Wczasy pod gruszą. Brzmi jak relikt czasów minionych? Być może, ale opcja takiego dofinansowania na wakacje wciąż jest możliwa. W zakładzie pracy muszą być jednak spełnione konkretne warunki, a urlop nie może być zbyt krótki.

Dziś mało kto spędza urlop pod przysłowiową gruszą, ale ta nazwa na przestrzeni lat się nie zmieniła. Jeśli tylko w firmie istnieje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dofinansowanie można przeznaczyć na wypoczynek, ale żeby otrzymać dodatkowe środki, trzeba spełniać kryteria.

Kto może skorzystać?

Ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mogą korzystać pracownicy, członkowie ich rodzin, byli pracownicy (emeryci, renciści oraz ich rodziny), a także wszelkie inne osoby, którym pracodawca umożliwił korzystanie ze środków ZFŚS, np. w regulaminie funduszu. Co ważne, w firmie musi pracować co najmniej 50 osób, by móc skorzystać z Wczasów pod gruszą.

Dofinansowanie na wyjazd krajowy czy zagraniczny?

Nie ma znaczenia czy urlop spędzamy w kraju, czy zagranicą. Nie ma też znaczenia pora roku ani forma wyjazdu, czy wyjeżdżamy na zorganizowany wypoczynek z biurem podróży, czy na własną rękę. Możemy też spędzać urlop w domu, jeśli w naszym miejscu pracy jest dostępna opcja Wczasów pod gruszą, można z niej skorzystać.

Jak długi urlop?

Dodatkowych środków nie otrzymamy na krótki wypoczynek. Dofinansowanie jest możliwe tylko wtedy, jeśli urlop wypoczynkowy trwa nieprzerwanie 10 dni roboczych (14 dni kalendarzowych).

Jaka kwota dofinansowania?

Nie ma określonej, odgórnej kwoty Wczasów pod gruszą. Wysokość świadczenia zależy głównie od zarobków pracownika i członków jego rodziny. Nie można wypłacać takiego samego świadczenia wszystkim pracownikom. Co ważne, pracodawca sam może określić wysokość świadczenia urlopowego w swojej firmie. Po wszelkie szczegóły najlepiej udać się do działu kadr w swoim miejscu pracy.