podatki

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.


 • Sporządzenie PIT-11. Najczęściej zadawane pytania

  Sporządzenie PIT-11. Najczęściej zadawane pytania

  Styczeń i luty to okres sporządzania informacji Pit-11 za pracowników. Pomimo tego, że deklaracje te są składane od wielu lat, nadal pojawiają się zapytania, wątpliwości i błędy związane z wypełnianiem tego druku. Udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane

  Zamówienia publiczne: Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane

  W myśl art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  czytaj więcej

 • Jak odzyskać VAT w 25 dni

  Jak odzyskać VAT w 25 dni

   Radzimy, jak odzyskać VAT w krótkim czasie.

  czytaj więcej

 • Wypożyczenie instrumentów muzycznych uczniom nie korzysta ze zwolnienia z VAT

  Wypożyczenie instrumentów muzycznych uczniom nie korzysta ze zwolnienia z VAT

  Urząd gminy (podatnik VAT czynny) jest organem założycielskim i prowadzącym dla szkoły muzycznej. Placówka, będąca jednostką budżetową objętą systemem oświaty, nie jest oddzielnie od gminy zarejestrowana na potrzeby VAT. Szkoła świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Realizuje swoje zadania m.in. przez prowadzenie lekcji nauki gry na instrumentach. Podczas zajęć uczniowie bezpłatnie korzystają z należących do szkoły pomocy dydaktycznych, w tym instrumentów muzycznych. Ma to na celu umożliwienie rozwoju zainteresowań oraz udoskonalenie zdolności muzycznych, w szczególności dzieciom, które nie dysponują własnymi instrumentami. Jednak instrumenty te są również odpłatnie udostępniane uczniom przez gminę za pośrednictwem szkoły do ćwiczeń we własnym zakresie poza jej budynkiem. Czy w tym drugim przypadku udostępnienie instrumentów jest działalnością zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, jako usługa ściśle związana z usługą świadczoną przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania?

  czytaj więcej

 • Wykluczeni ze zwolnienia. Kto i dlaczego musi być vatowcem?

  Wykluczeni ze zwolnienia. Kto i dlaczego musi być vatowcem?

  Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia niektóre podmioty z obowiązku uiszczania podatku od prowadzonej działalności lub wykonywanych w jej ramach czynności. Wymienia także podmioty, które odgórnie pozbawione są prawa do zwolnienia z VAT.

  czytaj więcej

 • Prezydent podpisał przepisy dotyczące wyłudzenia VAT

  Prezydent podpisał przepisy dotyczące wyłudzenia VAT

  Prezydent podpisał nowelę Kodeksu karnego, która zakłada m.in. 25 lat więzienia za fałszowanie faktur VAT o wartości ponad 10 mln zł. Nowe przepisy mają pomóc w zwalczania procederu wyłudzania z budżetu pieniędzy za naliczony VAT - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

  czytaj więcej

 • MF: Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

  MF: Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

  13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Zarządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

  czytaj więcej

 • Banki będą miały problem z CIT

  Banki będą miały problem z CIT

  Od 2018 r. wejdą w życie nowe zasady rachunkowości dla instytucji finansowych. Dla budżetu może to mieć kolosalny skutek. Gra toczy się o miliardy złotych.

  czytaj więcej

 • W lecie porządki, w zimie odśnieżanie, ale VAT zawsze taki sam

  W lecie porządki, w zimie odśnieżanie, ale VAT zawsze taki sam

  Płacąc za usługę utrzymania drogi, zleceniobiorca kupuje jedno świadczenie, a nie kilkanaście odrębnych czynności – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • NSA: Jak opodatkować usługi psychologów?

  NSA: Jak opodatkować usługi psychologów?

  Jeśli psycholog pomaga radzić sobie ze stresem w pracy, to jego usługi są zwolnione z podatku, ponieważ służą profilaktyce i ochronie zdrowia. Gdy jednak ten sam specjalista doradza wybór ścieżki kariery, która pozwoli uniknąć stresu, musi doliczyć daninę.

  czytaj więcej

 • Wyższy podatek od wiatraków niekorzystny też dla banków

  Wyższy podatek od wiatraków niekorzystny też dla banków

  Trzykrotnie wyższa danina od nieruchomości uderza nie tylko w firmy wiatrowe. Problem zauważają również instytucje, które kredytowały te inwestycje.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż składników majątku: Czy trzeba płacić VAT?

  Sprzedaż składników majątku: Czy trzeba płacić VAT?

  Jeżeli podatnik sprzedaje składniki majątku, które nie stanowią zorganizowanego przedsiębiorstwa, musi zapłacić podatek od towarów i usług – potwierdził dyrektor bydgoskiej Izby Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Czasem krok w tył, to dobra decyzja

  Czasem krok w tył, to dobra decyzja

  Kredyty hipoteczne denominowane w obcych walutach nie zostaną ustawowo – i z korzyścią dla dłużników – przeliczone na kredyty złotowe – tak można podsumować to, co powiedział na temat pomocy dla frankowiczów Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

  czytaj więcej

 • MF: Urząd Skarbowy w Warszawie udaremnił próbę wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT

  MF: Urząd Skarbowy w Warszawie udaremnił próbę wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT

  Pierwszy Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście udaremnił próbę wyłudzenia ponad 318 mln zł VAT, podało Ministerstwo Finansów. Tzw. karuzelę podatkową tworzyły 3 firmy, które miały hurtowo handlować m.in. produktami spożywczymi i były zarejestrowane w różnych krajach Unii Europejskiej.

  czytaj więcej

 • Czy polscy europosłowie odrzucą CETA?

  Czy polscy europosłowie odrzucą CETA?

  - Mamy 16 deklaracji europarlamentarzystów, że zagłosują przeciw CETA. Wiemy, że część posłów PiS jeszcze się waha. Wciąż mamy szansę "uzbierać" połowę głosów, a tyle potrzeba do odrzucenia umowy - poinformowała Maria Świetlik z Akcji Demokracji. - Chcemy jeszcze raz zaapelować do posłów i posłanek z PiS i PO. Rozważcie ryzyko związane z przyjęciem CETA dla Polski. Nie wierzcie postprawdzie rozpowszechnianej przez lobbystów korporacji i sektora bankowego. Mechanizm arbitrażu inwestor-przeciwko-państwu, pozwalający na wypłacanie wielomilionowych odszkodowań dla korporacji, zagrożenia dla rolników czy likwidacja miejsc pracy – to realne zagrożenia, na których poparcie istnieją twarde badania - dodała.

  czytaj więcej

 • Białoruś: Łukaszenka zapowiada polepszenie warunków dla biznesu

  Białoruś: Łukaszenka zapowiada polepszenie warunków dla biznesu

  Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka zapewnił we wtorek przedstawicieli biznesu, że państwo nie będzie wywierać na nich żadnej presji. Zapowiedział ułatwienia dla prowadzenia działalności, w tym likwidację zbędnych przepisów i zmniejszenie liczby kontroli.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej