Małe i średnie przedsiębiorstwa

14 marca 2017 r.

ŚCIĄGAWKA: Jak uzyskać zezwolenie na loterię promocyjną14 marca 2017 r.

Przedsiębiorcy – w celu zwiększenia obrotów – często organizują loterie promocyjne dla konsumentów. Trzeba pamiętać, że wymagane jest uzyskanie zezwolenie dyrektora izby administracji skarbowej. O takie zezwolenie mogą się ubiegać podmioty, które spełnią warunki określone w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.; dalej: ugh). Loterie promocyjne mogą być urządzane jednorazowo, zgodnie z zatwierdzonym regulaminem, w skali ogólnokrajowej lub lokalnej. Przedstawiamy poniżej, jak w kilku krokach uzyskać odpowiednie zezwolenie.

13 marca 2017 r.

Jeśli urząd w określonych kategoriach spraw nie wyda decyzji we wskazanym terminie, strona będzie mogła uznać, że organ odpowiedział na wniosek pozytywnie

100 zmian dla firm: Nowe reguły postępowania administracyjnego13 marca 2017 r.

Posłowie uchwalili nowelizację kodeksu postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wchodzi ona w skład tzw. 100 zmian dla firm, które stanowią pierwszy etap realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. W projekcie duży nacisk położono na przyspieszenie procedur administracyjnych oraz ograniczenie nadmiernego formalizmu. W rezultacie wprowadzono kilka nowych reguł postępowania administracyjnego.

10 marca 2017 r.

Jeśli kiedyś powstanie polski samochód elektryczny, dobrze byłoby, żeby sięgał po takie właśnie innowacyjne rozwiązania – a nie był tylko luźnym złożeniem dostępnych na rynku elementów.

Napęd lepszy niż w Tesli [EUREKA DGP]10 marca 2017 r.

Choć napędy elektryczne są znane od ponad stu lat, cały czas trzeba je udoskonalać – zwłaszcza biorąc pod uwagę potrzeby motoryzacji. To z myślą o niej inżynierowie ze Szczecina opracowali specjalny silnik elektryczny

8 marca 2017 r.

"Regulacja prawna, która towarzyszy tej kategorii produktów, została przyjęta, jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii. Jej przyjęciu towarzyszyła konieczność dostosowania polskiego prawa do kształtu ówczesnych przepisów wspólnotowych. "

Problem z szybkowarem. Błąd w tłumaczeniu przepisów oznacza problemy dla polskich firm8 marca 2017 r.

Jakie wymogi powinien spełniać określony towar zanim trafi na rynek? Brak prawidłowej implementacji dyrektywy do prawa krajowego może oznaczać problemy dla firm. - Kluczowe jest tutaj występowanie terminu „moduł”, którego zabrakło w krajowych przepisach. Jego brak niezwykle istotnie zmienia sens konkretnego przepisu i ma daleko idące konsekwencje w zakresie wymogów stawianych szybkowarom ciśnieniowym – zauważa dr Igor B. Nestoruk, radca prawny.

20 lutego 2017 r.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby wezwanie do zapłaty, które wierzyciel musi wysłać przed przekazaniem informacji do BIG, było wysłane listem poleconym.

Pakiet wierzycielski zbyt zachowawczy20 lutego 2017 r.

Właściwy kierunek, ale niedoskonałe wykonanie. Tak przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt wzmocnienia pozycji wierzycieli oceniają biura informacji gospodarczej zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja wskazuje, że urzędnicy, nie chcąc uderzyć w prawa dłużników, w szczególności tych będących konsumentami, podeszli do tematu zbyt zachowawczo.

7 lutego 2017 r.

Teraz uczciwi będą mieli mniej obowiązków, a więcej uprawnień.

Kontrola w firmie. Jak skorzystać z najnowszych zmian7 lutego 2017 r.

Kontrole – choć nie są lubiane przez przedsiębiorców – są nieodzownym elementem wykonywania uprawnień administracji publicznej wobec prowadzących działalność gospodarczą. Poddanie się im i zastosowanie się do obowiązujących zasad jest obowiązkiem. Problem w tym, że te zasady są rozproszone w wielu aktach prawnych, a dodatkowo przepisy pełne są wyjątków i regulacji szczególnych. Wielu przedsiębiorców w tych zasadach się gubi.

3 lutego 2017 r.

Skąd pomysł, aby zająć się właśnie deszczówką?

Eureka DGP: Deszcz na betonie3 lutego 2017 r.

Musimy zacząć patrzyć na ochronę środowiska w sposób bardziej całościowy – przekonują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem takiego podejścia są skrojone na miarę, relatywnie niedrogie i skuteczne rozwiązania.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama