Planowaliście wyjazd, przykładowo w trakcie długiego weekendu, a szef nie dał wam urlopu? Przykra sprawa, jeśli musieliście obejść się smakiem. Będziecie musieli przyjść do pracy w święto? Niestety, w niektórych zawodach pracuje się niezależnie od daty w kalendarzu. Z jakim wyprzedzeniem składać wnioski urlopowe? Co przysługuje za pracę w święta?

Majówka w 2024 r. może trwać aż tydzień, jeśli weźmiemy trzy dni urlopu wypoczynkowego (29 kwietnia, 30 kwietnia, 2 maja). Długi weekend majowy to termin, przed którym wnioski urlopowe spływają do przełożonych naprawdę często. W większości przypadków uda się zorganizować pracę tak, że wnioski o urlopy są akceptowane. W niektórych firmach nie będzie jednak możliwe, by wszyscy chętni byli nieobecni w pracy. Są też zawody, które nie mają wolnego nawet w święta. Co należy się w zamian za pracę w dni świąteczne?

Wniosek o urlop wypoczynkowy. Z jakim wyprzedzeniem?

Prawo pracy nie określa konkretnego terminu, z jakim należy złożyć wniosek o urlop. Niemniej jednak, na logikę, im wcześniej, tym lepiej. Dużo zależy w tej kwestii od miejsca pracy, zawodu jaki wykonujesz. W niektórych firmach wewnętrzne zasady mogą być takie, że wnioski urlopowe należy składać ze sporym wyprzedzeniem (np. 30 albo więcej dni przed planowanym urlopem). Z kolei w innych może nie być żadnego problemu, jeśli taki wniosek złoży się kilka dni przed planowaną nieobecnością. Dlatego, przede wszystkim należy zapoznać się z wewnętrznymi regułami w firmie.

Czy pracodawca może odmówić urlopu?

Tak. Pracodawca może nie udzielić urlopu, jeśli uzna, że nieobecność pracownika spowoduje zakłócenie toku pracy w firmie. Szef nie musi swojej decyzji uzasadniać i nie jest to mobbing (o ile takie działanie nie ma charakteru uporczywego i długotrwałego). W skrajnych przypadkach pracodawca może też przesunąć termin zaakceptowanego wcześniej urlopu bądź wezwać będącego w trakcie urlopu pracownika do firmy. Zgodnie z art. 167 Kodeksu pracy taka sytuacja jest możliwa tylko wówczas, gdy obecności pracownika w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia urlopu. W takim przypadku pracodawca ma również obowiązek pokryć koszty poniesione przez zatrudnionego w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.

Praca w dni świąteczne. Co w zamian?

Jeśli pracujesz w dni ustawowo wolne od pracy, takie jak 1 maja czy 3 maja, przysługuje Ci dodatek za pracę w dni świąteczne (zwykle jest to 100% dodatek do wynagrodzenia) lub dzień wolny do odbioru w innym terminie.