Małe i średnie przedsiębiorstwa

13 marca 2018 r.

Resort podaje też, że unijne dotacje pozwoliły przygotować ponad 400 ha terenów pod inwestycje, na których swój biznes ulokowało już 95 firm

Polska Wschodnia dofinansowana i już rozliczona13 marca 2018 r.

2,4 tys. nowych miejsc pracy, dopłaty dla ponad 2,5 tys. lokalnych mikroprzedsiębiorców, 650 zmodernizowanych laboratoriów na uczelniach i 423 nowe autobusy – to tylko część zysków w pięciu regionach, które skorzystały z pomocy z Programu Rozwój Polski Wschodniej.

8 marca 2018 r.

Najmniejsze firmy w coraz lepszych nastrojach...

Małe firmy widzą świat przez różowe okulary8 marca 2018 r.

 Pierwszy raz w historii przedsiębiorców z sektora małych firm, którzy oceniają sytuację pozytywnie, jest więcej niż pesymistów – wynika z badań prowadzonych przez Bank Pekao. Instytucja finansowa przygląda się kondycji przedsiębiorstw zatrudniających mniej niż 50 osób od 2010 r. W najnowszym badaniu, przeprowadzonym wśród niemal 7 tys. podmiotów jesienią ub.r., wskaźnik koniunktury w mikro- i małych firmach po raz pierwszy przekroczył 100 pkt.

8 marca 2018 r.

Jeżeli w danym miesiącu podatnik przekroczy ustawową granicę, działalność będzie uznawana za gospodarczą od dnia jej przekroczenia, a podatnik będzie musiał w ciągu siedmiu dni zarejestrować biznes

Konstytucja biznesu czeka na podpis prezydenta8 marca 2018 r.

 Przedsiębiorcy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku działalności, a zarabiający kilkaset złotych miesięcznie Polacy nie będą musieli rejestrować działalności gospodarczej. To kluczowe zmiany, które zawarte są w prawie przedsiębiorców – ustawie, która zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.). To trzon konstytucji biznesu, czyli pakietu sześciu ustaw ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

20 lutego 2018 r.

Według wiceszefa resortu przedsiębiorczości i technologii Tadeusza Kościńskiego, preferencje podatkowe będą uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy.

Rząd przyjął projekt rozszerzający SSE na całą Polskę 20 lutego 2018 r.

Preferencje podatkowe w nowej SSE uzależnione od miejsca inwestycji, jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy; premiowane inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne - to niektóre założenia projektu ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, który przyjął we wtorek rząd.

3 lutego 2018 r.

Fundacja prywatna może zatem przekazywać zgromadzone środki innym podmiotom

Fundacja prywatna sposobem na efektywne zarządzanie majątkiem 3 lutego 2018 r.

Wielu przedsiębiorców poszukuje metod na zabezpieczenie swoich pieniędzy i nabytych dóbr na wypadek sytuacji kryzysowej. Wzrasta świadomość, że efektywne zarządzanie majątkiem firmy jest podstawowym elementem strategii każdego przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem, które umożliwia ochronę majątku przedsiębiorcy, jest m.in. coraz popularniejsza w Polsce i na świecie konstrukcja fundacji prywatnej.

26 stycznia 2018 r.

Dr inż. Bartosz Gawron i dr inż. Wojciech Dzięgielewski z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

Które paliwo lepsze [EUREKA DGP]26 stycznia 2018 r.

Jeśli efekt może być ten sam, to zamiast zużyć kilka ton benzyny lepiej spalić kilkanaście litrów. To zasada obowiązująca zarówno w życiu, jak i w przypadku paliw lotniczych.

24 stycznia 2018 r.

PARP zakwestionowała dwie faktury opiewające na niespełna 20 tys. zł

Zrealizowanie projektu utrudni zwrot dofinansowania24 stycznia 2018 r.

Zrealizowanie projektu dofinansowanego ze środków unijnych może stanowić poważną przeszkodę w domaganiu się przez instytucję państwową zwrotu grantu. Zwłaszcza gdy przyczyną wypowiedzenia umowy o dofinansowanie było zakwestionowanie jedynie kilku faktur obejmujących stosunkowo niewielki procent wydatków na projekt. Do takich wniosków doszedł Sąd Najwyższy.

16 stycznia 2018 r.

Piotr Szymaniak

Szymaniak: Niedźwiedzia przysługa, czyli jak można pogrzebać eksperyment sądecki II16 stycznia 2018 r.

Klub Jagielloński ogłosił światu – zupełnie na poważnie – że Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców powinno się mieścić... w Nowym Sączu. Wykazując się oceanem dobrej woli, przyjmijmy na chwilę, że taki urząd jest rzeczywiście przedsiębiorcom potrzebny (wszak wcześniejsze próby utworzenia takiego ciała sami przedsiębiorcy kwitowali wymownym pukaniem się w czoło).

Galerie

Polecane

Reklama