Wystartowała matura 2024. Zgodnie z procedurą wskazaną w przepisach, zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość. Co jest owym "dokumentem potwierdzającym tożsamość"? Jaki dowód tożsamości uprawnia do przystąpienia do egzaminu maturalnego? Czy w przypadku braku dowodu osobistego można posłużyć się legitymacją szkolną?

Matura 2024. Na maturę bez dowodu

– Dziś rano, ok. godziny 8:30, zadzwoniło do mnie spod sali egzaminacyjnej moje dziecko. Córka była spanikowana, ponieważ zdający przeczytali w internecie, że nie zostaną dopuszczeni do pisania matury na podstawie legitymacji szkolnej. Muszą okazać dowód lub paszport. Córka ma siedemnaście lat i nie ma jeszcze dowodu osobistego, a paszport akurat został w domu. Dziecko się zestresowało, ja omal nie zeszłam na zawał. Chwilę później córka przestała odbierać telefon – zakładam, że jednak została wpuszczona na egzamin – opowiada, nie kryjąc emocji, matka tegorocznej maturzystki.

Matura 2024. Jaki dowód tożsamości do egzaminu?

Sprawdzamy zatem literę prawa. Zgodnie z treścią § 36 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego "O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo, okazując dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, a następnie losują numery stolików. Przewodniczący zespołu nadzorującego może odstąpić od losowania numerów stolików" – czytamy w Rozporządzeniu.

O to, jaki dowód tożsamości jest potrzebny, by móc zostać wpuszczonym na salę egzaminacyjną pytamy Michała Łyszczarza, eksperta z zakresu prawa oświatowego i samorządu terytorialnego.

Przytoczony przepis posługuje się pojęciem "dokumentu potwierdzającego tożsamość", które występuje również w innych regulacjach tego aktu. Przykładowo, zgodnie z § 48 cytowanego Rozporządzenia przewodniczący zespołu nadzorującego sporządza wykaz zdających w danej sali egzaminacyjnej zawierający dane zdających, w tym numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – wyjaśnia, w rozmowie z Gazetą Prawną, Michał Łyszczarz.

Matura 2024. Co jest dokumentem potwierdzającym tożsamość?

Ekspert, powołując się na Ustawę o dowodach osobistych, wskazuje, co jest dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Jak czytamy w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych "dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic". Tak więc dokumentem potwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty i paszport – mówi Michał Łyszczarz.

Ekspert: Legitymacja szkolna nie wystarczy

Czy zatem legitymacja szkolna pozwoli abiturientowi przystąpić do egzaminu maturalnego? Zdaniem eksperta może nie wystarczyć.

– Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 Ustawy o dowodach osobistych pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Pełnoletni maturzyści powinni zatem dowód przy sobie posiadać. Legitymacja szkolna nie wystarczy do stwierdzenia, czy potwierdzenia tożsamości, a jedynie potwierdza uprawnienia wynikające z tego dokumentu, np. prawo do zniżek na bilety komunikacyjne. Podobnie prawo jazdy potwierdza jedynie uprawnienia do kierowania pojazdami i również nie daje możliwości wstępu na maturę. Pamiętać zatem należy o dowodzie osobistym lub paszporcie – przypomina Michał Łyszczarz.