Małe i średnie przedsiębiorstwa

22 sierpnia 2016 r.

Działalność firm w Polsce

Mniej uśpionych firm22 sierpnia 2016 r.

W połowie tego roku w krajowym rejestrze Regon znajdowało się 307 tys. firm z zawieszoną działalnością – wynika z danych GUS.

11 sierpnia 2016 r.

Swojego patentu na patentowanie szuka sektor prywatny.

Eureka po polsku, czyli apetyt na odkrycia11 sierpnia 2016 r.

Polskie uczelnie i przedsiębiorstwa odważnie walczą o patenty. W ubiegłym roku wysłano blisko 5,5 tys. wniosków o wpis do rejestru. Niestety tylko co piąty patent naukowców był praktycznie wykorzystany

8 sierpnia 2016 r.

Patryk Słowik

Słowik: Między nami lobbystami8 sierpnia 2016 r.

W związku z doniesieniami medialnymi oraz wypowiedziami niektórych prawników i lobbystów w sprawie możliwości karania za naruszenie przepisów MAR Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (...) informuje, co następuje (...)”. Tymi słowami rozpoczyna się oświadczenie organu nadzoru dotyczące opublikowanego przez nas w ostatni wtorek tekstu („Bezkarny wilk z Książęcej”, DGP nr 148/2016).

7 sierpnia 2016 r.

W myśl zaś art. 11 ust. 2 u.z.n.k. przepis ten stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Kiedy we własnej firmie można wykorzystać doświadczenia byłego pracodawcy 7 sierpnia 2016 r.

Od kilku miesięcy prowadzę działalność gospodarczą, zajmuję się sprzedażą maszyn. Wcześniej byłem zatrudniony na stanowisku regionalnego doradcy techniczno-handlowego w firmie prowadzącej również dystrybucję maszyn rolniczych. Do moich zadań należało m.in. poszukiwanie klientów, negocjowanie z nimi warunków współpracy oraz utrzymywanie kontaktów handlowych. Ostatnio mój były pracodawca zapowiedział, że wystąpi do sądu o nakazanie mi zaprzestania prowadzenia tej działalności, twierdząc, iż to czyn nieuczciwej konkurencji. Nie miałem podpisanej umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia. Pracodawca nigdy też nie zastrzegał, że informacje, do których miałem dostęp, są poufne. Czy teraz ma szansę na skuteczne zakazanie mi prowadzenia firmy?

6 sierpnia 2016 r.

Wystawienie towaru w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny jest ofertą sprzedaży.

Czy sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży towaru?6 sierpnia 2016 r.

Jestem właścicielem sklepu z artykułami biurowymi. Poprosiłem brata, by ten w moim zastępstwie sprzedawał produkty. Jedna z klientek niegrzecznie się zachowywała, więc stwierdził, że nic jej nie sprzeda. Teraz niedoszła klientka straszy go, że spotkają się w sądzie. Czy rzeczywiście za odmowę sprzedaży możemy zostać ukarani?

5 sierpnia 2016 r.

Ekonomia społeczna sposobem na wykluczenie

Ekonomia społeczna sposobem na wykluczenie5 sierpnia 2016 r.

Skuteczne wsparcie dla osób z największymi problemami na rynku pracy ma szczególne znaczenie. Nie tylko poprawia ich sytuację materialną, ale również hamuje pogłębianie się patologii społecznych w kolejnych pokoleniach.

2 sierpnia 2016 r.

Gmina ma prawo odmówić cyrkowi dzierżawy2 sierpnia 2016 r.

TEZA: Podjęcie przez gminę uchwały wskazującej, jakiego rodzaju biznesu nie chce w wynajmowanych przedsiębiorcom nieruchomościach, nie stanowi ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może się domagać wyeliminowania takiej uchwały z obrotu prawnego.

2 sierpnia 2016 r.

Miało być mniej formalności. Będzie i JEDZ, i stos dokumentów2 sierpnia 2016 r.

28 lipca 2016 r. weszła w życie mała nowelizacja prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 1020). Wdrożyła ona unijne dyrektywy 2014/24/UE i 2014/25/UE z zakresu zamówień publicznych. Zamysłem unijnego prawodawcy było uproszczenie i uelastycznienie procedur przetargowych. Miało to przynieść korzyści zamawiającym i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom. Jednym z filarów uproszczeń ma być jednolity europejski dokument zamówienia, czyli JEDZ. To formularz, który wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne składa wraz z ofertą lub wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Miał zastąpić stos różnych dokumentów i uwolnić przedsiębiorców od uciążliwych obowiązków. Niestety wiele wskazuje, że tak się nie stanie: idea unijnego zamysłu została wypaczona. Przepisy unijnej dyrektywy mówią jedno, a polska ustawa drugie. Mimo wprowadzenia uproszczonego formularza dla startujących w przetargu wygląda na to, że w praktyce niewiele się zmieni. Nadal trzeba będzie zawczasu przygotować stos dokumentów, pojawia się też wiele wątpliwości. Wskazujemy wybrane kontrowersje związane z JEDZ. 

2 sierpnia 2016 r.

Przedsiębiorca nie zaskarży w sądzie noty księgowej2 sierpnia 2016 r.

TEZA: Obciążenie przedsiębiorcy opłatą za korzystanie z gminnych przystanków komunikacyjnych lub dworców odbywa się w drodze noty księgowej. Spółka nie może żądać przeprowadzenia w tej sprawie postępowania administracyjnego, a co za tym idzie, skarżyć noty do sądu administracyjnego.

2 sierpnia 2016 r.

Umowę zawiera się z przedsiębiorcą, a nie z nazwą2 sierpnia 2016 r.

Chciałem zawrzeć umowę z innym przedsiębiorcą. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG pod nazwą ABC. Stosuję standardowe wzorce umowne, w ramach których przy oznaczaniu mnie jako strony stosuję określenie: „umowa zawarta pomiędzy Janem Kowalskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ABC”. Tymczasem mój przyszły kontrahent uważa, że taki wzorzec umowny jest nieprawidłowy. Jego zdaniem umowa musi być zawarta z konkretną firmą, którą prowadzę, a nie ze mną. Czy mój przyszły kontrahent ma rację?

2 sierpnia 2016 r.

Prezes URE, wszczynając postępowania w sprawie wymierzania kar, posiada już informację o wystąpieniu przekroczeń w dopuszczalnych poziomach poboru energii elektrycznej. To jeszcze nie oznacza jednak, że kara zostanie wymierzona – odbiorcy mogą się bronić.

URE puka do przedsiębiorców. Jak się bronić przed nałożeniem kary i jak się odwołać2 sierpnia 2016 r.

Wkrótce minie rok od decyzji Rady Ministrów, która wprowadziła – z powodu fali upałów – ograniczenia w poborze energii elektrycznej. Przypomnijmy: była to pierwsza taka decyzja od końca lat 80., a ograniczenia obowiązywały odbiorców, w przypadku których moc umowna przekraczała 300 kW. Wśród firm, które powinny były się zastosować, wbrew pozorom były nie tylko huty, duże zakłady przemysłowe, lecz także wiele przedsiębiorstw branży spożywczej, dystrybutorzy posiadający chłodnie czy też centra logistyczne. Szacuje się, że mogło być to nawet ok. 7 tys. podmiotów. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zapowiedział wówczas, że będzie kontrolował, czy przedsiębiorcy zareagowali na nałożone ograniczenia. I jak się okazuje – słowa dotrzymał. Dziś z wielu firm dociera coraz więcej sygnałów o postępowaniach wszczynanych przez URE. A kary nakładane na przedsiębiorców mogą być naprawdę dotkliwe: nawet 15 proc. przychodu z roku poprzedzającego rok wydania decyzji o nałożeniu kary.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama