statystyki

Jak uzyskać świadczenie, czyli procedury wcale nie są takie trudne

skomentuj

Priorytetem dla towarzystw ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia na życie jest szybka i bezproblemowa obsługa zgłoszenia, maksymalne uproszczenie procedur likwidacji oraz wypłaty świadczenia. Badania wskazują, że właśnie od skuteczności i szybkości obsługi w tych obszarach w dużej mierze zależy wizerunek i opinia na temat towarzystwa ubezpieczeń.

Publikacja: 29 września 2011, 15:46 Aktualizacja: 29 września 2011, 15:57

Najszybszą dla Klienta PZU Życie SA formą kontaktu jest zgłoszenie internetowe. Dostępny całodobowo i z dowolnego miejsca na świecie internetowy formularz zgłoszenia w kilka minut przeprowadza Klienta przez proces zgłoszenia roszczenia i pozwala na dołączenie do sprawy wymaganej dokumentacji. Jednak najbardziej rewolucyjnym na rynku rozwiązaniem w tym zakresie jest Internetowy Status Sprawy (ISS). Wystarczy zalogowanie za pomocą numeru sprawy i PIN-u, aby w statusie Klient mógł śledzić postępy w likwidacji swojej sprawy, dodać brakujące dokumenty, pobrać dokumenty udostępnione przez pracownika PZU, a nawet błyskawicznie otrzymać odpowiedź na zadane pytanie. ISS spotyka się uznaniem wielu Klientów - nie tylko indywidualnych, ale również korporacyjnych, gdyż w ramach specjalnego konta E-szkoda umożliwia zarządzanie wieloma zgłoszonymi sprawami, a nawet importowanie danych do plików zewnętrznych.

Nową formą zgłoszenia roszczenia w PZU Życie SA jest także zgłoszenie telefoniczne. Podczas wywiadu telefonicznego Konsultant Telecentrum pozyskuje niezbędne do rejestracji zgłoszenia informacje a wymaganą dokumentację Klient dostarcza w wybrany przez siebie sposób: pocztą, mailem, faksem lub osobiście. Jeśli w toku likwidacji zaistnieje konieczność pozyskania dodatkowych informacji, pracownik PZU dzwoni do Klienta, a prowadzoną rozmowę nagrywa i dołącza do sprawy. Dzięki takiemu podejściu, PZU ograniczyło korespondencję pocztową do minimum.

Nadal oczywiście istnieje możliwość zgłoszenia roszczenia osobiście w oddziałach, jednak za sprawą nowych rozwiązań i usprawnień czas wizyty uległ znacznemu skróceniu. Pracownik ubezpieczyciela przeprowadzając wywiad z Klientem rejestruje zgłoszenie, skanuje dostarczoną przez niego dokumentację, a następnie dołącza do sprawy i zwraca Klientowi. W PZU zgłoszenie zostanie przyjęte w każdej sytuacji – zarówno w przypadku braku oryginałów dokumentów, jak i w ogóle braku jakichkolwiek dokumentów.

Szybka likwidacja

Dzięki uproszczonym procesom i procedurom, zdecydowana większość Klientów zgłaszających np. urodzenie dziecka otrzymuje świadczenie na konto już następnego dnia od zgłoszenia. W większości roszczeń, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, stosuje się tzw. likwidację uproszczoną. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji, bez badania lekarskiego, Klient otrzymuje przez telefon propozycję kwoty świadczenia, a w przypadku jej akceptacji, wypłata jest realizowana natychmiast. W wielu przypadkach, Klient nie musi stawiać się na komisję lekarską, gdyż zaocznej oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu dokonuje na podstawie analizy dokumentacji medycznej lekarz orzecznik współpracujący z PZU.

Jeśli sprawa wymaga likwidacji w trybie standardowym, tzn. konieczne jest przeprowadzenie badania lekarskiego, to za cały proces, począwszy od umówienia terminu komisji, a skończywszy na wydaniu orzeczenia lekarskiego, odpowiedzialny jest wyspecjalizowany podmiot, zrzeszający lekarzy różnych specjalności i dysponujący siecią gabinetów lekarskich o wysokim standardzie. Klienci umawiani są na badanie telefonicznie w ciągu 24 godzin. Termin i miejsce badania wybierają sami. Dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentacji pracownik PZU otrzymuje orzeczenie lekarskie zaraz po badaniu, może więc przekazać świadczenie do wypłaty jeszcze w tym samym dniu.

Wypłata świadczenia

Klient sam decyduje jaką wybrać formę wypłaty świadczenia. Najczęściej jest to przelew na rachunek bankowy lub przekaz pocztowy. Od niedawna świadczenie można odebrać w kasie dowolnej placówki banku wskazanego przez PZU. Już wkrótce PZU będzie mogło zaproponować swoim Klientom jeszcze bardziej dostępne i nowoczesne rozwiązanie, aby Klient mógł odebrać świadczenie w ciągu kilku minut od wydania decyzji w jego sprawie.

Wojciech Kropiewnicki, Dyrektor ds. Sprzedaży PZU Życie SA

Zapytaj o licencje

Po godzinach - Najnowsze

Galerie