Czerwiec 2020 r. W Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) pada pomysł organizacji konkursu na identyfikację dźwiękową stowarzyszenia. Pod koniec roku przewodniczący dwóch sekcji: muzyki poważnej („autorów dzieł muzycznych”) i piosenek („autorów utworów muzyki rozrywkowej i tanecznej”) wybierają dziewięcioro kandydatów, którzy mają skomponować utwór pełniący funkcję sygnału muzycznego lub dźwiękowego nazywanego przez niektórych „hejnałem”, coś w rodzaju logotypu muzycznego stowarzyszenia. Pod pomysłem zamkniętego konkursu widnieje podpis ówczesnego prezesa ZAiKS-u Janusza Foglera.