statystyki

Czym się trzeba było wykazać

skomentuj

To nie było łatwe zadanie. Tegoroczny ranking Rising Stars jest pierwszą edycją. Tak więc minęły tygodnie, zanim kapituła opracowała, a następnie zaakceptowała metodologię liczenia punktów. W efekcie uczestników ocenialiśmy według sześciu kryteriów, w których można było zdobyć maksymalnie 100 punktów.

Publikacja: 20 czerwca 2012, 04:14 Aktualizacja: 20 czerwca 2012, 13:17

Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w rankingu był wiek uczestników – górna granica wynosiła 35 lat. Kryterium to nie służyło jednak ocenie, ale przeprowadzeniu wstępnej weryfikacji zgłoszeń. Punkty można było zdobyć w sześciu kategoriach. Za pozycję zawodową na rynku i rekomendacje zewnętrze i wewnętrzne maksymalnie można było otrzymać 35 pkt, przy czym rekomendacje wewnętrzne oznaczały, że kandydat ma ukończoną egzaminem aplikację, cieszy się zaufaniem klientów (poparli jego kandydaturę w rankingu). Z kolei przy rekomendacjach zewnętrznych pod uwagę brano opinie analityków, rankingi organizowane przez branżową prasę. Drugie kryterium dotyczyło pozycji zawodowej w miejscu pracy – maks. 20 pkt. Kolejne 15 pkt można było zdobyć za dodatkowe wykształcenie (tytuły naukowe, studia podyplomowe, kursy etc.). Ważna była też innowacyjność prowadzonych projektów. Nominowani musieli wykazać nie tylko wagę rozwiązanego problemu, lecz także wyjątkowość zlecenia, nowatorskie podejście do zagadnienia. Nie bez znaczenia była także wartość transakcji. W efekcie w tym segmencie do zdobycia było 10 pkt. Także 10 pkt przyznawaliśmy za innowacyjność w sposobie wykonywania zawodu w zakresie budowania biznesu. Dodatkowo premiowaliśmy prawników –maks. 5 pkt – dostrzegających konieczność działania pro bono. Ostatecznej selekcji dokonała kapituła I Rising Stars. W jej skład weszli: Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Witold Daniłowicz, prezes Związku Pracodawców Prawniczych, Joanna Hirsz-Kropińska, członek zarządu LexisNexis Polska, Jacek Kędzior, partner zarządzający w Ernst & Young, Tomasz Laskowski, prezes zarządu LexisNexis, Iwona Mirosz, wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, oraz przewodnicząca kapituły redaktor naczelna Dziennika Gazety Prawnej Jadwiga Sztabińska.

Dodatkowe opracowania na www.legalpoint.pl

Zapytaj o licencje