Małe i średnie przedsiębiorstwa

14 października 2016 r.

To dobra wiadomość dla podatników, których zmiana obejmie.

Przedsiębiorcy chcą się przekształcać, by wejść w niższy CIT. I mogą, ale są ograniczenia14 października 2016 r.

Szumnie zapowiadane, nieczęsto się zdarzające, obniżenie podatku dochodowego CIT od 1 stycznia 2017 r. stanie się faktem. Taką zmianę wprowadzi ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1550). Obniży podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) dla niektórych grup podatników z obecnych 19 proc. do 15 proc.

11 października 2016 r.

Praktycznie pewne jest to, że będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od sumy uzyskanej przy okazji sprzedaży.

Auto firmowe trudno sprzedać bez dodatkowych kosztów11 października 2016 r.

Pani Joanna od kilkunastu lat prowadzi działalność gospodarczą. Od pięciu lat wykorzystuje w swojej firmie samochód. Wpisała go do ewidencji środków trwałych i amortyzuje. Teraz jednak myśli o sprzedaży auta. Znalazła już kupca, cena wydaje się atrakcyjna, ale jedna wątpliwość nie daje kobiecie spokoju. Co z podatkami? Czy ta transakcja będzie się opłacać? – Słyszałam, że po pięciu latach uniknę problemów z fiskusem – mówi pani Joanna

11 października 2016 r.

Programy krajowe a regionalne

Programy krajowe a regionalne11 października 2016 r.

Właściwy wybór programu, do którego chcemy aplikować, często decyduje o sukcesie lub porażce wniosku o dofinansowanie. Trzeba pamiętać, że w różnych regionach preferowane mogą być różne dziedziny.

27 września 2016 r.

Ekspansja z unijnym wsparciem

Ekspansja z unijnym wsparciem27 września 2016 r.

PORADNIK Polski eksport ma się dobrze. Zawsze jednak może być jeszcze lepiej. Dlatego ekspansja przedsiębiorstw na inne rynki od lat jest wspierana finansowo i merytorycznie, między innymi dzięki Funduszom Europejskim.

25 września 2016 r.

Zgodnie z ukształtowaną linią orzeczniczą także w sytuacji gdy działalność gospodarcza jest zawieszona, wójt lub burmistrz mają prawo naliczyć wyższy podatek od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości: Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku płacenia wyższej daniny25 września 2016 r.

Prowadzę działalność gospodarczą, w związku z tym płacę wyższą stawkę podatku od nieruchomości za budynki wykorzystywane na potrzeby firmy. W ubiegłym roku zawiesiłem na kilka miesięcy działalność. Niedawno urząd gminy wszczął jednak postępowanie w sprawie niezapłaconego przeze mnie podatku od nieruchomości za 2015 r. Naliczył mi podwyższoną stawkę. Uważam, że tylko faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej mogło skutkować wyższym podatkiem. Czy działania wójta są zgodne z prawem?

23 września 2016 r.

Na naukę nigdy nie jest za późno

Na naukę nigdy nie jest za późno23 września 2016 r.

Kurs, szkolenie, studia, doradztwo – przedsiębiorcy i pracownicy szukający oferty najlepiej dopasowanej do swoich potrzeb powinni zajrzeć do Bazy Usług Rozwojowych.

20 września 2016 r.

W ocenie NSA za szczególne przepisy w tej sprawie uznaje się ustawę z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (dalej: u.w.t.p.a.).

Można kupić sklep pożywczy z alkoholem, ale zezwolenia już nie20 września 2016 r.

Nabyłem sklep, który m.in. specjalizował się w alkoholach i miał udzielone zezwolenie na obrót nimi. Wystąpiłem do prezydenta miasta o przeniesienie tych zezwoleń na moją spółkę. Ten odmówił. Czy nabycie firmy nie powoduje automatycznego przejścia na nabywcę takiej zgody? Czy w sytuacji, kiedy jest to istotny element działalności firmy, taka zgoda nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa?

20 września 2016 r.

Zdaniem NSA jeżeli spółka pobiera wodę bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego, bo stare już wygasło, a nowego jeszcze nie dostała, to nie ma uprawnień do dalszego korzystania z wód

Opłaty podwyższone, także gdy pozwolenie nie zostało uchylone20 września 2016 r.

Spółka do 31 maja 2016 r. posiadała pozwolenie na pobór wód podziemnych. O nowe pozwolenie wystąpiła 15 lipca 2016 r. Otrzymała je 1 września 2016 r. W związku z tym w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. pobierała wodę bez aktualnego pozwolenia wodnoprawnego. Jednak jak uważa, wcześniejsze decyzje nie zostały uchylone, a zatem pobór wód nie odbywał się bez wymaganego prawem pozwolenia. Innego zdania jest marszałek województwa, który naliczył opłatę podwyższoną. Czy ma rację?

20 września 2016 r.

Niestety, z opisu sytuacji wynika, że możliwe jest nałożenie kary grzywny i kary administracyjnej – a więc ukaranie zarówno przez sąd, jak i przez urząd celny.

Przedsiębiorca kierowca zapłaci i grzywnę, i karę administracyjną20 września 2016 r.

Jestem kierowcą, prowadzę własną działalność gospodarczą. Jakiś czas temu, kiedy wykonywałem przewóz drogowy, skontrolował mnie urząd celny. Wyrokiem sądu rejonowego (karnego) zostałem ukarany grzywną za brak i nieokazanie na żądanie funkcjonariuszom urzędu celnego licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz za wykonywanie przewozu bez tachografu. Okazuje się, że kolejne postępowanie prowadzi przeciwko mnie urząd celny w trybie art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym. Skoro zostałem już uprzednio ukarany przez sąd rejonowy, to czy mogę ponownie zostać ukarany karą pieniężną, ale tym razem przez urząd celny?

20 września 2016 r.

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej u.p.f.) obrót produktami leczniczymi może być prowadzony tylko na zasadach określonych w tej ustawie.

Sklep może nabywać leki tylko w hurtowni farmaceutycznej20 września 2016 r.

Prowadzę sklep, w którym sprzedaję leki wydawane bez recepty, np. na przeziębienie czy przeciwbólowe. Nie zawsze zaopatruję się w te produkty w hurtowni farmaceutycznej. Ostatnio dowiedziałem się, że nadzór farmaceutyczny może mi jednak to nakazać, mimo iż nie prowadzę apteki. Czy to prawda?

20 września 2016 r.

Powództwo o uchylenie uchwały wspólników należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale.

Uchwałę o udzieleniu absolutorium da się uchylić w sądzie20 września 2016 r.

Jestem wspólnikiem w spółce z o.o., w której posiadam 10 proc. udziałów. Oprócz mnie jest jeszcze dwóch udziałowców: jeden ma 10 proc., a drugi – 80 proc. Ten ostatni pełni funkcję prezesa zarządu spółki. Ostatnio podjęta została uchwała o udzieleniu mu absolutorium. Okazało się jednak, że prezes zarejestrował działalność gospodarczą w tej samej branży. Zrobił to bez zgody walnego zgromadzenia wspólników, której konieczność uzyskania w takim wypadku wyraźnie wynika z umowy spółki. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

20 września 2016 r.

Zasadą jest, iż samodzielne podmioty gospodarcze powinny podejmować decyzje biznesowe w sposób niezależny.

Zachowania równoległe: Zmowa czy wykorzystywanie informacji20 września 2016 r.

Efektywne zarządzanie cenami jest normalnym i pożądanym zachowaniem rynkowym. W orzecznictwie antymonopolowym zachowania równoległe (paralelne), a więc działania przedsiębiorców polegające na dostosowywaniu się przez nich do zmian warunków rynkowych, m.in. do zmian cen pobieranych przez konkurentów, nie są zakazane, o ile u ich podstaw nie leżą wcześniejsze uzgodnienia.

17 września 2016 r.

Właściciel restauracji nie musi znosić zachowania kłopotliwych gości i ma prawo usunąć takie osoby z lokalu.

Jak pozbyć się kłopotliwego gościa z restauracji17 września 2016 r.

Jako restaurator mam liczne problemy z awanturującymi się gośćmi. I próbując się ich pozbyć, czuję się często bezradny. Kilkakrotnie miały miejsce interwencje policji, która poradziła mi, aby przygotował regulamin. Chciałbym wpisać do niego postanowienie, które – mam nadzieję – pomoże nam w radzeniu sobie z tego typu kłopotliwymi gośćmi. Chciałbym ująć to mniej więcej w taki sposób: „W przypadku łamania prawa lub regulaminu restauracji, niszczenia mienia restauracji przez gościa pracownicy restauracji uprawnieni są do podjęcia decyzji o usunięciu gościa z restauracji lub w razie konieczności – zastosowania siły fizycznej, zatrzymania podejrzanej o łamanie prawa osoby do czasu przekazania jej policji”. Czy taki zapis będzie zgodny z przepisami?

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama