Małe i średnie przedsiębiorstwa

11 kwietnia 2017 r.

Wiele pytań i niedostateczna znajomość przepisów prawa skłoniły pana Jana do zorganizowania spotkania z radcą prawnym specjalizującym się w prawie gospodarczym.

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.11 kwietnia 2017 r.

OPIS SYTUACJI: Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży zdrowej żywności. W związku z dynamicznym rozwojem branży spowodowanym rosnącym popytem na produkty ekologiczne, także poza granicami, przedsiębiorstwo stale się rozwija i osiąga coraz większe dochody. Przedsiębiorca od jakiegoś czasu zastanawia się nad zmianą formy prowadzenia działalności. Najbardziej pożądanym przez niego rozwiązaniem jest prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Uważa też, że jego przedsiębiorstwo będzie lepiej oceniane przez potencjalnych kontrahentów – jako duża i profesjonalna firma. Pan Jan nie ma jednak zaufanej osoby, z którą mógłby zawiązać spółkę, w związku z tym chciałby ją poprowadzić sam. Na początku działalności pan Jan chciałby posiadać pełną kontrolę w spółce i decydować o wszystkich sprawach. Jednak w przyszłości nie wyklucza wstąpienia do niej małżonki, przy czym objęłaby udziały na minimalnym poziomie. Pan Jan będzie w spółce wykonywał czynności, które dotychczas wykonywał w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. składał zamówienia, pozyskiwał nowych klientów, uczestniczył w targach, kontrolował jakość zamówień itp., ale nie będzie już bezpośrednio otrzymywał zysków z prowadzonej działalności. Z uwagi na to pan Jan chciałby z tytułu wykonywanych dla firmy prac otrzymywać wynagrodzenie. Jeżeli spółka będzie się rozwijać w takim tempie jak dotychczas prowadzona działalność, intencją pana Jana jest zatrudnienie w odpowiednim czasie profesjonalnego menedżera, który przejmie zarządzanie firmą oraz będzie pełnił funkcję w zarządzie, przy czym on sam nie chciałby zostać pozbawiony wpływu na podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących działalności. Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków i przed podjęciem ostatecznej decyzji co do zmiany formy prowadzenia działalności pan Jan postanowił zwrócić się po profesjonalną poradę do radcy prawnego.

7 kwietnia 2017 r.

Od lewej: dr hab. inż. Adam Piłat, dr inż. Mirosław Jabłoński i prof. Ryszard Tadeusiewicz

Eureka DGP: Rośnij wielki jak dąb7 kwietnia 2017 r.

Dzieci uwielbiają robić z nich ludziki. Leśnikom żołędzie potrzebne są do wysiewu nowych drzew. Tym drugim pomoże w tym urządzenie opracowane przez inżynierów z Poznania i Krakowa.

28 marca 2017 r.

Jedną z proponowanych w dyrektywie nowości jest wprowadzenie obowiązku zatwierdzania polityki wynagradzania kadry dyrektorskiej spółki (notowanej na rynku regulowanym) przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, nie rzadziej niż raz na trzy lata.

Drobni akcjonariusze pod unijnym parasolem28 marca 2017 r.

ZMIANA PRAWA: Unia Europejska chce, aby akcjonariusze mniejszościowi mieli więcej praw i byli lepiej chronieni. Dlatego proponuje m.in. wprowadzenie większej przejrzystości w zasadach ustalania wynagrodzeń dla dyrektorów, większej transparentności w działaniach spółki i działalności pośredników, pełną identyfikację akcjonariuszy. To tylko część propozycji zawartych w projekcie nowelizacji dyrektywy 2007/36/WE z 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym (Dz.Urz. UE z 2007 r. L 184, s. 17) oraz dyrektywy 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych [...] (Dz.Urz. UE z 2013 r. L 182, s. 19). W marcu rezolucję w tej sprawie przyjął Parlament Europejski. Bezpośrednim impulsem do stworzenia nowego prawa był kryzys finansowy, który w ocenie parlamentarzystów spowodowany został m.in. przez to, że w wielu spółkach akcjonariusze skupili się na krótkodystansowym zaangażowaniu w firmę. Spekulanci nie identyfikowali się ze spółką i w momencie kryzysu wyprzedawali akcje, co prowadziło do dodatkowego pogorszenia jej sytuacji. – Proponowane zmiany mają ułatwić drobnym inwestorom realizację uprawnień korporacyjnych, a jednocześnie zwiększą transparentność działań profesjonalistów działających na rynku kapitałowym – oceniają eksperci. Ich zdaniem kierunek zmian jest dobry. Kluczowa będzie transpozycja przepisów przez państwa członkowskie i rzeczywiste egzekwowanie wymogów transparentności od uczestników rynku. Stanowisko parlamentu zostanie teraz przekazane Radzie UE. Jeśli przyjmie ona dokument, Polska będzie miała 24 miesiące na wdrożenie nowych przepisów w życie. Przedstawiamy najważniejsze proponowane zmiany.

28 marca 2017 r.

Kodeks postępowania cywilnego pozwala w niektórych sytuacjach wyłączyć sędziego z postępowania.

Brak bezstronności sędziego trzeba udowodnić28 marca 2017 r.

Wytoczyłem sprawę kontrahentowi za zaległe faktury. Końca postępowania nie widać, mam wrażenie, że sąd sprzyja pozwanemu. Ukarał grzywną mojego pracownika za niestawienie się jako świadek, a potem nie dopuścił innego pracownika do zeznań. Czy mogę się domagać zmiany sędziego?

24 marca 2017 r.

Mgr inż. Dominika Andrys z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Fot. Andrzej Szkocki

EUREKA DGP: Prosimy zestresować lawendę24 marca 2017 r.

Badaczka ze Szczecina postanowiła zmusić tę roślinę do wydajniejszej produkcji olejku eterycznego. Wszystkie rośliny, z których człowiek pozyskuje olejki eteryczne, produkują je na własny użytek. W efekcie do pozyskania kilkudziesięciu kilogramów olejku potrzebne są czasami tony roślin.

14 marca 2017 r.

ŚCIĄGAWKA: Jak uzyskać zezwolenie na loterię promocyjną14 marca 2017 r.

Przedsiębiorcy – w celu zwiększenia obrotów – często organizują loterie promocyjne dla konsumentów. Trzeba pamiętać, że wymagane jest uzyskanie zezwolenie dyrektora izby administracji skarbowej. O takie zezwolenie mogą się ubiegać podmioty, które spełnią warunki określone w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.; dalej: ugh). Loterie promocyjne mogą być urządzane jednorazowo, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, w skali ogólnokrajowej lub lokalnej. Przedstawiamy poniżej, jak w kilku krokach uzyskać odpowiednie zezwolenie.

13 marca 2017 r.

Jeśli urząd w określonych kategoriach spraw nie wyda decyzji we wskazanym terminie, strona będzie mogła uznać, że organ odpowiedział na wniosek pozytywnie

100 zmian dla firm: Nowe reguły postępowania administracyjnego13 marca 2017 r.

Posłowie uchwalili nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w skład tzw. 100 zmian dla firm, które stanowią pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W projekcie duży nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych oraz ograniczenie nadmiernego formalizmu. W rezultacie wprowadzono kilka nowych reguł postępowania administracyjnego.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama