Wiele osób jest zatrudnionych w oparciu o umowę zlecenie. Często jest to jedyna oferowana im przez pracodawcę forma współpracy. Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury, a dokładniej – czy wpływa na wysokość emerytury oraz liczy się do stażu pracy?

Umowa zlecenie to jedna z częstszych form zatrudnienia na rynku pracy w Polsce. Zdarza się, że wiele osób pracuje w oparciu o taką umowę przez wiele lat - nawet 10 lub 20. Czy będą oni mogli liczyć na emeryturę? Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy i czy oraz jak wpływa na wysokość emerytury?

Od czego zależy wysokość emerytury?

Aby otrzymać minimalną emeryturę należy spełnić kilka warunków. Wśród nich są m.in. staż pracy (w postaci okresów składkowych) oraz wiek. By uzyskać prawo do najniższej emerytury należy osiągnąć staż pracy wynoszący 20 lat w przypadku kobiet oraz 25 lat w przypadku mężczyzn. Ważne jest także osiągnięcie wieku emerytalnego, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury i stażu pracy?

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, co oznacza, że nie ma mają w jej przypadku zastosowania przepisy Kodeksu pracy. Ta forma zatrudnienia jest często preferowana przez pracodawców, którzy nie muszą wówczas udzielać urlopu wypoczynkowego, urlopu na żądanie ani prowadzić szkoleń BHP. Czy jednak umowa zlecenie wpływa na wysokość emerytury oraz czy staż pracy uzyskany podczas pracy w oparciu o umowę zlecenie uprawnia do przejścia na emeryturę?

Czy umowa zlecenie liczy się do emerytury?

Na wysokość emerytury wpływa m.in. okres zatrudnienia oraz wysokość odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne.

W ramach umowy zlecenia odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (w tym składki emerytalne), a zwolnienie z obowiązku ich opłacania następuje w momencie, gdy zleceniobiorca posiada inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, których podstawa wynosi miesięcznie wysokość co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

To sprawia, że do ustalenia wysokości emerytury uwzględnia się wszystkie okresy opłacania składki emerytalnej – także te pochodzące z umowy zlecenia. Jak wygląda sytuacja w przypadku stażu pracy?

Umowa zlecenie a staż pracy

Jak wspomnieliśmy wyżej, umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, w związku z czym nie mają w jej przypadku zastosowania przepisy Kodeksu pracy. To oznacza, że okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie nie jest wliczany do stażu pracy.