Do emerytury i renty mogą zostać przyznane również dodatki. Jeden z nich, dodatek pielęgnacyjny, od 1 marca 2024 roku wynosi ponad 324 zł i w niektórych przypadkach przyznawany jest z urzędu. Jakie warunki trzeba spełniać, by go otrzymać?

Czym jest dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny jest przyznawany wraz z rentą lub emeryturą. Wypłacany jest co miesiąc. Stanowi pomoc od państwa dla osób, które mają orzeczoną całkowitą niezdolność lub ograniczoną zdolność do samodzielnego funkcjonowania. Otrzymać go można niezależnie od wieku, jednak są warunki.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wzrosła. Aktualnie wynosi 324,39 zł, do końca lutego z kolei było to 249,39 zł. Świadczenie podlega waloryzacji, dlatego obecna kwota przestanie obowiązywać 28 lutego 2025 roku.

Dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest co miesiąc z emeryturą lub rentą.

Kto dostanie dodatek pielęgnacyjny?

Dodatek pielęgnacyjny dostanie osoba, która ukończyła 75. rok życia lub jest całkowicie niezdolna do pracy i samodzielnej egzystencji (w tym przypadku wiek nie ma znaczenia).

Dodatek pielęgnacyjny z urzędu

Seniorzy, którzy ukończyli 75. rok życia otrzymują dodatek pielęgnacyjny z urzędu i nie muszą o niego składać żadnych wniosków. Zostanie o niego podwyższone świadczenie emerytalne.

Kto nie może starać się o dodatek pielęgnacyjny?

Są przypadki, w których dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje. Między innymi nie otrzyma go osoba, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym powyżej 2 tygodni w miesiącu.

Ponadto, jeśli osoba jest uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego, a ZUS przyznaj jej dodatek pielęgnacyjny, to powinno się niezwłocznie powiadomić właściwy organ, który wypłaca zasiłek. Nie można bowiem pobierać jednocześnie tych dwóch świadczeń.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny. Jakie dokumenty złożyć?

W przypadku osób przed 75. rokiem życia, aby otrzymać dodatek pielęgnacyjny, należy złożyć wniosek. Konieczne jest stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS, że wnioskodawca jest całkowicie niezdolny do pracy i do samodzielniej egzystencji.

Należy również dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Wypełnia je lekarz prowadzący, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dodatek pielęgnacyjny.