Warszawa, 15.02.2023 (ISBnews) - Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w związku z niedopełnieniem obowiązku poinformowania Komisji o środkach transpozycji dwóch dyrektyw dotyczących praw autorskich, poinformowała Komisja.

"Komisja zadecydowała o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z niepoinformowaniem o środkach transpozycji dyrektywy z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym" - czytamy w komunikacie.

Wniosek dotyczy także niepoinformowania Komisji o wdrożeniu do prawa krajowego drugiej z dyrektyw, dotyczącej transmisji online.

"Obie dyrektywy mają na celu modernizację przepisów dotyczących praw autorskich, tak aby konsumenci i twórcy mogli odnieść jak największe korzyści ze środowiska cyfrowego. Chronią one podmioty uprawnione z różnych sektorów, stymulując tworzenie i rozpowszechnianie treści o większej wartości. Zapewniają one także użytkownikom większy wybór treści poprzez zmniejszenie kosztów transakcji oraz ułatwienie dystrybucji programów radiowych i telewizyjnych w całej UE" - podano w komunikacie.

Oprócz Polski, Komisja pozwała Bułgarię, Danię, Finlandię, Łotwę i Portugalię.

Nowe przepisy dotyczące praw autorskich regulują stosunki między podmiotami praw autorskich i platformami internetowymi oraz kwestie wynagrodzenia poszczególnych artystów i twórców. Dotyczą także zakresu ochrony wolności wypowiedzi użytkowników w internecie, aby umożliwić im legalną wymianę własnych treści.

Dyrektywa w sprawie programów telewizyjnych i radiowych reguluje kwestie udostępniania za granicą niektórych programów telewizyjnych i radiowych w ramach ich usług online, w tym m.in. uzyskania licencji na retransmisję kanałów telewizyjnych i radiowych.

Termin wdrożenia dyrektyw przypadał w czerwcu 2021 r.

(ISBnews)