Małe i średnie przedsiębiorstwa

20 maja 2016 r.

Dlatego jednym z priorytetów wykorzystania Funduszy Europejskich na lata 2014–2020 stała się pomoc w wejściu na rynek pracy osobom między 15. a 30. rokiem życia, które nie uczą się, nie szkolą i nie pracują.

Na pomoc młodym bezrobotnym20 maja 2016 r.

Młodzież, która nie uczy się i nie pracuje, może liczyć na wsparcie z Funduszy Europejskich, które pomoże im wyjść na prostą w dorosłym życiu. Bezrobocie wśród osób młodych jest problemem całej Unii Europejskiej. Szacuje się, że w 2013 roku bez pracy pozostawało blisko 5,7 mln osób poniżej 25. roku życia.

10 maja 2016 r.

Wszystkie środki są przekazywane poprzez programy operacyjne.

Fundusze unijne: Dokąd po pieniądze na rozwój firm10 maja 2016 r.

Fundusze na infrastrukturę, wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, technologie, szkolenia dla pracowników, osób z niepełnosprawnością. Mogą z nich zaczerpnąć również przedsiębiorcy. Ale jak się dowiedzieć, skąd i na co można dostać finansowanie?

10 maja 2016 r.

zakupy, handel, biznes, karta, płatności,

UOKiK bierze się za dropshipping. To koniec nieuczciwych pośredników na Allegro10 maja 2016 r.

Część wystawiających towary na portalach typu Allegro próbuje uciec od odpowiedzialności, twierdząc, że jedynie pośredniczą w sprzedaży. Dropshipping to po prostu model logistyczny sprzedaży towarów za pośrednictwem internetu (patrz: grafika). Korzystają z niego przede wszystkim małe e-sklepy, gdyż dzięki niemu nie muszą się martwić o magazynowanie produktów i zamrażać gotówki w towarze. Od pewnego czasu jednak problemem staje się pozorny dropshipping.

6 maja 2016 r.

Wodna pompa ciepła i jej twórcy (od lewej) prof. Bogusław Zakrzewski i dr Wojciech Tuchowski

Eureka DGP: Lód stop6 maja 2016 r.

Modyfikacja, jakiej dokonali naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dotyczy wodnych pomp ciepła. Praca nad wynalazkiem trwała od 2011 r. i pochłonęła ok. 90 tys. zł, z czego 40 tys. wyniosły koszty zakupu samej aparatury pomiarowej.

4 maja 2016 r.

Polskie firmy szukają nowych kierunków, by mogły rozwinąć skrzydła4 maja 2016 r.

Po zniesieniu międzynarodowych sankcji obiecującym kierunkiem dla ekspansji stał się Iran, gdzie Polacy mają zresztą dobrą opinię. Potencjał jest, bo w 2015 r. wymiana handlowa między Polską a Iranem wyniosła tylko 75 mln dol. Dla porównania: na początku lat 90. było to ponad 700 mln dol. Ursus podpisał w marcu kontrakt z irańską spółką Motorsanan z Tabrizu na zakup części do ciągników. Według prezesa grupy Karola Zarajczyka jest to punkt wyjścia do szukania nowych perspektyw na Bliskim Wschodzie.

22 kwietnia 2016 r.

Urządzeniu do sterylizacji przypraw ze Szczecina jednej rzeczy nie sposób odmówić – że jego opis brzmi futurystycznie. Maszyna bowiem rozprawia się z bakteriami skrytymi w pieprzu czy papryce za pomocą plazmy.

Eureka DGP: Zabić bakterie22 kwietnia 2016 r.

Rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, że przyprawy – jak każdy inny produkt spożywczy – też wymagają sterylizacji. Nowatorskie rozwiązanie tego problemu zaproponował zespół naukowców z Zachodnio-pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

16 kwietnia 2016 r.

Przepisy o upadłości konsumenckiej obowiązują od roku. W tym czasie liczba ogłoszonych upadłości wzrosła drastycznie.

Czy samozatrudniony może ogłosić upadłość konsumencką16 kwietnia 2016 r.

Problem: Osoba, która przeszła na samozatrudnienie, nawet jeśli po uszy pogrążona jest w prywatnych długach, które narastały przez wiele lat, nie może ogłosić upadłości konsumenckiej! A to dlatego, że z przepisów wynika wprost, że upadłość konsumencką może ogłosić wyłącznie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. A samozatrudniony w myśl przepisów jest właśnie osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Problem jest tym większy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej może być dla wielu osób pogrążonych w finansowych tarapatach szybsze i bardziej korzystne niż ogłoszenie upadłości na zasadach obowiązujących przedsiębiorców. W praktyce więc osoby, dla których samozatrudnienie jest często jedyną możliwością utrzymania źródła dochodów, mają poważny problem. Zwłaszcza że powszechna jest praktyka przedsiębiorców, którzy uzależniają zatrudnienie kandydata do pracy od tego, czy założy i będzie prowadził własną działalność gospodarczą. Pojawia się pytanie: czy osoby, których samozatrudnienie wiąże się ze świadczeniem usług na rzecz jednej firmy, a przeważający udział w ich zobowiązaniach mają kredyty konsumenckie i inne prywatne długi, nie powinny składać wniosków o upadłość jako konsumenci, licząc na to, że sąd uzna, że ta działalność jest de facto fikcyjna? ©?

15 kwietnia 2016 r.

Sam efekt cieplarniany jest nam potrzebny do przetrwania. Bez niego temperatura na Ziemi wynosiłaby ok. minus 15 stopni Celsjusza

Eureka DGP: By Ziemia nie stała się szklarnią15 kwietnia 2016 r.

Dzięki wynalazkowi z Puław bardzo groźny gaz cieplarniany staje się niewinny niczym tlen. Przy podtlenku azotu (N2O), który przedstawiony jest jako największe zło naszej planety, dwutlenek węgla, o którym słyszmy dużo częściej, jawi się niczym drobny złodziejaszek z przedmieść Palermo przy samym Vito Corleone.

13 kwietnia 2016 r.

Na pieniądze od swoich kontrahentów najdłużej czekają zazwyczaj najmniejsze firmy.

e-Faktoring lekiem na problemy małych firm. Pierwsza taka usługa w Polsce13 kwietnia 2016 r.

Już dzisiaj nie tylko średnie i duże firmy, ale również mikroprzedsiębiorcy mogą skorzystać z finansowania swojej działalności usługą faktoringu. Co więcej, mogą zabezpieczyć swoją płynność finansową wyłącznie za pośrednictwem internetu – bez wychodzenia z domu i konieczności dostarczania dokumentów. Taką innowacyjną, pierwszą na polskim rynku, usługę świadczy NFG, spółka wchodząca w skład konsorcjum Kaczmarski Group. Jest ona dostępna w ramach Systemu Terminowych Płatności FairPay.pl

12 kwietnia 2016 r.

Spółka z o.o. może być zawiązana i zarejestrowana przez internet za pośrednictwem systemu S24

Coraz więcej możliwości dla spółki z o.o. z internetu12 kwietnia 2016 r.

Jej zawiązanie i rejestracja w systemie S24 są możliwe już od kilku lat. Teraz przybyło argumentów, by wybrać właśnie tę drogę jej powołania: od 1 kwietnia 2016 r. w trybie online da się także podjąć uchwały i podwyższyć kapitał zakładowy. Przedstawiamy procedurę krok po kroku

8 kwietnia 2016 r.

Mgr inż. Tomasz Kupka i mgr inż. Adam Matonia z zabrzańskiego Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej

Eureka DGP: Elektryka niewdzięcznego pacjenta8 kwietnia 2016 r.

Najcenniejszy, ale i najtrudniejszy pacjent: dziecko w łonie matki. Bezpośrednie badanie nie wchodzi w rachubę. Dlatego naukowcy szukają nowych sposobów diagnostyki. Inżynierowie z ITAM z Zabrza opracowali technologię rejestracji sygnału EKG płodu.

5 kwietnia 2016 r.

Tak, gdyż jeśli doręczenie decyzji do rąk adresata nastąpiło w formie papierowej, mimo że przedsiębiorca preferował bardziej nowoczesny sposób komunikacji, to nie można powiedzieć, że nie doszło do skutecznego doręczenia decyzji w jeden z przewidzianych przez kodeks postępowania administracyjnego sposobów.

Nawet gdy przedsiębiorca żąda korespondencji elektronicznej, to urząd może odpowiedzieć pocztą5 kwietnia 2016 r.

Prowadzę firmę reklamową. Ostatnio zgłosiłem prezydentowi miasta zamiar zainstalowania na froncie kamienicy siatki winylowej z nadrukiem reklamowym wraz z oświetleniem. Złożyłem także do urzędu wniosek, by wszystkie pisma w tym postępowaniu były wysyłane drogą elektroniczną na mój profil e-puap. Po dwóch tygodniach od zgłoszenia zamontowałem reklamę. Ku mojemu zdziwieniu kilka dni później tradycyjną pocztą otrzymałem sprzeciw prezydenta miasta, w którym stwierdził on, że nie wystarczy zgłoszenie, ale potrzebne jest pozwolenie na budowę. Czy pismo to jest skuteczne, skoro nie zostało doręczone drogą elektroniczną, tak jak wnioskowałem?

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

reklama