oświata

Oświata – pojęcie "oświata" używane jest często zamiennie z wyrażeniem "system oświaty".


Galeria

Inne