pedagog

Pedagog − to osoba posiadająca ukończone wyższe studia pedagogiczne z odpowiednią specjalnością, właściwe kwalifikacje pedagogiczne w danej specjalizacji potwierdzone wymaganą dokumentacją.


Galeria

Inne