Prawo autorskie

10 listopada 2018 r.

Zdarzały się już w Polsce wyroki, w których sędziowie orzekali, że krótkie zdania czy frazy nie podlegają prawu autorskiemu – trudno przypisać im status utworu, a co za tym idzie objąć ustawową ochroną.

Czy fragmenty książki można użyć do celów komercyjnych i marketingowych?10 listopada 2018 r.

Uliczne reklamy nie mogą obyć się bez promocji literatury. Jest ona najczęściej reklamowana za pośrednictwem witryn księgarń. Wybrane publikacje są eksponowane większą niż standardową okładką, krótkimi recenzjami czy cytatami z treści danej książki. Ale czy tego typu działania pozostają w zgodzie z uprawnieniami twórców wynikającymi z przepisów prawa autorskiego i praw pokrewnych?

23 października 2018 r.

Zmiana ustawy przewiduje wprowadzenie nowego wyjątku do prawa autorskiego, który pozwoliłby tworzyć kopie książek w tych formatach bez zgody ich autorów.

Prawo autorskie: Książki dostępne dla wszystkich23 października 2018 r.

Dziś rząd ma zająć się projektem nowelizacji prawa autorskiego, który ma ułatwić korzystanie z dzieł literackich osobom niewidomym, słabo widzącym oraz mającym ograniczoną zdolność postrzegania lub czytania. Chodzi tu nie tylko o wady wzroku, ale też np. o niemożność utrzymania książki i poruszania oczami.

17 października 2018 r.

Gra "Wiedźmin"

Roszczenie z art. 44 prawa autorskiego na przykładzie sprawy Andrzeja Sapkowskiego i spółki CD Projekt17 października 2018 r.

2 października 2018 r. Zarząd spółki CD PROJEKT SA opublikował otrzymane wezwanie do zapłaty od pełnomocnika Andrzeja Sapkowskiego z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w wysokości co najmniej 60 000 000 zł ponad zapisane w umowach o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu, tj. powieści „Wiedźmin”.  W powyższym wezwaniu wskazano jako podstawę roszczeń art. 44 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym: „W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd”.

17 października 2018 r.

Zjawisko nielegalnego rozpowszechniania przez Internet treści wideo, transmisji online, muzyki, audiobooków czy książek przybiera na sile w ostatnich latach

Międzynarodowy front antypiracki w Warszawie17 października 2018 r.

Jakie są modele biznesowe pirackich serwisów? Jakie przychody osiągają? Które z podejmowanych działań mają realny wpływ na ograniczenie zysków serwisów działających kosztem legalnego rynku? Jakie rozwiązania prawne umożliwiłyby skuteczniejszą ochronę własności intelektualnej? Na te i inne pytania odpowiedzą uczestnicy International Content Protection Summit.

Polecane