Izba Wydawców Prasy, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców Repropol oraz Stowarzyszenie Autorów ZAiKS ogłaszają start akcji, która jednoczy ludzi mediów. Kampania popiera walkę o szybkie wprowadzenie do polskiego prawa zapisów dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. Premiera strony www.NaUczciwychWarunkach.pl oraz spotu promującego akcję to wstęp do szeroko zakrojonych działań na rzecz opóźnionej już o dwa lata implementacji unijnej dyrektywy.

Dyrektywa DSM (Digital Single Market) ma pomóc osiągnąć sprawiedliwą równowagę między prawami i interesami twórców a prawami i interesami użytkowników (czyli platform). Wprowadzone przepisy są odpowiedzią na zaistniałe wypaczenia rynku, m.in. wykorzystywanie redakcyjnych treści przez wielkie platformy cyfrowe bez zgody dziennikarzy, wydawców oraz bez proporcjonalnego wynagrodzenia dla autorów.

Obecnie wielkie serwisy zamieszczają całe artykuły, ekstrakty z artykułów lub linki do nich w swoich wyszukiwarkach, mediach społecznościowych czy podstronach newsowych, z których czerpią zyski reklamowe. Dyrektywa ustanawia prawo pokrewne wydawców prasy do udzielania licencji wielkim platformom cyfrowym. Stanowi też, że przychodami z tych licencji wydawcy mają się dzielić z dziennikarzami.

Według osób oraz instytucji zaangażowanych w kampanię wprowadzenie w życie unijnych przepisów pozwoli na uniezależnienie mediów od polityków oraz reklamodawców. W konsekwencji dla odbiorców będzie to oznaczać dostęp do bardziej obiektywnych, wiarygodnych i merytorycznych treści. Implementacja dyrektywy pozwoli na powrót dziennikarzy do roli czwartej władzy, która jest głównym narzędziem demokratycznej kontroli.

Na www.NaUczciwychWarunkach.pl znajduje się lista korzyści, jakie wynikną z wprowadzenia dyrektywy DMS. Jest tam również sekcja Q&A. Na stronie także można obejrzeć video promujące akcję - w filmie występują dziennikarze, przedstawiciele Izby Wydawców Prasy oraz Repropolu.

Strona oraz spot są wstępem do kolejnych działań na rzecz wprowadzenia dyrektywy. Organizatorzy kampanii zapowiadają dalsze poszerzanie grona redakcji oraz autorów zaangażowanych w akcję. Rozpocznie się także medialna kampania promująca nowe przepisy, a takżewarsztaty dla dziennikarzy oraz wydawców, na których eksperci wyjaśnią prawne zawiłości dyrektywy oraz przedstawią szczegółowe korzyści z niej wynikające.