"Opóźnienie może ulec zmianie". To komunikat, który często słyszymy na peronie, jeśli nasz pociąg nie przyjedzie zgodnie z rozkładem jazdy. Warto wiedzieć w jakich sytuacjach można ubiegać się o finansową rekompensatę, jeśli pociąg jest opóźniony. Gdzie złożyć reklamację? Kiedy przewoźnik może odmówić zwrotu kosztów?

Rekompensata za opóźniony pociąg. Kiedy?

Regulacje prawne w tej kwestii zostały ustalone w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/782 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

Zgodnie z tymi przepisami, minimalna kwota rekompensaty wynosi:

25 proc. ceny biletu jednorazowego – w przypadku opóźnienia wynoszącego od60 do 119 minut
50 proc. ceny biletujednorazowego – w przypadku opóźnienia wynoszącego 120 minut lub więcej

Pasażerowi przysługuje rekompensata, jeśli pociąg spóźnił się przynajmniej 60 minut na stację końcową podróżnego. Wtedy można składać reklamację u konkretnego przewoźnika. Termin na rozpatrzenie reklamacji to maksymalnie 30 dni. By móc ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów, trzeba zachować bilet na ten opóźniony pociąg.


Gdzie złożyć reklamację?

Przez internet, na stronie przewoźnika. Tak będzie najłatwiej. Można też wysłać pocztą tradycyjną lub na dworcu udać się do kasy biletowej. Przewoźnik może zwrócić nam środki w formie pieniężnej (przekaz pocztowy lub przelew), ewentualnie zaproponować bon uprawniający do zakupu kolejnego biletu ze zniżką 25 proc. lub 50 proc.

Nie wszystkie pociągi…

Wyżej wymienione przepisy obowiązują wyłącznie w odniesieniu do opóźnień pociągów dalekobieżnych. Mowa tutaj o kursach: Express Intercity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC), Twoje Linie Kolejowe (TLK), interREGIO (IR), ŁKA Sprinter (ŁS) oraz połączeniach międzynarodowych.

W związku z tym, niestety nie można ubiegać się o zwrot kosztów biletu za opóźniony pociąg, który kursuje jedynie lokalnie.

Kiedy przewoźnik ma prawo odmówić przyznania odszkodowania?

Te przepisy też są regulowane unijnym rozporządzeniem. Przedsiębiorstwo kolejowe może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli jest w stanie udowodnić, że opóźnienie lub odwołanie pociągu zostało spowodowane bezpośrednio następującymi przyczynami lub ich skutkami, jak:

– nadzwyczajne okoliczności niezwiązane z ruchem kolei, takie jak ekstremalne warunki pogodowe, poważne katastrofy naturalne lub poważne kryzysy w dziedzinie zdrowia publicznego, których przedsiębiorstwo kolejowe, mimo zastosowania wymaganej w danych okolicznościach staranności, nie było w stanie uniknąć ani których skutkom nie mogło zapobiec

– wina podróżnego

– zachowanie się osoby trzeciej, którego przedsiębiorstwo kolejowe, mimo zastosowania niezbędnej w danych okolicznościach staranności, nie było w stanie uniknąć i którego skutkom nie mogło zapobiec, takie jak osoby na torach, kradzież elementów infrastruktury, sytuacja nadzwyczajna w pociągu, działania organów ścigania, sabotaż lub terroryzm