Matura z matematyki może być, zwłaszcza dla humanistów, stresującym wydarzeniem. Związany z nią niepokój można jednak zmniejszyć wiedząc, czego można spodziewać się na egzaminie dojrzałości. Poniżej przedstawiamy zagadnienia, które znajdą się na maturze z matematyki w 2024 roku.

Matura z matematyki to wyzwanie, przed którym każdego roku stają tysiące uczniów. Wśród wielu z nich egzamin ten budzi szczególne emocje – zwłaszcza, że należy do obowiązkowych, a przez to nie zawsze pokrywa się z zainteresowaniami i predyspozycjami.

Kiedy będzie matura z matematyki 2024?

W 2024 roku, według harmonogramu ustalonego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, terminy egzaminów z matematyki przypadają na następujące dni:

 • 8 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy,
 • 15 maja, środa, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom rozszerzony,
 • 24 maja, piątek, godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, poziom podstawowy,
 • 4 czerwca, wtorek, godz. 9:00 – egzamin z matematyki, poziom podstawowy, termin dodatkowy,
 • 11 czerwca, wtorek, godz. 9:00 - egzamin z matematyki, poziom rozszerzony, termin dodatkowy,
 • 20 sierpnia, wtorek, godz. 9:00 – część pisemna egzaminu poprawkowego.

Co będzie na maturze 2024 z matematyki?

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła na swojej stronie internetowej informatory dotyczące konkretnych przedmiotów. Są w nich zawarte wymagania, z którymi będą musieli zmierzyć się uczniowie podchodzący do matury 2024. Co będzie na maturze z matematyki w 2024?

Podstawowe umiejętności, które należy wykazać podczas egzaminu maturalnego z matematyki to sprawność w wykonywaniu działań matematycznych, umiejętność korzystania z informacji oraz ich tworzenia, interpretacja różnych reprezentacji matematycznych, a także zdolność do logicznego rozumowania i argumentowania.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne obejmują działy i zagadnienia matematyczne, takie jak:

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • układy równań,
 • funkcje,
 • ciągi,
 • trygonometria,
 • planimetria,
 • geometria analityczna na płaszczyźnie kartezjańskiej,
 • stereometria,
 • kombinatoryka,
 • rachunek prawdopodobieństwa i statystyka,
 • optymalizacja i rachunek różniczkowy.

Eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej po analizie wyników matur próbnych przeprowadzonych w grudniu 2023 roku szczególnie zalecili uczniom skoncentrowanie się na czytaniu ze zrozumieniem poleceń oraz odpowiednim planowaniu czasu na rozwiązanie zadań. Zachęcili też maturzystów do klarownego przedstawiania pełnego rozwiązania uwzględniając przy tym wszystkie etapy rozumowania i przedstawiając niezbędne obliczenia.

Z czego można korzystać podczas matury z matematyki 2024? Na egzaminie maturalnym z matematyki można mieć ze sobą linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty, a także listę wybranych wzorów matematycznych, które zapewnia szkoła.

Matura 2024: Co trzeba zrobić, aby zaliczyć egzamin z matematyki?

Na egzaminie z matematyki minimalny próg zdawalności wynosi 30 proc. Egzamin, zarówno ten na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, trwa 180 minut. Maksymalnie można zdobyć 46 punktów za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań. By zaliczyć maturę z matematyki należy uzyskać co najmniej 14 punktów.

W 2024 roku arkusze maturalne z matematyki będą zawierały więcej pytań otwartych. Pojawią się również pytania typu "prawda/fałsz".

ikona lupy />
GazetaPrawna.pl

Wszystkim tegorocznym maturzystom polecamy zestaw testów i arkuszy egzaminacyjnych – MATURA 2024.

Publikacje dostępne są na Sklep.infor.pl/matura 2024