W kwietniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił trzynastą emeryturę ponad 8,5 milionom Polaków. Okazuje się jednak, że część z nich nie powinna była otrzymać tych pieniędzy. Teraz ZUS wskazuje, kto jest zobowiązany do zwrotu 13. emerytury.

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów. Stanowi dodatkowy zastrzyk gotówki, na który czekają miliony Polaków. Do końca kwietnia "trzynastkę" otrzymało już 8,5 mln emerytów i rencistów. Jednak nie wszyscy zachowają pieniądze. Okazuje się, że część emerytów będzie musiała zwrócić ZUS pieniądze. Kogo to dotyczy?

Kto musi zwrócić 13. emeryturę?

Kwota 13. emerytury w 2024 roku wynosiła 1780,96 zł brutto, co przekłada się na 1620,65 zł netto. Zgodnie z wytycznymi, seniorzy mieli otrzymać to świadczenie w kwietniowych przelewach z ZUS. Część osób otrzyma jeszcze ostatnie przelewy w maju (Zobacz terminy wypłaty 13. emerytur: Trzynasta emerytura netto. Ile wynosi? Kiedy ostatnie terminy wypłat? [HARMONOGRAM])

Jednakże nie wszyscy beneficjenci mieli prawo do tego dodatkowego świadczenia. Grupą, która jest narażona na utratę trzynastej emerytury są seniorzy pobierający wcześniejsze świadczenia emerytalne i jednocześnie dorabiający.

Takie osoby muszą pamiętać o limitach kwot, które mogą dorobić do wcześniejszej emerytury. Jeśli przekroczą wskazany przez ZUS pułap, utracą prawo do otrzymywania świadczenia przedemerytalnego, a w tym także 13. i 14. emerytury.

Limit dorabiania a prawo do 13. emerytury

Osoby pobierające wcześniejsze świadczenia emerytalne i jednocześnie pracujące muszą przestrzegać limitów dorabiania. Od 1 marca 2024 r. obowiązują nowe limity, aktualizowane co 3 miesiące. Aktualne progi, obowiązujące do 1 czerwca, oparte są na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu, które obecnie wynosi 7540,36 zł.

Limity:

  • Dorabianie do wcześniejszej emerytury do kwoty 5278,30 zł (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) skutkuje zmniejszeniem świadczenia.
  • Dorabianie do wcześniejszej emerytury do kwoty 9802,50 zł (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) skutkuje zawieszeniem świadczenia.

Trzynasta emerytura do zwrotu

Jeśli senior przekracza limit 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zawiesza mu wypłatę emerytury, a także nie przekazuje 13. i 14. emerytury. Prawo do tych dodatków jest sprawdzane w określonych terminach.

Jeżeli w wyniku rozliczenia świadczenia okaże się, że na 31 marca, odnośnie 13. emerytury lub na 31 października, odnośnie 14 emerytury, świadczenie podlegało zawieszeniu z uwagi na przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 13. i 14. emerytura podlega zwrotowi - mówi Grzegorz Dyjak dla serwisu niepełnosprawni.pl.

Komu nie przysługuje 13. emerytura?

Do 13. emerytury nie mają prawa:

  • osoby, których prawo do świadczeń zostało zawieszone na dzień 31 marca
  • sędziowie i prokuratorzy na emeryturach oraz laureaci sportowi, którzy pobierają emeryturę olimpijską.
  • osoby, których dochody przekraczają ustalony limit - jeśli przekroczenie wynosi więcej niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.