Izba Wydawców Prasy, SDiW Repropol i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS łączą siły w walce o uczciwe wynagrodzenie dla dziennikarzy za wykorzystywanie ich pracy przez cyfrowych gigantów.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

Dziennikarze i Wydawcy,

Izba Wydawców Prasy, SDiW Repropol i Stowarzyszenie Autorów ZAiKS łączą siły w walce o uczciwe wynagrodzenie dla dziennikarzy za wykorzystywanie ich pracy przez cyfrowych gigantów.

Poprzez akcję nauczciwychwarunkach.pl chcemy pokazać, że jako reprezentanci środowiska oraz przedstawiciele ludzi mediów odpowiedzialni za przyszłość zawodu wydawcy i dziennikarza, nie zgadzamy się na wykorzystywanie naszej pracy przez internetowych gigantów na warunkach nieuwzględniających uczciwego wynagrodzenia za naszą pracę.

Jak możemy to zmienić?

Poprzez wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy ws. praw autorskich i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym (DSM), co jest obowiązkiem polskiego parlamentu i rządu.

Dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (DSM) zapewnia podstawę prawną do transparentnych warunków podziału zysków, które platformy cyfrowe osiągają dzięki naszej pracy. Niestety, polski rząd zwleka z jej wprowadzeniem od kilku lat, pomimo grożących za to kar, które zapłacimy my - podatnicy.

W jaki sposób dziennikarze i wydawcy otrzymają wynagrodzenie?

Dyrektywa DSM (od „digital single market”) to prawo, na podstawie którego wydawcom i dziennikarzom przysługiwać będzie wynagrodzenie za wykorzystywanie ich publikacji prasowych online na platformach cyfrowych (takich jak np. Google czy Facebook) przez okres dwóch lat od momentu publikacji danego materiału.

Dyrektywa przyznaje wreszcie wydawcom prasy prawo pokrewne, z którego od dawna korzystają inni producenci (filmu, muzyki, gier komputerowych itd.). Zapewni to wydawcom zwrot części nakładów poniesionych na wytworzenie i publikację treści prasowych, wzmocni sytuację ekonomiczną wydawców, przyczyniając się do utrzymania miejsc pracy dziennikarzy. Biorąc pod uwagę fakt, że platformy cyfrowe zarabiają dzięki tworzonym przez nas treściom, transparentny podział zysków to uczciwe warunki.

Dlatego o nie walczymy i dlatego apelujemy do Państwa o pomoc w nagłośnieniu akcji i aktywne włączenie się do niej: o teksty, wywiady, zapytania do polityków i wszystko, co pozwoli nam zmotywować polski rząd i wielkie cyfrowe platformy do uczciwej zapłaty za naszą pracę.

Musimy solidarnie upomnieć się o nasze prawa. Nie bądźmy obojętni!

Organizatorzy akcji:

Izba Wydawców Prasy

SDiW Repropol

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Więcej informacji i spot edukacyjny: nauczciwychwarunkach.pl

Skontaktuj się:kontakt@nauczciwychwarunkach.pl