Małe i średnie przedsiębiorstwa

26 lipca 2016 r.

Wzornictwo źródłem innowacji

Wzornictwo źródłem innowacji26 lipca 2016 r.

PORADNIK Mądrze i ergonomicznie zaprojektowany przedmiot, atrakcyjny wygląd, nieoczywisty kształt czy przeznaczenie to czynniki, które pozwalają wyróżnić się na rynku. Firmy chcące inwestować we wzornictwo mogą liczyć na unijne wsparcie.

15 lipca 2016 r.

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji

Inteligentne specjalizacje kluczem do dotacji15 lipca 2016 r.

Celem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich jest rozwój naszego kraju. Aby uzyskać jeszcze lepsze efekty, dotacje będą kierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia wpisujące się w tzw. inteligentne specjalizacje.

12 lipca 2016 r.

Agent powinien sprawdzić wiarygodność kontrahentów12 lipca 2016 r.

W ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej zawarłem z przedsiębiorstwem produkcji betonu umowę agencyjną. Na jej podstawie zobowiązałem się do reprezentowania przedsiębiorstwa wobec jego kontrahentów, wyszukiwania odbiorców i negocjowania warunków umów z odbiorcami zainteresowanymi nabyciem materiałów budowlanych oferowanych przez niego oraz dbania o jego wizerunek. W trakcie umowy zarzucano mi, że nie oceniałem wiarygodności kontrahentów. Moim zdaniem taka czynność nie wchodziła w zakres moich obowiązków. Ostatecznie po przejęciu przedsiębiorstwa przez inny podmiot umowa została wypowiedziana z powołaniem się na tę okoliczność bez zachowania wymaganych terminów. Czy były podstawy do wypowiedzenia umowy?

12 lipca 2016 r.

Dotychczas Skarb Państwa (MSP) przejął mienie w postaci udziału po jednej spółce, która utraciła byt prawny.

Martwe spółki, żywy problem (nie tylko) wierzycieli12 lipca 2016 r.

Podmioty, które figurowały w tzw. starym rejestrze handlowym (RHB) i do 31 grudnia 2015 r. nie dopełniły obowiązku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, od początku tego roku z mocy prawa zostały z niego wykreślone. Inaczej mówiąc, formalnie od 1 stycznia 2016 r. o godz. 0.00 przestały istnieć. Ich mienie przejął Skarb Państwa. Miało to skutecznie wyeliminować z obrotu tzw. martwe spółki. Ustawodawca nie przewidział jednak całej masy problemów, jakie się z tym wiążą.

12 lipca 2016 r.

Zgodnie z art. 61 kodeksu cywilnego oświadczenie, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, kiedy doszło do tej osoby w taki sposób, że mogła ona się zapoznać z jego treścią.

Oświadczenie woli skuteczne, choć adresat unika listonosza12 lipca 2016 r.

Zawarłem z kontrahentem umowę, która przewidywała możliwość odstąpienia od niej w określonym czasie. Jednak zaraz po zawarciu umowy uznałem, że mój kontrahent jest nierzetelny. Postanowiłem odstąpić od umowy. Wysłałem kontrahentowi listem poleconym zawiadomienie o odstąpieniu od umowy. On jednak pisma nie odbiera i twierdzi, że moje oświadczenie do niego skutecznie nie doszło i w związku z tym umowa wciąż obowiązuje. Czy kontrahent ma rację?

12 lipca 2016 r.

Opisana umowa będzie ważna tylko w tej części, do której umocowanie miał pełnomocnik.

Gdy pełnomocnik przekroczy uprawnienia, decydujący głos ma kontrahent12 lipca 2016 r.

Zawarłem umowę z kontrahentem, w imieniu którego występował pełnomocnik. Umowa dotyczyła sprzedaży konkretnych towarów. Nie sprawdziłem zakresu pełnomocnictwa. Dopiero po zawarciu umowy okazało się, że pełnomocnik miał umocowanie tylko do sprzedaży części (połowy) towarów, które nabyłem. Teraz kontrahent żąda zwrotu drugiej połowy. Czy muszę się zastosować do wezwania, czy też przekroczenie zakresu pełnomocnictwa to problem między kontrahentem a pełnomocnikiem?

12 lipca 2016 r.

Zadatek należy odróżnić od zaliczki.

Zwrot zadatku można ustalić w aneksie do umowy12 lipca 2016 r.

Zawarłem umowę z innym przedsiębiorcą na kompleksowe usługi sprzątania i nadzoru nad zielenią. Jednym z elementów umowy było m.in. zlecenie zasadzenia zieleni przy biurowcu. Wpłaciłem nawet w związku z tym określony zadatek. Kontrahent poprawnie wykonywał większość swoich obowiązków umownych związanych ze sprzątaniem, ale potem się okazało, że popełnił sporo zaniedbań przy urządzaniu terenów zielonych (do czego się wprost przyznaje). Nie chcę odstępować od zawartej z nim umowy, bo liczę na polepszenie współpracy w przyszłości (tym bardziej że kontrahent wyraża skruchę). Zastanawiam się jednak, czy w takiej sytuacji będę mógł żądać od kontrahenta zwrotu wpłaconego zadatku.

9 lipca 2016 r.

W polityce flotowej warto również doprecyzować kwestie związane z zakresem odpowiedzialności pracownika za uszkodzenia pojazdu i kolizje powstałe w trakcie wyjazdu urlopowego

Zezwalasz pracownikowi na wakacyjny wyjazd autem służbowym? Sprawdź, o czym musisz pamiętać!9 lipca 2016 r.

Coraz więcej polskich firm udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe do celów prywatnych, również podczas urlopu. Auto w biznesie już dawno przestało być bowiem jedynie środkiem transportu i narzędziem pracy – obecnie w wielu przedsiębiorstwach to istotny dodatek do wynagrodzenia, który zwiększa zaangażowanie i lojalność kadr. Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać, zezwalając pracownikowi na wakacyjny wyjazd firmowym samochodem. Unikniesz niepotrzebnych kosztów i nieporozumień!

8 lipca 2016 r.

Opłacalna współpraca firm z naukowcami

Opłacalna współpraca firm z naukowcami8 lipca 2016 r.

Co prawda niezmiennie od lat zajmujemy dalsze miejsca w międzynarodowych rankingach innowacyjności, jednak polscy przedsiębiorcy coraz chętniej inwestują w badania i rozwój, a niektóre efekty ich współpracy z naukowcami są naprawdę imponujące.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

reklama