Małe i średnie przedsiębiorstwa

20 czerwca 2017 r.

Największe marże zawsze mają główni wykonawcy

Przedsiębiorcy: My NA TO nie idziemy20 czerwca 2017 r.

Mimo możliwości startu w przetargach organizowanych przez Pakt Północnoatlantycki, unijną agencję Frontex i wojska amerykańskie nad Wisłą polski biznes nie kwapi się do tych zleceń.

16 czerwca 2017 r.

Ukaranie grzywną przez komornika prawdopodobnie było zasadne, a wniesienie ewentualnej skargi na jego postanowienie zapewne nie spowoduje uchylenia grzywny.

Utrudnianie egzekucji komorniczej może się skończyć karą grzywny16 czerwca 2017 r.

Jestem prezesem małej spółki z o.o. Zostałem ukarany przez komornika grzywną 1 tys. zł za odmowę udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów. Żądał ich ode mnie w związku z zajęciem egzekucyjnym u mojego kontrahenta. Odmówiłem, bo nie chciałem narażać swojego partnera biznesowego na egzekucję. Czy działanie komornika jest prawidłowe?

13 czerwca 2017 r.

Istotne jest, by przed upływem dwóch lat od zawieszenia spółka złożyła do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności.

Ponowne zawieszenie biznesu możliwe po jednym dniu13 czerwca 2017 r.

Niedługo upływa dwuletni okres, od kiedy zawiesiłem działalność gospodarczą spółki prawa handlowego. Chciałbym przedłużyć ten stan. Czy po wznowieniu biznesu na krótki okres – np. jeden dzień – mogę ponowne skorzystać z instytucji zawieszenia?

13 czerwca 2017 r.

Dwukrotne podwyższenie kwoty roszczeń, które mogą zostać objęte tym postępowaniem, może się przyczynić do znacznego przyspieszenia rozpoznawania większej liczby spraw drobnych, w których prowadzenie pełnego postępowania dowodowego nie jest konieczne.

Z pakietem wierzycielskim teraz nieco łatwiej dochodzić roszczeń13 czerwca 2017 r.

OPIS SYTUACJI: ABC sp. z o.o. szuka możliwości wyegzekwowania roszczeń, jakie ma wobec dostawcy podzespołów do budowy linii produkcyjnej, XYZ sp. z o.o. Roszczenia wynikają z rękojmi. Po dostarczeniu zamówionego towaru okazało się, że część elementów ma wady ukryte, których nie można było wykryć podczas odbioru towaru. W efekcie – jako że nie zostały one naprawione – po długiej wymianie pism zarząd spółki ABC postanowił złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny wadliwych podzespołów. Obawiając się, że spółka XYZ dobrowolnie nie zwróci różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru oraz jego faktyczną wartością, zarząd ABC zaczął poszukiwać sposobów przymuszenia sprzedawcy do zapłaty. W pierwszej kolejności zamierzano wpisać nielojalnego kontrahenta do rejestru długów prowadzonego przez biuro informacji gospodarczej. Rozważane jest także wystąpienie z powództwem cywilnym przeciwko dostawcy. Kwota roszczenia nabywcy to ok. 20 tys. zł. Zarząd spółki ABC niepokoi się, bo otrzymał również, na razie niesprawdzoną, informację o rzekomym znacznym zadłużeniu spółki, która dostarczyła jej towar. Posiada też informację, że XYZ sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym atrakcyjnej nieruchomości w centrum miasta. Postanowiono zatem zbadać prawne możliwości zabezpieczenia się na tej nieruchomości, a także faktyczną skuteczność takiego zabezpieczenia. W szczególności zaś, czy możliwe będzie dokonanie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez XYZ spółkę z o.o. pomimo udzielenia zabezpieczenia na rzecz powoda przez sąd cywilny, które to miałoby mieć postać stosownego wpisu w księdze wieczystej nieruchomości użytkowanej przez dłużnika.

19 maja 2017 r.

Na czym właściwie polega lekooporność nowotworów, z którą chcą walczyć dolnośląscy badacze?

EUREKA DGP: Jak nauka walczy z nowotworami?19 maja 2017 r.

Nauka wciąż prowadzi wyścig zbrojeń z nowotworami. Chociaż do stworzenia broni idealnej jest jeszcze daleko, badacze odnoszą na tym polu wiele sukcesów. Jednym z nich może być związek opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

11 kwietnia 2017 r.

Wiele pytań i niedostateczna znajomość przepisów prawa skłoniły pana Jana do zorganizowania spotkania z radcą prawnym specjalizującym się w prawie gospodarczym.

Jak przekształcić jednoosobową działalność w spółkę z o.o.11 kwietnia 2017 r.

OPIS SYTUACJI: Pan Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży zdrowej żywności. W związku z dynamicznym rozwojem branży spowodowanym rosnącym popytem na produkty ekologiczne, także poza granicami, przedsiębiorstwo stale się rozwija i osiąga coraz większe dochody. Przedsiębiorca od jakiegoś czasu zastanawia się nad zmianą formy prowadzenia działalności. Najbardziej pożądanym przez niego rozwiązaniem jest prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z brakiem odpowiedzialności wspólników za zobowiązania. Uważa też, że jego przedsiębiorstwo będzie lepiej oceniane przez potencjalnych kontrahentów – jako duża i profesjonalna firma. Pan Jan nie ma jednak zaufanej osoby, z którą mógłby zawiązać spółkę, w związku z tym chciałby ją poprowadzić sam. Na początku działalności pan Jan chciałby posiadać pełną kontrolę w spółce i decydować o wszystkich sprawach. Jednak w przyszłości nie wyklucza wstąpienia do niej małżonki, przy czym objęłaby udziały na minimalnym poziomie. Pan Jan będzie w spółce wykonywał czynności, które dotychczas wykonywał w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, tj. składał zamówienia, pozyskiwał nowych klientów, uczestniczył w targach, kontrolował jakość zamówień itp., ale nie będzie już bezpośrednio otrzymywał zysków z prowadzonej działalności. Z uwagi na to pan Jan chciałby z tytułu wykonywanych dla firmy prac otrzymywać wynagrodzenie. Jeżeli spółka będzie się rozwijać w takim tempie jak dotychczas prowadzona działalność, intencją pana Jana jest zatrudnienie w odpowiednim czasie profesjonalnego menedżera, który przejmie zarządzanie firmą oraz będzie pełnił funkcję w zarządzie, przy czym on sam nie chciałby zostać pozbawiony wpływu na podejmowanie najważniejszych decyzji dotyczących działalności. Przed wykonaniem jakichkolwiek kroków i przed podjęciem ostatecznej decyzji co do zmiany formy prowadzenia działalności pan Jan postanowił zwrócić się po profesjonalną poradę do radcy prawnego.

Prawo na co dzień

Galerie

Polecane

Reklama