Małe i średnie przedsiębiorstwa

20 lutego 2017 r.

Obowiązujące przepisy wymagają, aby wezwanie do zapłaty, które wierzyciel musi wysłać przed przekazaniem informacji do BIG, było wysłane listem poleconym.

Pakiet wierzycielski zbyt zachowawczy20 lutego 2017 r.

Właściwy kierunek, ale niedoskonałe wykonanie. Tak przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju projekt wzmocnienia pozycji wierzycieli oceniają biura informacji gospodarczej zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Organizacja wskazuje, że urzędnicy, nie chcąc uderzyć w prawa dłużników, w szczególności tych będących konsumentami, podeszli do tematu zbyt zachowawczo.

7 lutego 2017 r.

Teraz uczciwi będą mieli mniej obowiązków, a więcej uprawnień.

Kontrola w firmie. Jak skorzystać z najnowszych zmian7 lutego 2017 r.

Kontrole – choć nie są lubiane przez przedsiębiorców – są nieodzownym elementem wykonywania uprawnień administracji publicznej wobec prowadzących działalność gospodarczą. Poddanie się im i zastosowanie się do obowiązujących zasad jest obowiązkiem. Problem w tym, że te zasady są rozproszone w wielu aktach prawnych, a dodatkowo przepisy pełne są wyjątków i regulacji szczególnych. Wielu przedsiębiorców w tych zasadach się gubi.

3 lutego 2017 r.

Skąd pomysł, aby zająć się właśnie deszczówką?

Eureka DGP: Deszcz na betonie3 lutego 2017 r.

Musimy zacząć patrzyć na ochronę środowiska w sposób bardziej całościowy – przekonują naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Efektem takiego podejścia są skrojone na miarę, relatywnie niedrogie i skuteczne rozwiązania.

17 stycznia 2017 r.

Przedsiębiorcy wciąż mogą używać swoich logotypów, natomiast ten opracowany przez MRiRW stanowi jedynie alternatywę.

„Produkt polski” w nowej odsłonie zagraża opatentowanym znakom17 stycznia 2017 r.

PROBLEM: Nowelizacja ustawy z 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1604 ze zm.) wprowadziła możliwość oznaczania tych produktów specjalnym znakiem „Produkt polski”. Przy czym z nowo dodanego art. 7b wynika, że tego oznaczenia, w tym i logotypu, będą mogli używać tylko ci przedsiębiorcy, których produkty spełniają ustawowe wymogi. Lecz co z tymi, którzy już dziś posługują się takim symbolem, a znak towarowy z oznaczeniem „Produkt polski” mają zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP (UP RP)?

17 stycznia 2017 r.

Przede wszystkim należy wskazać, że zgodnie z art. 22 par. 2 kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), każdy wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania tej spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31 k.s.h.

W spółce jawnej bez majątku za zobowiązania odpowiadają wspólnicy17 stycznia 2017 r.

Prowadzę firmę. Sąd oddalił wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jawnej (jeden tytuł wykonawczy), która była moim kontrahentem. Wcześniej doszło do bezskutecznej egzekucji wobec spółki (obecnie w likwidacji), ale przy użyciu drugiego tytułu wykonawczego. Sąd podał, że nie ma wykazanej bezskuteczności egzekucji ze spółki (jak przy drugim tytule wykonawczym), a likwidacja nie spełnia wymogu bezskuteczności. Czy jest podstawa do odwołania się od orzeczenia sądu?

17 stycznia 2017 r.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że czytelnik może spać spokojnie, bo dopełnił formalności związanych z rezygnacją w sposób prawidłowy jeszcze przed powstaniem zadłużenia.

Jeśli prezes właściwie złożył rezygnację, to nie odpowie za późniejsze długi spółki17 stycznia 2017 r.

Byłem prezesem zarządu spółki z o.o. Niedawno gmina, wobec której spółka ma niespłacone zobowiązania, wytoczyła mi sprawę na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, bo egzekucja z majątku spółki była bezskuteczna. W uzasadnieniu podano, że dług powstał w okresie, gdy pełniłem funkcję prezesa. Jednak to nieprawda, bo byłem wtedy jedynie formalnie wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale faktycznie na kilka miesięcy przed powstaniem zadłużenia złożyłem rezygnację na ręce wspólnika spółki i dodatkowo wysłałem pismo do sądu rejestrowego. Niestety wspólnik nie złożył wniosku do KRS o wykreślenie mnie z funkcji prezesa, wobec czego gmina przytacza argumenty o domniemaniu prawdziwości wpisu. Czy w tej sytuacji mogę zostać obciążony długiem spółki, skoro faktycznie nie byłem w zarządzie?

10 stycznia 2017 r.

Firma, praca

Prowadzisz firmę? Sprawdź, na co uważać i komu płacić10 stycznia 2017 r.

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność bardzo często na chwilę po jej rejestracji otrzymują szereg pism, których forma często wygląda jak nakaz zapłaty, dzięki której nasza działalność zostanie wpisana do jakiegoś rejestru. Tymczasem prawo nie nakłada na przedsiębiorców takich obowiązków. Co zrobić, gdy dostaniemy takie pismo? Na co zwracać uwagę i jakie rzeczywiście obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach? Więcej w materiale wideo.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama