Zdrowie

22 maja 2015 r.

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców prowadzących hurtownie farmaceutyczne obowiązek informowania głównego inspektora farmaceutycznego o zamiarze wywozu leków poza Polskę.

Nieuczciwych aptekarzy spotka kara22 maja 2015 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy – Prawo farmaceutyczne, która ma ograniczyć nielegalny wywóz leków z Polski. Naprawia ona błąd, który parlamentarzyści popełnili 14 lat temu, a który wykrył DGP.

21 maja 2015 r.

Za 10 lat statystyczny lekarz w Polsce będzie na emeryturze.

Coraz mniej lekarzy w Polsce21 maja 2015 r.

Mamy coraz mniej lekarzy, najmniej w Europie w stosunku do liczby mieszkańców - alarmuje Naczelna Rada Lekarska. Zawód ten wykonuje 164 tysiące osób. Mamy niecałe 86 tysięcy lekarzy specjalistów i 34 tysiące dentystów (6 tysięcy z nich ma specjalizację).

21 maja 2015 r.

Nie ma ogólnej reguły, która wskazywałaby, jak częste i długotrwałe nieobecności uzasadniają wypowiedzenie umowy o pracę

Częste zwolnienia lekarskie uzasadniają wypowiedzenie21 maja 2015 r.

Pracownik w ciągu ostatnich trzech lat kilkukrotnie przebywał na długich zwolnieniach lekarskich. Długotrwałe i częste nieobecności dezorganizują pracę w zakładzie pracy. Pracodawca, żeby zapewnić ciągłość realizacji zadań, zmuszony jest reorganizować pracę. Inni pracownicy przejmują obowiązki nieobecnego pracownika, realizując przy tym swoje zadania, albo jest zatrudniany pracownik na zastępstwo. Za tydzień pracownikowi kończy się obecne zwolnienie lekarskie i zapowiedział, że wraca do pracy. Pracodawca zamierza złożyć mu wypowiedzenie umowy o pracę. Czy długotrwałe nieobecności spowodowane chorobą mogą uzasadniać wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę?

21 maja 2015 r.

Zgodnie z nowelą apteki będą zamawiać leki w hurtowni na piśmie, a nie - jak często ma to miejsce obecnie - telefonicznie

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą wywóz leków za granicę21 maja 2015 r.

Nowelizacja wprowadza procedurę kontrolowanego wywozu leków przez hurtownika. W tym celu wprowadza obowiązek zgłoszenia inspekcji farmaceutycznej zamiaru wywozu leku za granicę. W przypadku zagrożenia brakiem dostępności produktu leczniczego Główny Inspektor Farmaceutyczny będzie miał obowiązek zgłoszenia sprzeciwu w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. Hurtownik mógłby dokonać wywozu tylko w przypadku braku sprzeciwu GIF.

21 maja 2015 r.

Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego spożywanie produktów spożywczych, których kaloryczność została obniżona dzięki zastosowaniu niskokalorycznych substancji słodzących, nie może być jedynym elementem zmiany stylu życia.

Słodziki dostępne na rynku. Czy są szkodliwe?21 maja 2015 r.

Prowadzę nierówną walkę o wagę – sam ze sobą. Staram się zrzucić kilka kilogramów, ale nie umiem zrezygnować ze słodzenia. Porzuciłem cukier, zastąpiłem go słodzikiem. Mam jednak poważne wątpliwości, czy to nie jest groźne dla zdrowia. Preparatów jest wiele, nie wiem, który wybrać. Czy zamienników cukru w produktach spożywczych można dowolnie używać? Czy będąc na diecie, mogę słodzić kawę słodzikiem i wybierać produkty, w których cukier zastąpiono inną słodką substancją? Jak można sprawdzić, które preparaty są bezpieczne, a które nie – pyta Włodzimierz z Lublina

21 maja 2015 r.

Decydując się na wykorzystanie zwrotów, często można wybrać sobie miejsce kuracji, o ile leczy się w nim konkretne schorzenia.

Zwroty, czyli sanatoryjne last minute21 maja 2015 r.

Czekam na wyznaczenie terminu i miejsca w sanatorium już półtora roku – opowiada pani Halina z Warszawy. – Dowiedziałam się, że na Mazowszu standardowo czeka się 25 miesięcy. Tymczasem w innych województwach 18, góra 20. Mam jednak pecha z powodu miejsca zamieszkania. Zależy mi, by pojechać na kurację jak najszybciej – poprzedni pobyt w sanatorium bardzo mi pomógł na moje dolegliwości. Czy mogę jakoś przyspieszyć wyjazd – zastanawia się czytelniczka

21 maja 2015 r.

Uczestnicy będą także dyskutować o regułach ustalania poczytalności sprawcy przestępstwa – zarówno w chwili jego popełnienia, jak i w trakcie toczącego się postępowania karnego.

Kłopoty ze znalezieniem biegłych lekarzy21 maja 2015 r.

Jak powinna wyglądać wzajemna współpraca pomiędzy prokuratorami, sędziami, a także biegłymi z zakresu nauk medycznych w sprawach karnych i cywilnych? Na to pytanie będą się starali odpowiedzieć uczestnicy jutrzejszej konferencji „Problematyka opinii lekarskiej w postępowaniu sądowym i błąd w sztuce lekarskiej”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prokuratorów RP wraz z Okręgową Izbą Lekarską i Stowarzyszeniem Sędziów Iustitia. Swój udział w konferencji zgłosiło ok. 180 prokuratorów, sędziów i lekarzy.

18 maja 2015 r.

Zgodnie z ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej określonymi przez ministra zdrowia świadczeniodawca (czyli lekarz, przychodnia lub szpital) zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy

Porada lekarza oraz badania muszą być na terenie tego samego oddziału NFZ18 maja 2015 r.

Od kilku lat leczę się u endokrynologa – pisze pan Mirosław. – Ponieważ jednak w moim mieście dostanie się do tego specjalisty jest niewykonalne, znalazłem lekarza w innym mieście, w sąsiednim województwie. To, niestety oznacza, że podlega on innemu oddziałowi NFZ. Lekarz ten wystawia mi skierowania na różne badania, które mogę wykonać w moim mieście. Nie mogę ich jednak zrobić w ramach ubezpieczenia, ponieważ przychodnie i szpitale wykonujące te badania nie mają podpisanych umów z tym lekarzem. Właściwie nie powinno mnie to obchodzić, gdyż składki ubezpieczeniowe opłacam od lat terminowo, a rozliczenia to nie moja sprawa. Czy jest to zgodne z prawem? Czy w takich przypadkach można wysłać faktury za takie badania do NFZ z żądaniem refundacji?

Prawo na co dzień

reklama