Prawo na co dzień

28 lipca 2018 r.

Orzeczenie o separacji – o czym rozstrzyga sąd?28 lipca 2018 r.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeśli separacji żąda jeden z małżonków, powinien wnieść pozew do sądu, który następnie rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych. Z kolei, jeśli małżonkowie są zgodni co do żądania orzeczenia separacji, kierują wniosek do sądu, który rozpatruje go w postępowaniu nieprocesowym.

7 stycznia 2018 r.

Nielegalnie uzyskane dowody. Czy w postępowaniu cywilnym obowiązuje teoria owoców zatrutego drzewa?7 stycznia 2018 r.

W sprawach rozwodowych, szczególnie w tych, w których dochodzi do sporu w zakresie ustalenia, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, strony dostarczają rozmaitych dowodów, byleby tylko wykazać, że wina leży po stronie drugiego małżonka. Wśród takich dowodów częste jest korzystanie z nagrań z płyt, taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.

10 marca 2016 r.

W małej firmie zwolnienia są bez odprawy10 marca 2016 r.

Jestem w trakcie wypowiedzenia i firma rozliczyła się ze mną, wypłacając ostatnią pensję. Byłem przekonany, że wraz z nią dostanę odprawę z tytułu zwolnień grupowych, gdyż zwolniono kilka osób, a w rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem znalazła się informacja, że jego przyczyna leży po stronie pracodawcy. Powiedziano mi jednak w kadrach, że ponieważ firma jest mała, to nie musi płacić – pisze pani Ewa. – Czy to prawda – pyta zawiedziona czytelniczka.

Prawo

Poradnik konsumenta

zobacz więcej »