Zdrowie

7 lipca 2015 r.

Rząd przyjął projekt ustawy o zdrowiu publicznym. Cel? Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom7 lipca 2015 r.

Jak poinformowano w komunikacie Rządowego Centrum Informacji, projekt ustawy zawiera regulacje, które mają poprawić stan zdrowia publicznego. Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd (w rozporządzeniu) dokument strategiczny dla zdrowia publicznego - Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Celem programu jest poprawa życia i zdrowia Polaków.

6 lipca 2015 r.

Zmiany – jak podkreślono w uzasadnieniu projektu - przyczynią się także do umocnienia pozycji zawodowej pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki będą mogły wypisywać recepty. Jest projekt rozporządzenia6 lipca 2015 r.

Wydanie rozporządzenia ma związek z nowelą ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych opracowaną latem ub.r. w ramach tzw. pakietu kolejkowego, którego celem miała być poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest poszerzenie katalogu osób uprawnionych do wystawiania recept, zleceń i skierowań na badania diagnostyczne.

6 lipca 2015 r.

Jak zaznaczono, działający w MZ zespół stwierdził, że obecnie nie ma też możliwości weryfikacji uprawnień do uzyskania świadczeń przez dzieci do 18. roku życia i innych członków rodzin osób ubezpieczonych.

NFZ dostanie 320 mln zł rocznie na świadczenia dla nieubezpieczonych6 lipca 2015 r.

W uzasadnieniu przygotowanego przez resort zdrowia projektu napisano, że w ostatnich latach pojawiły się "problemy z prawidłową identyfikacją osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych, w szczególności będących członkami rodzin osób ubezpieczonych (w tym dzieci), co przełożyło się m.in. na brak możliwości przekazania i rozliczania dotacji z budżetu państwa do NFZ w tym zakresie w latach 2013 i 2014".

3 lipca 2015 r.

Przygotowany projekt ustawy zakazującej aborcji zatytułowano: „o ochronie życia i zdrowia ludzkiego od poczęcia”

400 tys. podpisów pod ustawą antyaborcyjną3 lipca 2015 r.

Autorzy projektu szacują, że kolejne 100 tys. podpisów w najbliższym czasie otrzymają pocztą. - Liczymy na to, że posłowie nie zlekceważą głosu blisko pół miliona obywateli i nie będą zasłaniać się niewiedzą na temat barbarzyństwa, które ma miejsce w naszym kraju - apelują organizatorzy przedsięwzięcia w komunikacie przekazanym w piątek dziennikarzom.

Prawo na co dzień

reklama