Waloryzacja rent i emerytur w 2025 roku będzie oparta na wartości średniorocznej inflacji za cały 2024 rok oraz średniej krajowej. Co to oznacza dla emerytów? To, że raczej nie mają co liczyć na dwucyfrową waloryzację świadczeń. Ile może wynieść przyszłoroczna podwyżka emerytur? Zobacz nasze prognozy i wyliczenia.

Emeryci raczej nie otrzymają drugiej waloryzacji świadczeń w tym roku. Zgodnie z prognozami inflacja nie osiągnie poziomu przekraczającego 5 procent, co oznacza, że również w 2025 roku waloryzacja emerytur i rent odbędzie się na dotychczasowych zasadach. Przyszłoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie liczona na podstawie wartości średniorocznej inflacji za cały 2024 rok oraz średniej krajowej. Nie jest to najlepsza wiadomość dla seniorów. Dlaczego?

Plan Finansowy Państwa a waloryzacja emerytur

Rząd musi zaktualizować Plan Finansowy Państwa na lata 2025-2027. Plan ten uwzględnia ważne wskaźniki ekonomiczne, w tym płacę minimalną oraz najniższą emeryturę. Szacuje się, że decyzja rządu w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższym czasie.

Warto jednak podkreślić, że co prawda rząd zapisze prognozy w Planie Finansowym Państwa, ale sam sposób ustalania wskaźnika waloryzacji jest uzależniony nie od prognoz, ale od faktycznych danych wyliczonych przez Główny Urząd Statystyczny. Te zaś znane są zazwyczaj dopiero na początku kolejnego roku.

Średnioroczna inflacja a wzrost wynagrodzenia

Prognozowana średnioroczna inflacja za 2024 rok wynosi 6,6 proc., przy czym inflacja emerycka jest nieco wyższa, osiągając poziom 6,9 proc. Według prognozy, średnioroczny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3 proc.

Te dane są istotne przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji emerytur od 1 marca każdego roku. Podstawą tego wskaźnika jest średnioroczna inflacja, jednak jeśli inflacja emerycka (czyli wzrost cen towarów i usług dla gospodarstw emerytów, wyliczany przez Główny Urząd Statystyczny) przewyższa tę wartość, uwzględnia się właśnie inflację emerycką. Ponadto uwzględnia się 20 proc. średniorocznego wzrostu płac.

Ważne

Jak wyliczyć waloryzację na 2025 r.?

Wyliczając wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, dodajemy 6,9 proc. inflacji konsumenckiej do 0,6 proc. wzrostu średniej krajowej. Ostatecznie otrzymujemy wskaźnik waloryzacji w wysokości 1,075, co oznacza, że emerytury brutto wzrosną od 1 marca 2025 roku o 7,5 proc.

Jaka będzie waloryzacja emerytur od marca 2025 roku? [KWOTY]

Przypomnijmy, że od 1 marca 2024 r. emerytury wzrosły o 12,12 procent. Z kolei rok wcześniej emeryci cieszyli się rekordową waloryzacją w wysokości 14,8 procent. Jak będzie w przyszłym roku? Nie ma co liczyć na dwucyfrową waloryzację w 2025 r.

Zakładając, że waloryzacja wyniesie 7,5 proc., to od 1 marca 2025 roku najniższa emerytura wyniesie 1827,50 zł brutto i będzie wyższa od obecnej o 127,50 zł. Oto szacunkowe wyliczenia wysokości emerytur od 1 marca 2025 roku w porównaniu z obecnymi świadczeniami emerytalnymi.

Emerytury 2024 vs emerytury 2025:

 • 1700 zł (2024) - 1827,50 zł (2025)
 • 1780,96 zł (2024) - 1914,53 zł (2025)
 • 1800 zł (2024) - 1935 zł (2025)
 • 1900 zł (2024) - 2042,50 zł (2025)
 • 2000 zł (2024) - 2150 zł (2025)
 • 2200 zł (2024) - 2365 zł (2025)
 • 2500 zł (2024) - 2687,50 zł (2025)
 • 3000 zł (2024) - 3225 zł (2025)
 • 3500 zł (2024) - 3762,50 zł (2025)
 • 4000 zł (2024) - 4300 zł (2025)
 • 4500 zł (2024) - 4837,50 zł (2025)
 • 5000 zł (2024) - 5375 zł (2025)
 • 6000 zł (2024) - 6450 zł (2025)
 • 7000 zł (2024) - 7525 zł (2025)
 • 7500 zł (2024) - 8062,50 zł (2025)
 • 8000 zł (2024) - 8600 zł (2025).

(wyliczenia: Infor.pl)

Potencjalne scenariusze

Prognozy na temat inflacji w 2025 roku są niejednoznaczne. Według ekonomistów i prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, prawdopodobnie nie przekroczy ona 5 proc., przy jednoczesnym celu inflacyjnym NBP wynoszącym 2,5 proc.

Ostateczne rozstrzygnięcia w tej kwestii zapadną w drugiej połowie roku, gdy ceny nośników energii zostaną znacząco odblokowane. Aktualnie inflacja jest niższa niż przewidywano: w styczniu wynosiła 3,8 proc., w lutym 2,9 proc., a w marcu 2,0 proc. Wkrótce poznamy szybki szacunek GUS dotyczący wzrostu cen towarów i usług w kwietniu 2024 roku, co pozwoli nam lepiej oszacować średnią inflację w pierwszej połowie 2024 roku. Istnieje również ryzyko, że średnioroczny wzrost średniej krajowej może przekroczyć 3 proc., co sugerują nadspodziewanie wysokie wzrosty w pierwszych miesiącach 2024 roku, sięgające nawet 5-6 proc. rocznie.

Zobacz też:

W kontekście ustalania wskaźnika rocznej waloryzacji emerytur i rent od 1 marca 2025 roku, rząd może uwzględnić dodatkowe 1 lub nawet 1,2 proc. inflacji, zamiast wcześniejszych 0,6 proc. Także na ostateczne wyliczenia musimy jeszcze trochę poczekać.