jak obliczyć podatek

Baza artykułów znajdująca się w serwisie dotycząca tematu jak obliczyć podatek. Najnowsze wiadomości i informacje dotyczące jak obliczyć podatek.
Znajdź informacje dla siebie w naszym katalogu tematów.


 • Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  X spółka z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania dofinansowała wypoczynek zimowy dla dzieci pracowników. Dofinansowaniem objęto wypoczynek w formach zorganizowanych (ferie), organizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania wynosi 1500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Wypoczynek był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Wypłaty dofinansowań spółka dokonała 25 lutego 2018 r. (dotyczyło dzieci, których wypoczynek zakończył się najpóźniej 11 lutego 2018 r.). Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 15 000 zł (otrzymało je 10 uprawnionych pracowników). Dofinansowania zostały przelane na ich rachunki bankowe. Zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek (np. fakturę) i jego charakter w terminie siedmiu dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma siedem dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie w zakresie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Czy wynagrodzenie za pracę można ustalić w obcej walucie

  Współpracujemy z zagranicznymi firmami i większość transakcji przeprowadzamy w obcej walucie, w szczególności w euro. Nasi pracownicy często też podróżują za granicę w celu wykonywania zleconych zadań (delegacje zagraniczne). Czy można im zmienić umowy o pracę, wpisując inną walutę wynagrodzenia niż złote? Czy w ogóle można ustalić pensje w walucie obcej, np. w euro? Załóżmy, że planowane wynagrodzenie wyniosłoby 2500 euro i będzie wypłacane pierwszego dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy pracownika. Jak rozliczać to wynagrodzenie w zakresie podatku i składek ZUS?

  czytaj więcej

 • W 2018 roku waloryzacja emerytur i rent wyższa niż zwykle

  W 2018 roku waloryzacja emerytur i rent wyższa niż zwykle

  Znaczna inflacja i rosnące płace spowodowały, że świadczenia wzrosną o prawie 3 proc. Nie będzie więc minimalnej gwarantowanej podwyżki. Rząd wycofał się też z przyznania emerytom specjalnego dodatku.

  czytaj więcej

 • Będą nowe deklaracje VAT dostosowane do podzielonej płatności. Jest projekt rozporządzenia

  Będą nowe deklaracje VAT dostosowane do podzielonej płatności. Jest projekt rozporządzenia

  Podzielona płatność to wyzwanie nie tylko dla kondycji finansowej firm, ale także dla księgowych. Resort finansów porządkuje kwestie sprawozdawcze w związku z wejściem w życie split payment i proponuje nowe wzory deklaracji VAT.

  czytaj więcej

 • Nowe zasady cienkiej kapitalizacji: Czy jest sposób, by nie wyłączać odsetek z kosztów?

  Nowe zasady cienkiej kapitalizacji: Czy jest sposób, by nie wyłączać odsetek z kosztów?

  Prodplast sp. z o.o. wchodzi w skład grupy podmiotów powiązanych, której członkami jest osiem innych podmiotów, w tym m.in. Nova sp. z o.o. W obu spółkach dyrektorem finansowym jest ta sama osoba, pan Grzegorz Ilski. Spółki korzystają z kredytów bankowych oraz z finansowania w ramach pożyczek od właściciela.

  czytaj więcej

 • Poradnia samorządowa z dnia 14 marca 2018 roku

  Poradnia samorządowa z dnia 14 marca 2018 roku

  Czy zaniechanie dochodzenia opłaty adiacenckiej prowadzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych? Odpowiadamy na najważniejsze pytania z zakresu pracy samorządów.

  czytaj więcej

 • Na GPW WIG 20 kończy sesję solidnym spadkiem

  Na GPW WIG 20 kończy sesję solidnym spadkiem

  WIG 20 zakończył wtorkową sesję ponad 1-proc. zniżką. Na minusach znalazły się także inne główne indeksy na GPW. Wśród spółek z WIG 20 ponad 4-proc. spadek odnotowały Eurocash oraz PGE.

  czytaj więcej

 • Wnioski taryfowe zalały Wody Polskie. Podwyżek jednak nie uda się uniknąć

  Wnioski taryfowe zalały Wody Polskie. Podwyżek jednak nie uda się uniknąć

  Chociaż rządzący nie chcą dopuścić do wzrostu stawek za wodę, z pierwszych wyliczeń spółek wodociągowych wynika, że podwyżek jednak nie uda się uniknąć.

  czytaj więcej

 • Nowa emerytura także dla kontynuujących pracę po osiągnięciu obniżonego wieku

  Nowa emerytura także dla kontynuujących pracę po osiągnięciu obniżonego wieku

  Mogą się o nią ubiegać pracownicy urodzeni przed 1949 rokiem, jeśli wystąpili o świadczenie po 2008 roku, a po ukończeniu 60 lub 65 lat nadal podlegali ubezpieczeniom.

  czytaj więcej

 • Liczymy składki wypadkowe. Od 1 kwietnia w małych firmach będą niższe

  Liczymy składki wypadkowe. Od 1 kwietnia w małych firmach będą niższe

  Od 1 września 2017 r. prowadzę pozarolnicza? działalność´ gospodarcza? w branży gastronomicznej. Od tego dnia zgłosiłem siebie jako płatnika składek na własne ubezpieczenia, a od 1 października 2017 r., w związku z zatrudnieniem pierwszych czterech pracowników, zgłosiłem ich do ubezpieczeń społecznych.

  czytaj więcej

 • Nowe źródło przychodów w CIT utrudnia pracę księgowych

  Nowe źródło przychodów w CIT utrudnia pracę księgowych

  Spółki rozliczające się z podatku dochodowego od osób prawnych muszą od 1 stycznia tego roku inaczej traktować zyski kapitałowe. Wiele kwestii z tym związanych jest wciąż niejasnych, a eksperci są zgodni, że rozstrzygną je dopiero sądy.

  czytaj więcej

 • Woś: A Chiny znów bardziej czerwone

  Woś: A Chiny znów bardziej czerwone

  Sporo się ostatnio mówi i pisze o nierównościach rosnących na Zachodzie. A takie miejsca jak na przykład Chiny? Kto tam zjadł owoce pędzącej przez lata gospodarki? Odpowiedź na to pytanie może być zaskakująca.

  czytaj więcej

 • Świadczenia dla rozwiedzionej matki: Czy samotny rodzic może wspólne rozliczyć się z dzieckiem?

  Świadczenia dla rozwiedzionej matki: Czy samotny rodzic może wspólne rozliczyć się z dzieckiem?

  Oprócz alimentów od ojca dziecka, matka może się starać między innymi o wsparcie w ramach programu 500 plus czy o zasiłek rodzinny. Ma także prawo wspólnie rozliczyć się z dzieckiem.

  czytaj więcej

 • Luka w VAT znika szybciej, niż przewidywano

  Luka w VAT znika szybciej, niż przewidywano

  Resort finansów obliczył, że po uszczelnieniu systemu podatkowego budżet traci na daninie od wartości dodanej najmniej od dekady.

  czytaj więcej

 • Fortuna na czyszczeniu kamienic z lokatorów

  Fortuna na czyszczeniu kamienic z lokatorów

  Jeśli ktoś kupił kamienicę wartą 2 mln zł i wyrugował z niej lokatorów, to kamienica ta była warta już 4 mln zł. I to wszystko nawet bez stuknięcia młotkiem.

  czytaj więcej

 • Czy można odliczyć VAT z faktur podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny

  Czy można odliczyć VAT z faktur podatnika, który nie jest zarejestrowany jako czynny

  KOWTECH spółka z o.o. jest producentem zaawansowanych urządzeń przemysłowych. Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej spółka nabywa towary i usługi od licznych kontrahentów. Niejednokrotnie są to niewielkie podmioty, w tym osoby fizyczne wykonujące jednoosobowo działalność gospodarczą. KOWTECH jest czynnym podatnikiem VAT, a całość jego sprzedaży podlega opodatkowaniu VAT. Część produkowanych urządzeń dostarczana jest do kontrahentów poza Polską – do UE i państw trzecich. Wówczas dostawy opodatkowane są VAT obliczonym według stawki 0 proc., odpowiednio jako WDT lub eksport. W związku z powyższym spółka dokonuje odliczenia VAT zawartego w cenie nabywanych towarów i usług.

  czytaj więcej

 • Poradnia podatkowa: Czy uproszczona forma wpłaty zaliczek będzie korzystna dla spółki

  Poradnia podatkowa: Czy uproszczona forma wpłaty zaliczek będzie korzystna dla spółki

  ● Jakie są skutki podatkowe opłacania składek członkowskich w organizacji międzynarodowej● Jak opodatkować usługi uczestnictwa w kongresie świadczone dla firm zagranicznych● Czy uproszczona forma wpłaty zaliczek będzie korzystna dla spółki

  czytaj więcej

 • Podatek od nieruchomości komercyjnych: Luka w przepisach będzie załatana

  Podatek od nieruchomości komercyjnych: Luka w przepisach będzie załatana

  Podatek od nieruchomości komercyjnych będzie można odliczać od zaliczki na PIT lub CIT tylko jeżeli zostanie on zapłacony, a nie jedynie obliczony – wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez Ministerstwo Finansów.

  czytaj więcej

 • Jak Korea Północna zarabia na zbrojenia? Dzięki swoim obywatelom, którzy pracują za granicą

  Jak Korea Północna zarabia na zbrojenia? Dzięki swoim obywatelom, którzy pracują za granicą

  Tysiące pracujących za granicą obywateli Korei Płn. zarabiają dla reżimu setki milionów dolarów rocznie i wspomagają jego zbrojenia. Ich liczba spada jednak w związku z sankcjami ONZ – ocenił dla PAP ekspert z Uniwersytetu Lingnan w Hongkongu Brian Bridges.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej