Mieszkanie wykorzystywane w działalności gospodarczej, które zostało wprowadzone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane, można sprzedać bez podatku po upływie pięciu, a nie sześciu lat od nabycia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to prawnik, który w 2005 r. kupił mieszkanie i wykorzystywał je na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej (własnej kancelarii). Mężczyzna wprowadził lokal do ewidencji środków trwałych i przez wiele lat go amortyzował. Na początku 2023 r. go sprzedał.

Spytał, czy kwota ze sprzedaży jest przychodem z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT), czy z odpłatnego zbycia nieruchomości, które jest odrębnym źródłem przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT).

Jego wątpliwości wzięły się z tego, że ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku w ramach działalności gospodarczej. Tak wynika z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT.

Chodzi o składniki majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 (w tym m.in. środki trwałe podlegające ujęciu w ewidencji środków trwałych), nawet jeżeli przed zbyciem zostały one wycofane z działalności gospodarczej, a od wycofania nie upłynęło sześć lat. Termin ten liczy się między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z biznesu, a dniem ich sprzedaży.

Mężczyzna uważał jednak, że sprzedaż mieszkania rozlicza się poza działalnością gospodarczą – a to z uwagi na treść art. 14 ust. 2c ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia budynku lub lokalu mieszkalnego wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą.

Mężczyzna był więc zdania, że w jego przypadku ma zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana, jeśli miała miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. W tym wypadku od zakupu do sprzedaży upłynęło 18 lat, więc oznaczałoby to, że mężczyzna nie zapłaci podatku.

Dyrektor KIS to potwierdził, bo – jak podkreślił – z przepisów jednoznacznie wynika, że do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia mieszkań wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Zatem skutki podatkowe tej sprzedaży należy ocenić w kontekście przesłanek określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a, a nie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Przypomnijmy, że obecnie nie można już amortyzować mieszkań, budynków mieszkalnych ani prawa do nich. Od 1 stycznia 2023 r. zakaz amortyzacji objął wszystkie mieszkania i budynki mieszkalne (oraz prawa do nich), niezależnie od tego, kiedy zostały kupione lub wybudowane. Nie ma też znaczenia, czy służą one prowadzonej działalności gospodarczej, są wydzierżawiane lub wynajmowane na podstawie umowy. Takie zmiany wprowadzono Polskim Ładem (Dz.U. z 2021 r. poz. 2105 ze zm.) w art. 22c pkt 2 ustawy o PIT i art. 16c pkt 2a ustawy o CIT.©℗