podatek

Podatek – obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego.


 • Sporządzenie PIT-11. Najczęściej zadawane pytania

  Sporządzenie PIT-11. Najczęściej zadawane pytania

  Styczeń i luty to okres sporządzania informacji Pit-11 za pracowników. Pomimo tego, że deklaracje te są składane od wielu lat, nadal pojawiają się zapytania, wątpliwości i błędy związane z wypełnianiem tego druku. Udzielamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

  czytaj więcej

 • Zamówienia publiczne: Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane

  Zamówienia publiczne: Zaświadczenie o niezaleganiu w uiszczaniu składek nie zawsze wymagane

  W myśl art. 24 ust. 1 pkt 15) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: Ustawą) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

  czytaj więcej

 • Jak odzyskać VAT w 25 dni

  Jak odzyskać VAT w 25 dni

   Radzimy, jak odzyskać VAT w krótkim czasie.

  czytaj więcej

 • Rozliczenie PIT za 2016 rok: Fiskus proponuje nowy sposób, ale czy lepszy?

  Rozliczenie PIT za 2016 rok: Fiskus proponuje nowy sposób, ale czy lepszy?

  PROBLEM: Resort finansów zapowiedział ułatwienia w składaniu zeznań przez internet za 2016 r. Jednocześnie podatnicy będą mogli korzystać z dotychczasowych sposobów przesyłania e-formularzy. Wyjaśniamy, na czym polegają różnice między dotychczasowymi i nową metodą przesyłania PIT.

  czytaj więcej

 • Wypożyczenie instrumentów muzycznych uczniom nie korzysta ze zwolnienia z VAT

  Wypożyczenie instrumentów muzycznych uczniom nie korzysta ze zwolnienia z VAT

  Urząd gminy (podatnik VAT czynny) jest organem założycielskim i prowadzącym dla szkoły muzycznej. Placówka, będąca jednostką budżetową objętą systemem oświaty, nie jest oddzielnie od gminy zarejestrowana na potrzeby VAT. Szkoła świadczy usługi w zakresie kształcenia i wychowania oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą. Realizuje swoje zadania m.in. przez prowadzenie lekcji nauki gry na instrumentach. Podczas zajęć uczniowie bezpłatnie korzystają z należących do szkoły pomocy dydaktycznych, w tym instrumentów muzycznych. Ma to na celu umożliwienie rozwoju zainteresowań oraz udoskonalenie zdolności muzycznych, w szczególności dzieciom, które nie dysponują własnymi instrumentami. Jednak instrumenty te są również odpłatnie udostępniane uczniom przez gminę za pośrednictwem szkoły do ćwiczeń we własnym zakresie poza jej budynkiem. Czy w tym drugim przypadku udostępnienie instrumentów jest działalnością zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o VAT, jako usługa ściśle związana z usługą świadczoną przez jednostkę objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w zakresie kształcenia i wychowania?

  czytaj więcej

 • Zatrudniasz obcokrajowca? Uważaj na PIT

  Zatrudniasz obcokrajowca? Uważaj na PIT

  Ta nowa zasada utrudnia życie firmom, które zatrudniają obcokrajowców niemających statusu polskiego rezydenta. Fiskus może bowiem podważać miejsce opodatkowania takich przychodów

  czytaj więcej

 • Turystyka: Jest nowa wykładnia dla opodatkowania zaliczek w VAT

  Turystyka: Jest nowa wykładnia dla opodatkowania zaliczek w VAT

  Kowtur sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług turystycznych. W ramach działalności organizuje turystyczne imprezy wyjazdowe, zarówno krajowe, jak i zagraniczne. Nabywcami tych świadczeń są osoby fizyczne, turyści wyjeżdżający na wypoczynek. Firma ma swoje autokary, ma też jeden hotel w kraju. Autokary są wykorzystywane przy organizacji niektórych imprez, w ramach których jest transport w kraju lub z i do kraju. Hotel służy natomiast do świadczenia typowych usług hotelarskich, czasem tylko wykorzystywany jest na potrzeby oferowanych wycieczek objazdowych, o ile ich program i harmonogram pozwalają na nocleg w placówce spółki.

  czytaj więcej

 • Wykluczeni ze zwolnienia. Kto i dlaczego musi być vatowcem?

  Wykluczeni ze zwolnienia. Kto i dlaczego musi być vatowcem?

  Ustawa o podatku od towarów i usług zwalnia niektóre podmioty z obowiązku uiszczania podatku od prowadzonej działalności lub wykonywanych w jej ramach czynności. Wymienia także podmioty, które odgórnie pozbawione są prawa do zwolnienia z VAT.

  czytaj więcej

 • Prezydent podpisał przepisy dotyczące wyłudzenia VAT

  Prezydent podpisał przepisy dotyczące wyłudzenia VAT

  Prezydent podpisał nowelę Kodeksu karnego, która zakłada m.in. 25 lat więzienia za fałszowanie faktur VAT o wartości ponad 10 mln zł. Nowe przepisy mają pomóc w zwalczania procederu wyłudzania z budżetu pieniędzy za naliczony VAT - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

  czytaj więcej

 • MF: Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

  MF: Zaniechanie poboru podatku od umorzonych czynszów

  13 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemów Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Zarządu i Samorządu Terytorialnego. Podczas posiedzenia przedstawiciel Ministerstwa Finansów przedstawił rozwiązania regulacyjne mające na celu zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umorzenia przez jednostki samorządu terytorialnego należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

  czytaj więcej

 • Banki będą miały problem z CIT

  Banki będą miały problem z CIT

  Od 2018 r. wejdą w życie nowe zasady rachunkowości dla instytucji finansowych. Dla budżetu może to mieć kolosalny skutek. Gra toczy się o miliardy złotych.

  czytaj więcej

 • W lecie porządki, w zimie odśnieżanie, ale VAT zawsze taki sam

  W lecie porządki, w zimie odśnieżanie, ale VAT zawsze taki sam

  Płacąc za usługę utrzymania drogi, zleceniobiorca kupuje jedno świadczenie, a nie kilkanaście odrębnych czynności – orzekł WSA w Warszawie.

  czytaj więcej

 • NSA: Jak opodatkować usługi psychologów?

  NSA: Jak opodatkować usługi psychologów?

  Jeśli psycholog pomaga radzić sobie ze stresem w pracy, to jego usługi są zwolnione z podatku, ponieważ służą profilaktyce i ochronie zdrowia. Gdy jednak ten sam specjalista doradza wybór ścieżki kariery, która pozwoli uniknąć stresu, musi doliczyć daninę.

  czytaj więcej

 • Wyższy podatek od wiatraków niekorzystny też dla banków

  Wyższy podatek od wiatraków niekorzystny też dla banków

  Trzykrotnie wyższa danina od nieruchomości uderza nie tylko w firmy wiatrowe. Problem zauważają również instytucje, które kredytowały te inwestycje.

  czytaj więcej

 • Sprzedaż składników majątku: Czy trzeba płacić VAT?

  Sprzedaż składników majątku: Czy trzeba płacić VAT?

  Jeżeli podatnik sprzedaje składniki majątku, które nie stanowią zorganizowanego przedsiębiorstwa, musi zapłacić podatek od towarów i usług – potwierdził dyrektor bydgoskiej Izby Skarbowej.

  czytaj więcej

 • Czasem krok w tył, to dobra decyzja

  Czasem krok w tył, to dobra decyzja

  Kredyty hipoteczne denominowane w obcych walutach nie zostaną ustawowo – i z korzyścią dla dłużników – przeliczone na kredyty złotowe – tak można podsumować to, co powiedział na temat pomocy dla frankowiczów Jarosław Kaczyński, prezes PiS.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej