Zeznanie podatkowe PIT za 2022 rok można złożyć zarówno online, poprzez operatora pocztowego oraz osobiście w urzędzie. Termin na złożenie rozliczenia rocznego rozpoczyna się od 15 lutego i trwa do 2 maja 2023 roku.

Zeznanie podatkowe PIT jest dokumentem, który musi być złożony w wyznaczonym przez ustawę terminie, do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania w dniu składania, przez każdą osobę, która osiągnęła dochód w danym roku. W zeznaniu znajdują się informacje o przychodzie, kosztach uzyskania przychodu i dochodzie.
W związku z nowelizacją ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz. U. 09.57.466) zniesiono obowiązek posiadania elektronicznego podpisu do przekazywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, dzięki czemu umożliwiono wysłanie online formularza PIT każdemu podatnikowi, począwszy od złożenia zeznania za 2008 rok. Obecnie jest to bardzo popularna forma składania rozliczenia rocznego do urzędów.
Rozlicz swój PIT już dziś: Program do rozliczania PIT za 2022 r.

Jak złożyć PIT za 2022 r.

Zeznanie podatkowe PIT za 2022 rok można zatem złożyć zarówno online, poprzez operatora pocztowego oraz osobiście w urzędzie. Termin na złożenie rozliczenia rocznego rozpoczyna się od 15 lutego i trwa do 2 maja 2023 roku.
Przesyłając formularz drogą elektroniczną, podatnik ma prawo skorzystać ze wszystkich przysługujących mu ulg, uregulowanych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. W celu zachęcenia podatników do korzystania z elektronicznej formy składania zeznań rocznych, wprowadzono stosowne preferencje i skrócono okres oczekiwania na zwrot podatku - z 90 dni do 45 dni dla podatników przesyłających rozliczenie drogą elektroniczną. Warto wskazać, że największą zaletą rozliczenia formularza PIT drogą elektroniczną, jest możliwość przesłania go przez całą dobę, z każdego miejsca i urządzenia elektronicznego z dostępem do internetu. Podatnik otrzymuje potwierdzenie wysłania i odebrania dokumentu przez urząd. Warto jednak pamiętać, że w przypadku błędów w danych, np. imię, nazwisko, nr Pesel/NIP, bądź nieprawidłowa wersja rozliczenia, system prześle komunikat, że występuje błąd danych i należy to zweryfikować. Jest to zdecydowana zaleta pozwalająca na ograniczenie błędów i wezwań do składania korekt rozliczeń. Dodatkowo w sieci dostępnych jest wiele programów ułatwiających rozliczenie oraz aplikacja „Twój e-PIT” przygotowana przez Ministerstwo Finansów w celu ułatwienia rozliczeń.

Kto może skorzystać z usługi Twój e-PIT

Tak jak w ubiegłych latach, w przypadku podatników osiągających dochody jedynie ze stosunku pracy bądź umów zlecenia oraz o dzieło osiągniętych w 2022 roku, organ podatkowy przygotuje rozliczenie podatkowe za pośrednictwem usługi „Twój e-PIT”. Usługa będzie dostępna przez całą dobę. Tak jak przy innych aplikacjach dostosowanych do przygotowania zeznań podatkowych, podatnik będzie mógł skorzystać z aplikacji w dowolnym miejscu i z dowolnego urządzenia przez całą dobę. Jest to wygodne dla podatników, u których nie zmienia się sytuacja życiowa dotycząca ulg podatkowych i nie osiągnęli innych dochodów bez pośrednictwa płatnika. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku utraty prawa do ulgi np. na dziecko, podatnik zobowiązany jest do zweryfikowania danych i usunięcia wniosku o zastosowanie nienależnej ulgi. Usługa „Twój e-PIT” przygotowuje rozliczenia dla każdego podatnika oddzielnie, dlatego należy pamiętać, że wspólne rozliczenie małżonków odbywa się na wniosek, również za pomocą tej aplikacji - nie ma bowiem znaczenia czy w ubiegłych latach podatnik zastosował wspólne rozliczenie.

PIT 2022 przez internet – nie warto czekać na ostatnią chwilę

Z perspektywy podatnika, możliwość złożenia zeznania podatkowego za pomocą środków elektronicznych, należy ocenić głównie w kategorii zalet. Warto jednak nie czekać do ostatniego dnia ze złożeniem zeznania podatkowego. Za datę złożenia dokumentu, uznaje się datę wygenerowaną w Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru (UPO). Jedynie deklaracja z wygenerowanym UPO z komunikatem “200” pozwala uznać, że deklaracja została dostarczona do urzędu. Wszelkie problemy związane z brakiem dostępu do połączenia internetowego lub problemy techniczne związane z działaniem sprzętu elektronicznego, nie są przesłanką do przedłużenia terminu na złożenie zeznania. Podatnik, który nie złoży zeznania podatkowego lub złoży je po terminie, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej.
Alicja Maciulewicz-Potępa, doradca podatkowy, Taxeo Komorniczak i Wspólnicy s.k