Nowe minimalne sumy gwarancyjne w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczeniu OC rolników, nie wpłyną w zauważalny sposób na wysokość składek ubezpieczeniowych - ocenił w poniedziałkowym wpisie na platformie X szef Stałego Komitetu RM Maciej Berek.

Zmiany w wysokościach gwarancji w ubezpieczeniach OC pojazdów i rolników

"Zweryfikowaliśmy, że zmiana (minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz ubezpieczeniu OC rolników - PAP) nie wpłynie w zauważalny sposób na wysokość składek ubezpieczeniowych" - napisał Berek.

Dodał, że projekt w tej sprawie ma być "zaraz" przyjęty przez Stały Komitet RM, a potem przez rząd. Następnie zostanie on skierowany do Sejmu.

Przygotowanie projektu ustawy według dyrektywy UE o ubezpieczeniach obowiązkowych

W połowie lutego tego roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że przygotowało projekt ustawy zmieniający wysokości minimalnych sum gwarancyjnych w obowiązkowym ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Chodzi o projekt noweli ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Projekt nowelizacji został przygotowany w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Nowe minimalne sumy gwarancyjne w dyrektywie UE dla ubezpieczeń OC

Dyrektywa określa minimalne wysokości sum gwarancyjnych na poziomie: 6 mln 450 tys. euro w wypadku szkody na osobie w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych, lub 1 mln 300 tys. euro w odniesieniu do jednej osoby poszkodowanej. Ponadto dla szkody majątkowej, w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę osób poszkodowanych, wysokość sumy gwarancyjnej określono na 1 mln 300 tys. euro.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów podano, że po 11 grudnia 2009 r., w przypadku szkód na osobie minimalna suma gwarancyjna wynosiła równowartość 2 mln 500 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, a w przypadku szkód na mieniu – równowartość 500 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mick/