Prawo autorskie

21 lutego 2019 r.

Drugi sporny przepis to art. 13 mający przyczynić się do bardziej proporcjonalnego podziału zysku między twórcami a pośrednikami internetowymi, takimi jak YouTube czy Facebook, którzy umożliwiają użytkownikom zamieszczanie plików muzycznych czy filmowych.

Dyrektywa o prawach autorskich na ostatniej prostej21 lutego 2019 r.

Rada UE skupiająca ministrów państw członkowskich przyjęła wczoraj finalny tekst dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Polska była jednym z pięciu krajów, które głosowały przeciwko nowym regulacjom. Zanim będzie można rozpocząć odliczać czas do wejścia w życie dyrektywy, musi ją jeszcze autoryzować Parlament Europejski w głosowaniu plenarnym. Najpewniej stanie się to na posiedzeniu pod koniec marca.

11 lutego 2019 r.

Prezes Związku Cyfrowa Polska wyraził zadowolenie, że Polska "stoi po stronie wolności, swobody wypowiedzi i twórczości".

Kanownik o negocjacjach w sprawie prawa autorskiego: Decyzja polskiego rządu świadczy, że rozumie on świat internetu11 lutego 2019 r.

Decyzja polskiego rządu, który nie godzi się na kompromis zaproponowany przez Rumunię świadczy o tym, że rozumie on świat internetu - napisał w poniedziałek w komunikacie prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik, komentując piątkowe negocjacje ws. proponowanych regulacji dot. prawa autorskiego.

19 stycznia 2019 r.

Wizerunek, zgodnie z RODO, nawet jeśli stanowi szczegół większej całości, uznać należy za daną osobową.

Włodarz nie może publikować zdjęć z dziećmi z domu dziecka. Ich prywatność chroni RODO19 stycznia 2019 r.

Prezydent naszego miasta na swoim oficjalnym profilu w portalu Facebook opublikował relację ze świątecznych wizyt, jakie odbywał w okolicznych domach dziecka. Na zdjęciach znajdowały się wizerunki dzieci będących wychowankami tychże domów. Czy prezydent miał do tego prawo? Czy powinien uzyskać zgodę dzieci lub ich opiekunów prawnych?

12 stycznia 2019 r.

Organizacje zbiorowego zarządzania nie wystawiają faktur na rzecz podmiotów zobowiązanych

Opłaty reprograficzne bez VAT12 stycznia 2019 r.

Opłata reprograficzna ma zapewnić twórcom oraz uprawnionym z praw pokrewnych godziwą rekompensatę z tytułu potencjalnej straty, jaką mogliby ponieść w związku z kopiowaniem utworów chronionych prawem autorskim przez osoby fizyczne.

8 stycznia 2019 r.

Jaki wpływ na toczącą się od lat batalię sądową o uznanie zapachu perfum za utwór będzie miał wyrok TSUE w sprawie C-310/17?

Smak nie jest utworem, a co z zapachem?8 stycznia 2019 r.

W wyroku z 13 listopada 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął, że smak nie może zostać zakwalifikowany jako utwór, a co za tym idzie – nie ma możliwości jego ochrony na podstawie prawa autorskiego. W związku z tak jednoznacznym stwierdzeniem TSUE pojawia się pytanie, jaki będzie wpływ tego orzeczenia na możliwość rozciągnięcia ochrony autorskoprawnej na podobne wytwory, w tym w szczególności na zapach.

22 grudnia 2018 r.

Według rzecznika tzw. „surowe informacje”, tj. informacje podane w czystej formie podlegają wyłączeniu spod ochrony na podstawie praw autorskich

Jak przekazywać informacje i idee? Prawo autorskie a wolność wypowiedzi i mediów22 grudnia 2018 r.

Zgodnie z art. 11 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej „wolność otrzymywania i przekazywania informacji i idei”, a także „wolność i pluralizm mediów” stanowi część ustanowionej w tym artykule wolności wypowiedzi i informacji. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, będąca wcześniej dokumentem politycznym, a której Traktat lizboński podpisany 13 grudnia 2007 roku nadał moc prawno-traktatową stanowi zestawienie i zapewnienie poszanowania najważniejszych praw, wolności i zasad skierowanych do obywateli państw członkowskich Unii.

Polecane