statystyki

Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

Rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy nie zawsze musi oznaczać definitywnego rozstania z pracownikiem. Poza sytuacjami, w których strony umowy o pracę dojdą do porozumienia co do ponownego zatrudnienia pracownika, prawo pracy przewiduje również sytuacje, w których były pracownik ma prawo żądać ponownego nawiązania stosunku pracy i może tego dochodzić na drodze postępowania sądowego. Pracodawcy powinni zatem wiedzieć, kiedy mają obowiązek ponownego przyjęcia pracownika (jakie przesłanki powinny zostać w tym zakresie spełnione) i czy zawsze obowiązek ten ma charakter bezwzględny.
Stan prawny: Luty 2012

Publikacja: 27 marca 2012, 14:05 Aktualizacja: 16 kwietnia 2012, 20:23

e-book: Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

e-book: Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika

z YetiPay tylko: 16.50 zł

Przesłanki ponownego zatrudnienia pracownika
Roszczenie o zawarcie umowy
Zwolnienia grupowe
Odmowa ponownego zatrudnienia pracownika
Rekompensata za szkodę
Jak uniknąć zagrożenia

Zapytaj o licencje
Zapisz się na bezpłatny newsletter