • Jak ZUS wylicza wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

  ... ubiegającym się o rentę z tytułu niezdolności ... wprowadzająca nowe zasady naliczania tych świadczeń na ... wniosek o przyznanie renty zgłoszą do końca ... . Sposób obliczenia Wysokość renty z tytułu niezdolności ... obowiązująca kwota bazowa. Renta stanowi sumę następujących ... proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok ... proc. podstawy wymiaru renty za każdy rok ... , że o rentę z tytułu ...

  czytaj więcej

 • Renty z ZUS wzrosną o 71 zł

  ... zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ... podwyżki. Również minimalne emerytury i renty wzrastają w tym samym tempie ... ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników oraz renty wypadkowe czy socjalne. W tym ... również sieroty zupełne uprawnione do renty rodzinnej. Wyniesie on 368 ... również emerytury i renty żołnierzy oraz funkcjonariuszy. ...

  czytaj więcej

 • Kiedy trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłaty renty planistycznej

  ... się z gminą. Renta planistyczna jest bowiem ... gminy. Warunkiem pobrania renty planistycznej jest jednoczesne ... do naliczenia wysokości renty planistycznej. Z kolei ... ustalenie i pobranie renty planistycznej. O wszczęciu ... , by nie płacić renty planistycznej? Zmiana przeznaczenia ... żądać od właściciela renty planistycznej, ... 20 tys. zł. Renta planistyczna będzie naliczana od różnicy pomiędzy ...

  czytaj więcej

 • Emerytury i <strong>renty</strong> wzrosną w tym roku o 6,1 proc.

  Emerytury i renty wzrosną w tym roku o 6,1 proc.

  ... marca emerytury i renty, weźmie pod uwagę ... . Waloryzacja emerytur i rent przesądza też o ... . Są to: • emerytura, renta z tytułu całkowitej ... do pracy i renta rodzinna (obecnie wynoszą ... ,29 zł miesięcznie), • renta z tytułu częściowej ... ,44 zł miesięcznie), • renta z tytułu całkowitej ... chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa (obecnie ... ,55 zł), • renta z tytułu ...

  czytaj więcej

 • Jak uniknąć renty planistycznej

  ... decyzję o ustaleniu renty planistycznej. Czy będę ... decyzji ustalającej wysokość renty planistycznej. Opłata jest ... w sprawie ustalenia renty planistycznej może być ... od zapłaty? Wysokość renty planistycznej określa się ... wysokości renty, pozostawiając do ... .p.) przewidziano, że renta planistyczna jest naliczana w przypadku zbycia ... zaskarżyć powyższe rozstrzygnięcie? Renta planistyczna jest naliczana na podstawie decyzji ...

  czytaj więcej

 • Jak ubiegać się w ZUS o podwyższenie emerytury i <strong>renty</strong>

  Jak ubiegać się w ZUS o podwyższenie emerytury i renty

  ... wypłaty emerytur i rent przez ZUS. Poparły ... Wysokość emerytury lub renty dla osób urodzonych ... nieskładkowych). W przypadku renty z tytułu niezdolności ... zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w ... obliczenia emerytury i renty wskazuje, że jednym ... o emeryturę lub rentę może wskazać do ... o emeryturę lub rentę, • wynagrodzenia z 20 ... emeryturę lub rentę. Brak dowodów ...

  czytaj więcej

 • Prawo do <strong>renty</strong> z tytułu niezdolności do pracy liczy się z ostatnich dziesięciu ...

  Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy liczy się z ostatnich dziesięciu ...

  ... Ubezpieczeń Społecznych odmówił ubezpieczonej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Miała ... 10 lat i miałaby prawo do renty. Sąd przyznał jej rację. Od tego ... stwierdził, że ZUS, przyznając prawo do renty, powinien brać pod uwagę okresy nieskładkowe ... grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ...

  czytaj więcej

 • Nowe renty będą niższe

  ... formułę ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności ... zmienili zasad obliczania rent z tytułu niezdolności ... systemu. Różnica między rentą i emeryturą polega ... przy ustalaniu wysokości renty, oprócz okresów składkowych ... nowych zasad ustalania rent będzie dla nich ... przyjęcie jednolitej podstawy naliczania emerytur i rent. – Nie może być ... się opłacało otrzymać rentę z ...

  czytaj więcej

 • Gmina nie może nałożyć renty planistycznej

  ... uprawnia gminy do naliczenia renty planistycznej za wzrost ... powstanie obowiązku zapłaty renty planistycznej, nie może ... wprowadzenia obowiązku zapłaty renty planistycznej było bowiem ... niego obowiązku zapłaty renty planistycznej. W przypadku ... na właściciela nieruchomości rentę planistyczną w wysokości ... radę miasta. Podstawa naliczania Z decyzją burmistrza ... nakładającą obowiązek zapłacenia renty planistycznej. Wyrok Wojewódzkiego ...

  czytaj więcej

 • Wyższe <strong>renty</strong> i emerytury z ZUS

  Wyższe renty i emerytury z ZUS

  ... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... osoby już pobierające renty lub emerytury. – Ponowne ... /10). Nowe warunki renty Od dziś wchodzą ... warunki uprawniające do renty z tytułu całkowitej ... uzyskać prawa do renty. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności ... wniosku o rentę lub przed ...

  czytaj więcej

 • Wysokość nowych <strong>rent</strong> ma zależeć od zarobków

  Wysokość nowych rent ma zależeć od zarobków

  ... obecny system przyznawania rent będzie zachowany, ludzie ... zasady ustalania wysokości rent z tytułu niezdolności ... Obecnie różnice między rentami i emeryturami są ... upływem lat stare renty zwiększane m.in. ... nowy sposób liczenia rent. Zawetował ją prezydent. ... spowodują, że nowe renty będą wyższe. Jak ... , aby do obliczania renty stosować średnie trwanie ... . zł. – Wysokość renty ma być ...

  czytaj więcej

 • Nie będzie nowych zasad ustalania <strong>rent</strong>

  Nie będzie nowych zasad ustalania rent

  ... zmieniająca zasady ustalania rent z tytułu niezdolności ... , która uzależniałaby wysokość rent od wysokości kapitału ... i ustalania wysokości rent. ZUS przyznawać je ... niż emerytury. Kłopotliwe renty Reforma emerytalna zakładała ... zasad ustalania wysokość rent i emerytur. Jednak ... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... . Zmiana w sposobie naliczania rent miała polegać na ...

  czytaj więcej

 • Na jakim poziomie gmina może ustalić stawkę <strong>renty</strong> planistycznej

  Na jakim poziomie gmina może ustalić stawkę renty planistycznej

  ... wartość działki wzrosła nieznacznie, więc stawka renty planistycznej powinna zostać ustalona na poziomie ... zagospodarowaniu przestrzennym nie umożliwiają ustalenia stawki renty planistycznej nie tylko na poziomie wyższym ... bowiem NSA, obowiązek zapłaty jednorazowej opłaty (renty planistycznej) pobieranej w razie zbycia nieruchomości, ... zagospodarowania przestrzennego zerowej stawki procentowej służącej naliczaniu tej opłaty. linki ...

  czytaj więcej

 • W przyszłym roku wzrosną dodatki do emerytur i rent

  Emerytury i renty w dotychczas obowiązującym ... o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń ... kwocie emerytur i rent. Od 1 marca ... zostaną podwyższone: ● emerytury, renty z tytułu ... pracy (w tym renta szkoleniowa), renty rodzinne; ● emerytury rolnicze, renty rolnicze z tytułu ... do pracy, rolnicze renty szkoleniowe, renty rodzinne, emerytury i renty z ubezpieczenia społecznego ...

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne