Prawo na co dzień

7 stycznia 2018 r.

Nielegalnie uzyskane dowody. Czy w postępowaniu cywilnym obowiązuje teoria owoców zatrutego drzewa?7 stycznia 2018 r.

W sprawach rozwodowych, szczególnie w tych, w których dochodzi do sporu w zakresie ustalenia, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia, strony dostarczają rozmaitych dowodów, byleby tylko wykazać, że wina leży po stronie drugiego małżonka. Wśród takich dowodów częste jest korzystanie z nagrań z płyt, taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki.

10 marca 2016 r.

W małej firmie zwolnienia są bez odprawy10 marca 2016 r.

Jestem w trakcie wypowiedzenia i firma rozliczyła się ze mną, wypłacając ostatnią pensję. Byłem przekonany, że wraz z nią dostanę odprawę z tytułu zwolnień grupowych, gdyż zwolniono kilka osób, a w rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem znalazła się informacja, że jego przyczyna leży po stronie pracodawcy. Powiedziano mi jednak w kadrach, że ponieważ firma jest mała, to nie musi płacić – pisze pani Ewa. – Czy to prawda – pyta zawiedziona czytelniczka.

9 czerwca 2015 r.

Nie wolno odmówić wstępu do restauracji bez powodu9 czerwca 2015 r.

Byłam w Otwocku, mieście pod Warszawą, miałam tam do załatwienia kilka rodzinnych spraw. Kiedy jednak przyszła pora obiadowa, postanowiłam przegryźć coś w najbliższej restauracji. Już prawie weszłam do pierwszej z brzegu, gdy nad drzwiami zobaczyłam wyraźny napis, mówiący, że lokal jest terenem prywatnym, a obsługa ma prawo wyprosić każdego bez podania przyczyny. Aż zatrzęsłam się z oburzenia. Czy właściciel knajpy ma prawo postępować w ten sposób – pyta pani Anna

Prawo

Poradnik konsumenta

zobacz więcej »