Małe i średnie przedsiębiorstwa

17 listopada 2017 r.

W postępowaniu nakazowym sąd rozpoznaje sprawę na skutek wniesienia zarzutów, przeprowadzając postępowania dowodowe.

Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym? 17 listopada 2017 r.

Wierzyciel, który dysponuje dokumentami potwierdzającymi istnienie swojego roszczenia, może złożyć do sądu pozew wraz z wnioskiem o wydanie nakazu zapłaty, co w praktyce oznacza szybsze i bardziej efektywne postępowanie. Nakaz zapłaty jest szczególnego rodzaju orzeczeniem merytorycznym sądu. Sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym (bez udziału stron). Nakaz zapłaty można uzyskać w ramach postępowania nakazowego oraz upominawczego. My zajmujemy się tym pierwszym rodzajem. Co istotne, nakaz wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczający od chwili jego wydania. Z kolei po uprawomocnieniu nakaz zapłaty stanowi tytuł egzekucyjny.

14 listopada 2017 r.

Świętokrzyskie pożyczy firmom14 listopada 2017 r.

Unijnych pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego powinno wystarczyć na stworzenie niemal pół tysiąca przedsiębiorstw, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy

14 listopada 2017 r.

Jeremie zostaje na Mazowszu14 listopada 2017 r.

Niemal 300 mln zł będą mieli do zagospodarowania przedsiębiorcy z regionu w formie niskooprocentowanych pożyczek z budżetu UE na lata 2014–2020

14 listopada 2017 r.

Preferencyjne pożyczki w Lubelskiem14 listopada 2017 r.

Preferencyjność instrumentów zwrotnych polega na uproszczonych procedurach dostępu. Cechują się niskim oprocentowaniem, a niekiedy nie wymagają od wnioskodawców wkładu własnego – mówi Marceli Niezgoda, dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

14 listopada 2017 r.

Przedsiębiorca powinien zatem dopełnić obowiązku złożenia deklaracji, aby uniknąć wydania przez gminę odgórnej decyzji określającej wysokość opłaty za odpady, a w konsekwencji – ewentualnej egzekucji.

Firma nie uniknie opłaty śmieciowej od nieruchomości niezamieszkałych14 listopada 2017 r.

Niebawem otworzę małe biuro rachunkowe w moim lokalu w budynku użytkowym. W urzędzie gminy powiedziano mi, że muszę złożyć deklarację i płacić za śmieci co miesiąc – według stawki wyższej – jak od nieruchomości niezamieszkałych. Rzecz w tym, że nie będę korzystać z dostarczanego przez gminę pojemnika, a śmieci pozbędę się sam. Czy muszę więc ponosić takie opłaty?

9 listopada 2017 r.

200 mln zł dla Polski Wschodniej9 listopada 2017 r.

Do 500 tys. zł nawet na pięć lat będą mogły na korzystnych warunkach pożyczyć firmy ze wschodnich województw działające w branży turystycznej i okołoturystycznej.

9 listopada 2017 r.

Turystyka ze wsparciem państwa9 listopada 2017 r.

W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju uwzględniliśmy wsparcie dla tzw. przemysłu czasu wolnego. Realizacją tego zamierzenia jest m.in. projekt Przedsiębiorcza Polska Wschodnia –Turystyka, o budżecie 200 mln zł – mówi Adam Hamryszczak.

8 listopada 2017 r.

Z pomocą dla przedsiębiorczych8 listopada 2017 r.

Zależy nam na stworzeniu silnego sektora MSP poprzez udostępnianie firmom pożyczek na warunkach korzystniejszych niż te, które są dostępne na rynku – deklaruje Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego.

Galerie

Polecane

Reklama