Zdrowie

19 grudnia 2014 r.

Karetka

Sejm za poprawką Senatu ws. sms-ów wysyłanych na numer 11219 grudnia 2014 r.

Chodzi o nowelizację ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, przyjętą na początku grudnia przez Sejm. Zgodnie z nią sms-y dot. sytuacji alarmowych, będą kierowane tylko na numer 112, a nie jak obecnie też na pozostałe: policyjny - 997, straży pożarnej - 998 oraz pogotowia ratunkowego - 999.

19 grudnia 2014 r.

Opiekunowie nie będą już mieli obowiązku składania do poradni dwóch odrębnych wniosków

Dorosły uczeń będzie mógł sam poprosić o pomoc psychologa19 grudnia 2014 r.

Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach i szkołach, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą potrzebującą dodatkowego wsparcia, będą zapraszani przez przewodniczącego zespołu orzekającego do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mają tam pełnić funkcję doradczą. To jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

18 grudnia 2014 r.

Największe możliwości daje założenie profilu na stronie internetowej ZUS.

Elektroniczne konto w ZUS to udogodnienie dla klientów18 grudnia 2014 r.

Znajomi mówią, że warto założyć profil na stronie internetowej ZUS. Podobno mogę wówczas sprawdzić moje składki, nie wychodząc z domu, a nawet załatwiać niektóre sprawy. Słyszałem jednak, że do rejestracji jest niezbędny bezpieczny podpis elektroniczny, którym nie dysponuję. Czy warto zatem zakładać taki profil – pyta pan Jan.

18 grudnia 2014 r.

Bożena Janicka mówi, że tak duża liczba badań diagnostycznych w kierunku wykrywania nowotworów mogła zaburzyć funkcjonowanie POZ

Nowy pakiet onkologiczny: mniej zadań dla lekarzy rodzinnych18 grudnia 2014 r.

Lekarze rodzinni wynegocjowali mniej zadań niż pierwotnie zakładał tzw. pakiet onkologiczny. Połowa badań, które miała być wykonywana w ich gabinetach, ma zniknąć z rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ. Jest to wynik częściowego porozumienia lekarzy z ministrem zdrowia.

18 grudnia 2014 r.

Lekarz, doktor, zdrowie

TK: rejestry medyczne niezgodne z konstytucją18 grudnia 2014 r.

Minister zdrowia nie może tworzyć rejestrów usług medycznych. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że tworzenie zbiorów informacji wrażliwych o pacjentach powinno odbywać się na mocy ustawy a nie rozporządzenia ministra. Według orzeczenia, dotychczas prowadzone rejestry zachowują jednak swoją ważność

17 grudnia 2014 r.

Przedstawiciele lekarzy chcą przesunięcia pakietu onkologicznego

Posłowie chcą przesunąć o rok wprowadzenie pakietu onkologicznego17 grudnia 2014 r.

Przedstawiciele lekarzy, posłowie - również ci z Platformy Obywatelskiej - chcą by przesunąć o rok lub przynajmniej pół roku pakiet onkologiczny, czyli szybszą ścieżkę leczenia raka. O to samo apeluje prof. Jacek Jassem, jeden z ekspertów współpracujących przy projekcie Ministerstwa Zdrowia. Zadecydować ma o tym Komisja Sejmowa.

17 grudnia 2014 r.

Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent podpisał ustawę o komisjach lekarskich podległych MSW17 grudnia 2014 r.

Ustawa o komisjach lekarskich podległych MSW została uchwalona w październiku. Jej celem było ujednolicenie orzecznictwa lekarskiego dla funkcjonariuszy i kandydatów do służby w sześciu formacjach mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze Ochrony Rządu, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i Służbie Więziennej.

Prawo na co dzień