autorskie prawa majątkowe

Autorskie prawa majątkowe – zespół uprawnień, jakie przysługują twórcy utworu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ekonomicznych tych uprawnień.


Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej