Z badania, jakie dla EUIPO przeprowadził w czerwcu Ipsos, wynika, że co trzeci młody Europejczyk korzystał w ciągu ostatniego roku z pirackich treści cyfrowych: filmów, seriali, muzyki, oprogramowania itp. Czy to jest alarmujący wynik?
Tak i nie. Część tych osób wykorzystuje tego typu materiały z niewiedzy lub przez pomyłkę. Naumyślnie robi to 21 proc. mieszkańców Unii Europejskiej w wieku 15-24 lat. Dla Polski ten odsetek jest trochę niższy i wynosi 19 proc. Oczywiście to nadal za dużo, ale z drugiej strony - jak porównamy to z poprzednim badaniem, przeprowadzonym trzy lata temu - widzimy, że odsetek osób świadomie piracących nie wzrósł ani w Polsce, ani w całej Unii. A to już jest dobra wiadomość.