statystyki

Ubezpieczenie i transport nie zawsze wejdą do podstawy opodatkowania

skomentuj

Jak traktować dodatkowe koszty, takie jak transport lub ubezpieczenie, przy ustalaniu podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów?

Publikacja: 2 kwietnia 2012, 08:52 Aktualizacja: 2 kwietnia 2012, 11:27

Zasadą jest, że podstawę opodatkowania w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) stanowi kwota, jaką nabywający zobowiązany jest zapłacić. Podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów (z wyłączeniem VAT). Dodatkowo wchodzą też inne wydatki np. koszty transportu czy ubezpieczenia, a także prowizje i koszty opakowania. Wydatki te powinny być uwzględnione w podstawie opodatkowania, o ile są pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego WNT.

Jeśli zatem koszty transportu lub ubezpieczenia nie zostały pobrane przez dostawcę lub też zostały pobrane przez dostawcę, ale od podmiotu innego niż przedsiębiorca dokonujący WNT, to nie powinny wchodzić do podstawy opodatkowania WNT.

Podstawa prawna

Art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Andrzej Kapczuk, doradca podatkowy, menedżer w Ernst & Young
Tomasz Dziadura, ekspert w Ernst & Young

Zapytaj o licencje
Zapisz się na bezpłatny newsletter