Zdrowie

26 sierpnia 2016 r.

Projekt ustawy o prawach kobiet i świadomym rodzicielstwie przewiduje, że prawo przerywanie ciąży do końca do końca 12. tygodnia będzie legalne i nie będzie wymagało uzasadnienia.

Aborcja bardziej dostępna, też po 12 tygodniu – prace w Sejmie jesienią?26 sierpnia 2016 r.

Obywatelski projekt liberalizujący prawo dotyczące aborcji oraz wprowadzający refundację antykoncepcji i wiedzę o seksualności człowieka jako przedmiot nauczania trafił w piątek do oceny Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego. Dokument został przygotowany i złożony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Ratujmy Kobiety”. Jedna z jego inicjatorek, Barbara Nowacka twierdzi, że prace nad nim ruszą w Sejmie jesienią.

25 sierpnia 2016 r.

Wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Kiedy lekarz może odmówić leczenia?25 sierpnia 2016 r.

Znajoma zwierzyła mi się, że lekarz odmówił jej leczenia. Nie chciała wdawać się w szczegóły, a mnie trudno uwierzyć, że rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Czy jest to faktycznie możliwe – pyta pani Wanda.

24 sierpnia 2016 r.

W pierwszej części prezentujemy znowelizowane przepisy zawarte w dziale pierwszym oraz dwóch pierwszych rozdziałach działu drugiego.

Komentarz do ustawy o działalności leczniczej24 sierpnia 2016 r.

Ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 960), której przepisy weszły w życie 15 lipca 2016 r., wprowadziła wiele istotnych zmian w obszarze funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia.

Prawo na co dzień

Polecane

Reklama