statystyki

Adwokaci i radcowie postawili na komputery

skomentuj

Aż 95% zdających tegoroczne egzaminy zawodowe, złożyło oświadczenia o wyborze rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. W tym roku po raz drugi można było zdawać egzaminy przy użyciu sprzętu komputerowego. Zgodnie z przepisami właściwych rozporządzeń, wybór sposobu zdawania pozostawiono każdemu zdającemu.

Publikacja: 14 września 2012, 16:48 Aktualizacja: 14 września 2012, 16:55

Dłonie na klawiaturze komputerowej

źródło: Materiały Prasowe
Dłonie na klawiaturze komputerowej

31 sierpnia zakończył się czeterodniowy maraton egzaminów prawniczych dla adwokatów i radców prawnych. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 630 osób, zaś do egzaminu radcowskiego – 1773 zdających.

W pierwszym dniu egzaminu, zdający odpowiadali na 100 pytań testowych. Egzamin trwał 100 minut. W kolejnych trzech dniach, zdający - na podstawie opracowanych na potrzeby egzaminu akt lub opisów stanów faktycznych - rozwiązywali zadania z zakresu prawa karnego , cywilnego oraz gospodarczego i administracyjnego.

Na podstawie telefonicznych informacji uzyskanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości od Przewodniczących poszczególnych komisji egzaminacyjnych ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone za zachowaniem zasad poufności, do każdej komisji dostarczono właściwą liczbę pendrive'ów z aplikacją. Zawarta na pendrive'ach aplikacja niemal u wszystkich zdających zadziałała sprawnie, w pojedynczych przypadkach zakłóceń w jej funkcjonowaniu zdający mieli możliwość skorzystania z pomocy informatyków, zapewniających wsparcie techniczne. Podczas egzaminu (za wyjątkiem części testowej) zdający egzamin mieli możliwość korzystania z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo, komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych, zawierających systemy informacji prawnych.

Czytaj dalej: http://www.legalpoint.pl/trendy-i-innowacje-2012/adwokaci-i-radcowie-postawili-na-komputery/7lI4GT

Zapytaj o licencje