Przedsiębiorcy, którzy zechcą zatrudnić seniorów, wkrótce będą mogli liczyć na korzystne dofinansowanie. Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Rządowe wsparcie ma pomóc w aktywizacji zawodowej osób w wieku emerytalnym.

Emeryci na rynku pracy

Średnia długość życia w Polsce wzrasta. Obecnie wynosi ponad 81 lat w przypadku kobiet i ponad 73 lata w przypadku mężczyzn. Osoby, które osiągają wiek emerytalny, o ile dopisuje im zdrowie, zwykle nadal są w pełni sił. A co za tym idzie wciąż mogą być pełnowartościowymi pracownikami. Rząd Donalda Tuska nie zamierza jednak wracać do pomysłu podwyższenia wieku emerytalnego. Nowy projekt ustawy zakłada zachętę dla pracodawców do zatrudnienia zainteresowanych dalszą pracą emerytów i zatrzymania ich na stanowiskach.

Osób po 60. roku życia jest w Polsce 9,8 mln. To około 25 proc. ludności. Dla porównania 20 lat temu emerytów było zaledwie 4,6 mln. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w 2030 roku ma ich być o pół miliona więcej niż dziś. Firmom będzie więc coraz trudniej znaleźć wykwalifikowanych pracowników w wieku produkcyjnym. Tymczasem ostatnie dane mówią, że w 2022 roku 85 proc. osób, które skończyły 60 lat było biernych zawodowo. Jednak seniorów, którzy chcą pracować przybywa. Jak podaje ZUS z końcem 2022 roku zatrudnionych emerytów było 826 tys. i w ciągu 7 lat ich liczba wzrosła o 44 proc. Znalezienie pracy ma im ułatwić dofinansowanie dla firm.

Wsparcie zatrudnienia seniorów. Założenia projektu

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia firmy, które zdecydują się zatrudnić kobiety powyżej 60. roku życia lub mężczyzn powyżej 65. roku życia będą mogły liczyć na korzyści finansowe. Według założeń otrzymają dofinansowanie do 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia, które od lipca tego roku ma wynosić 4300 zł. Będzie więc można uzyskać nawet 2150 zł dotacji.

Przewidziany okres dotacji to 24 miesiące, pod warunkiem, że przedsiębiorca zobowiąże się zatrudniać seniora przez kolejnych 12 miesięcy po zakończeniu preferencyjnych warunków. Łącznie pracodawca będzie mógł otrzymać od państwa 51 600 zł, jeśli emeryt przepracuje u niego 3 lata. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2024 r.

Dofinansowanie do zatrudnienia bezrobotnych 50 plus

Aktualnie na podobne dofinansowanie na mocy ustawy o promocji zatrudnienia mogą liczyć przedsiębiorcy, którzy zdecydują się zatrudnić osoby bezrobotne po 50 roku życia skierowane przez urzędy pracy. Dofinansowanie jest udzielane przez starostę zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Wynosi ono również do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Zatrudniając osobę bezrobotną w wieku 50 plus, dofinansowanie jest wypłacane przez 12 miesięcy. Pracodawca jest zobowiązany do kontynuacji umowy przez kolejnych 6 miesięcy. Zatrudniając osobę 60 plus, dofinansowanie można dostać na 24 miesiące. Trzeba kontynuować umowę przez kolejnych 12 miesięcy.

W założeniach nowego projektu nie ma informacji o dofinansowaniu do zatrudnienia 50-latków. Zdaniem rządzących ustawa z 2004 roku nie odpowiada już obecnym oczekiwaniom rynkowym.