statystyki

Ulgi w zeznaniach podatkowych za 2011 rok

Podatnicy, składając roczne rozliczenie za ubiegły rok, mogą wciąż od­liczyć od dochodów m.in. wydatki na użytkowanie internetu, rehabilita­cję, zakup nowych technologii, leków, a także różnego rodzaju darowizny. Z kolei od podatku mogą odliczyć np. ulgę na dzieci, na powrót z zagranicy i na nianię.
Mimo że lista ulg i odliczeń, z których mogą korzystać podatnicy PIT, kur­czy się z każdym rokiem coraz bardziej, w obowiązujących obecnie przepisach nadal jest kilka ulg, które są powszechnie dostępne i z których warto korzy­stać, po to by obniżyć płacony podatek.
Stan prawny : luty 2012

Publikacja: 16 marca 2012, 15:49 Aktualizacja: 16 kwietnia 2012, 20:33

e-book: Ulgi w zeznaniach podatkowych za 2011 rok

e-book: Ulgi w zeznaniach podatkowych za 2011 rok

z YetiPay tylko: 16.50 zł

Z jakich ulg można skorzystać, wypełniając PIT za 2011 rok
Składki na ubezpieczenia społeczne
Nienależnie pobrane świadczenia
Kwoty juz odliczone
Wydatki na cele rehabilitacyjne
Opłaty za internet
Darowizny na pożytek publiczny i cele kultu religijnego
Darowizny na działalność opiekuńczo - charytatywną
Darowizny na rzecz krwiodawstwa
Ulga na nabycie nowych technologii
Ulga na dzieci
Składki zdrowotne
Porady ekspertów

Zapytaj o licencje
Zapisz się na bezpłatny newsletter