Prawo na co dzień

23 stycznia 2019 r.

Liczba upadłości i sądowych restrukturyzacji firm w 2018 wzrosła o ponad 10 proc. 23 stycznia 2019 r.

Liczba upadłości i sądowych restrukturyzacji firm w 2018 r. wzrosła o ponad 10 proc. w stosunku do 2017 r. – wynika z najnowszych danych Cofface. Raport przewiduje, że wraz z niższym tempem wzrostu gospodarczego, utrzymującymi się trudnościami dla przedsiębiorstw liczba ta wzrośnie o kolejne 9,3 proc. na koniec 2019 r. Co istotne, liczba ogłaszanych upadłości przewyższa o 7 proc. liczbę otwieranych postępowań restrukturyzacyjnych. Otwieranych, co nie oznacza, że skutecznych. Gros restrukturyzacji kończy się bowiem (czego nie pokazują już statystyki Cofface) niepowodzeniem, co ostatecznie prowadzi do ogłoszenia upadłości.

28 lipca 2018 r.

Orzeczenie o separacji – o czym rozstrzyga sąd?28 lipca 2018 r.

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z nich może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jeśli separacji żąda jeden z małżonków, powinien wnieść pozew do sądu, który następnie rozpoznaje sprawę według przepisów o postępowaniach odrębnych. Z kolei, jeśli małżonkowie są zgodni co do żądania orzeczenia separacji, kierują wniosek do sądu, który rozpatruje go w postępowaniu nieprocesowym.

7 stycznia 2018 r.

Nielegalnie uzyskane dowody. Czy w postępowaniu cywilnym obowiązuje teoria owoców zatrutego drzewa?7 stycznia 2018 r.

W sprawach rozwodowych, szczególnie w tych, w których dochodzi do sporu w zakresie ustalenia, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, strony dostarczają rozmaitych dowodów, byleby tylko wykazać, że wina leży po stronie drugiego małżonka. Wśród takich dowodów częste jest korzystanie z nagrań z płyt, taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.

Prawo

Poradnik konsumenta

zobacz więcej »