szkoły wyższe

W roku 2009/10 w Polsce było 457 uczelni, w tym: 131 uczelni publicznych oraz 326 uczelni niepublicznych, kształcących prawie 2 miliony studentów.


Galeria

Inne