ferie

* Ferie, bądź feriae – starorzymskie określenie dni odpoczynku poświęconych obrzędom religijnym dla któregoś z bóstw.


 • Rewolucja w Karcie Nauczyciela: Zmiany w urlopie wypoczynkowym i dla poratowania zdrowia od 2018 roku

  Rewolucja w Karcie Nauczyciela: Zmiany w urlopie wypoczynkowym i dla poratowania zdrowia od 2018 roku

  Prezydent podpisał ustawę o finansowaniu zadań oświatowych, która nowelizuje miedzy innymi Kartę Nauczyciela. Oznacza to spore zmiany dla pedagogów już od 2018 roku.

  czytaj więcej

 • Rewolucja w Karcie Nauczyciela: Zmiany w urlopach i likwidacja uprawnień socjalnych

  Rewolucja w Karcie Nauczyciela: Zmiany w urlopach i likwidacja uprawnień socjalnych

  Brak możliwości przenoszenia nauczycieli do innej szkoły bez ich zgody, ograniczenie uprawnień do urlopu dla poratowania zdrowia, korzystanie przez dyrektora placówki z wypoczynku przez cały rok szkolny, a nie tylko w okresie ferii – to niektóre rozwiązania obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Kolejny szeroki pakiet zmian w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela.

  czytaj więcej

 • Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  Jak rozliczyć dofinansowanie do ferii na dzieci?

  X spółka z o.o. zgodnie z zapisami regulaminu wynagradzania dofinansowała wypoczynek zimowy dla dzieci pracowników. Dofinansowaniem objęto wypoczynek w formach zorganizowanych (ferie), organizowany przez podmioty prowadzące działalność w zakresie organizowania wypoczynku dzieci na zasadach określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Kwota dofinansowania wynosi 1500 zł (bez względu na liczbę dzieci danego pracownika korzystających z wypoczynku). Wypoczynek był dofinansowany ze środków obrotowych pracodawcy, a nie ze środków funkcjonującego w spółce zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Przyznanie świadczeń nie było też uzależnione od statusu materialnego. Wypłaty dofinansowań spółka dokonała 25 lutego 2018 r. (dotyczyło dzieci, których wypoczynek zakończył się najpóźniej 11 lutego 2018 r.). Łączna kwota tych dofinansowań wyniosła 15 000 zł (otrzymało je 10 uprawnionych pracowników). Dofinansowania zostały przelane na ich rachunki bankowe. Zgodnie z regulaminem wynagrodzenia pracownik powinien złożyć wniosek o dofinansowanie wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatek na wypoczynek (np. fakturę) i jego charakter w terminie siedmiu dni od zakończenia wypoczynku, a pracodawca ma siedem dni na przelanie dofinansowania na rachunek bankowy pracownika. Jak spółka powinna rozliczyć przedmiotowe dofinansowanie w zakresie CIT, VAT i PIT (obowiązki płatnika)? VAT i zaliczki na CIT spółka rozlicza miesięcznie, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy.

  czytaj więcej

 • Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Pobory dyrektora szkoły liczymy na wyczucie

  Wciąż nie jest do końca jasne, jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla nauczycieli funkcyjnych, jeśli mieli wolne między 1 stycznia a 22 marca tego roku. Wszystkiemu winna spóźniona nowelizacja przepisów wykonawczych. Wykładnia celowościowa przemawia jednak za tym, aby płacę za jeden dzień wypoczynku ze składników zmiennych ustalić z użyciem dzielnika 21 dla osób funkcyjnych zatrudnionych zarówno w placówkach feryjnych, jak i nieferyjnych. Wskaźnik ten to nic innego jak liczba, przez którą dzieli się podstawę urlopową, uzależnioną od wynagrodzenia i dodatków otrzymywanych przez nauczyciela, aby obliczyć wynagrodzenie urlopowe za jeden dzień. Przed 2018 r. był on uzależniony od rodzaju placówki i tylko w tych, które nie przerywały zajęć na czas ferii szkolnych, wynosił 21, w pozostałych zaś - 30. Od 1 stycznia podział ten nie ma już znaczenia.

  czytaj więcej

 • Szkoły i przedszkola muszą się dostosować do nowych wymogów

  Szkoły i przedszkola muszą się dostosować do nowych wymogów

  Organ prowadzący może oprócz patrona dołączyć do nazwy szkoły dodatkowe oznaczenie. Ma też więcej czasu na zatwierdzenie arkusza organizacji.

  czytaj więcej

 • Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela nalicza się proporcjonalnie

  Ekwiwalent za urlop dla nauczyciela nalicza się proporcjonalnie

  Dyrektor szkoły, który rozwiąże umowę o pracę z nauczycielem zatrudnionym na czas określony (do końca czerwca), nie może wypłacać mu ekwiwalentu urlopowego za cały rok szkolny. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

  czytaj więcej

 • Dwa sposoby opodatkowania najmu mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  Dwa sposoby opodatkowania najmu mieszkania. Co się bardziej opłaca?

  Właściciel mieszkania, który wynajmuje je na krótkie terminy, płaci 17-proc. ryczałt. Jeśli umówi się z profesjonalnym pośrednikiem lub udostępni lokal na dłużej, odda fiskusowi tylko 8,5 proc. przychodu.

  czytaj więcej

 • Nadal nie wiadomo, który rozwodnik ma prawo do ulgi na dzieci

  Nadal nie wiadomo, który rozwodnik ma prawo do ulgi na dzieci

  Fiskus błędnie uważa, że skoro władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom (nawet w ograniczonym zakresie), to oboje faktycznie ją wykonują i preferencja podatkowa należy im się po połowie – napisał rzecznik praw obywatelskich w wystąpieniu do ministra finansów.

  czytaj więcej

 • Resort powoła domy samopomocy dla osób z autyzmem

  Resort powoła domy samopomocy dla osób z autyzmem

  Wprowadzenie nowego typu środowiskowego domu samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu przewiduje projekt resortu rodziny, pracy i polityki społecznej

  czytaj więcej

 • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2018 roku

  Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi w 2018 roku

  Termin i liczba wolnych dni przysługujących nauczycielowi w ramach urlopu wypoczynkowego zależy od placówki, w jakiej zatrudniony jest pedagog.

  czytaj więcej

 • Wakacje w szkołach poza ewidencją czasu pracy. Przynajmniej teoretycznie

  Wakacje w szkołach poza ewidencją czasu pracy. Przynajmniej teoretycznie

  Po ostatniej zmianie zasad odbywania urlopów nie wiadomo, jak ewidencjonować godziny, które dyrektor spędza w placówce w lipcu i sierpniu. Ani czy w ogóle jest to konieczne. Inne stanowisko zajmuje tu MEN, inne eksperci.

  czytaj więcej

 • Obozy i kolonie dla dzieci: Dobra pogoda plus 500+ i mamy nowy wakacyjny rekord

  Obozy i kolonie dla dzieci: Dobra pogoda plus 500+ i mamy nowy wakacyjny rekord

  W tym roku na obozy i kolonie wyjechało 1,25 mln dzieci i młodzieży.

  czytaj więcej

 • Kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce

  Kalendarz roku szkolnego 2018/2019. Dwie dłuższe świąteczne przerwy w nauce

  Rok szkolny 2018/2019 rozpocznie się 3 września i potrwa do 21 czerwca.

  czytaj więcej

 • Jedna definicja i dwie grupy wiekowe, czyli ciąg dalszy problemów z przepisami o młodocianych

  Jedna definicja i dwie grupy wiekowe, czyli ciąg dalszy problemów z przepisami o młodocianych

  Do wątpliwości dotyczących zatrudniania 15-latków i młodszych dzieci dochodzą kolejne. Tym razem chodzi o czas pracy, zakładowe wykazy prac wzbronionych i regulaminy pracy.

  czytaj więcej

 • Poradnia ubezpieczeniowa z 13 września 2018 roku

  Poradnia ubezpieczeniowa z 13 września 2018 roku

  Dlaczego przedsiębiorca nie uniknie opłaty prolongacyjnej Czy sąd odrzuci spóźnione odwołanie przedsiębiorcy, jeśli domownik nie przekazał mu decyzji W jakich przypadkach praca w gospodarstwie rolnym nie będzie uwzględniona w stażu pracy Jak na prawo do zasiłku wpłynie przyczyna niezdolności do pracy

  czytaj więcej

 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (część III – ostatnia) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (część III – ostatnia) [KOMENTARZ]

  Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) – wyciąg. W ostatniej części komentarza do znowelizowanych przepisów Karty nauczyciela omówione zostaną zmiany dotyczące uprawnień nauczycieli.

  czytaj więcej

 • Gdzie kończy się samodzielność dyrektora szkoły?

  Gdzie kończy się samodzielność dyrektora szkoły?

  Nie jest niczym nadzwyczajnym, że pracodawcą pracownika jest jednostka organizacyjna, a czynności z zakresu prawa pracy wykonuje osoba lub organ nią zarządzający. Jednak w przypadku dyrektora szkoły sytuacja jest szczególna. Bo choć pracodawcą jest placówka, to czynności z zakresu prawa pracy wykonuje wójt, czyli podmiot spoza tej jednostki. Zasada ta w praktyce może powodować konflikty na linii samorząd – dyrektor szkoły. A przepisy nie określają ściśle granicy ingerencji wójta w kompetencje szefa placówki oświatowej. Zdaniem ekspertów władza samorządu nad kierującym placówką nie jest absolutna. Warto więc określić jej zakres.

  czytaj więcej

 • zobacz więcej wyników

Galeria

Inne

e-Booki - elektroniczne poradniki Gazety Prawnej