Zdrowie

1 października 2014 r.

Akty prawne dotyczące programów zdrowotnych nie mogą być podstawą do odmowy dokonania badania

Za starzy na leczenie1 października 2014 r.

Coraz częściej pacjenci są pozbawiani możliwości skorzystania ze świadczeń medycznych ze względu na zbyt zaawansowany wiek, mimo konstytucyjnej zasady równości dostępu do opieki zdrowotnej. Czy jest to zgodne z prawem?

29 września 2014 r.

Obecny system, wymaga, by każdy mieszkaniec Szwajcarii posiadał podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

Szwajcaria nie chce państwowej służby zdrowia29 września 2014 r.

"Nie" dla państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Prawie 62 procent Szwajcarów opowiedziało się w niedzielnym referendum za utrzymaniem prywatnego systemu. Tym samym proponowana przez ugrupowania lewicowe reforma po raz kolejny nie zyskała aprobaty społeczeństwa.

28 września 2014 r.

szpital, lekarze, pacjenci

Polacy dostaną zwrot kosztów leczenia za granicą28 września 2014 r.

Dotąd z pomocy lekarskiej w ramach ubezpieczenia Polacy mogli korzystać w krajach Unii tylko w nagłych wypadkach, ale dzięki dyrektywie transgranicznej możliwe będzie korzystanie także z planowych wizyt i leczenia. Polski resort zdrowia z opóźnieniem przygotował przepisy wdrażające dyrektywę, która obowiązuje od 23 października 2013 r. Ustawę uchwalił niedawno Sejm i - z poprawką umożliwiającą zwrot kosztów poniesionych na leczenie w okresie przed jej wejściem w życie - poparł Senat. Teraz ustawą ponownie zajmą się posłowie.

26 września 2014 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zachowa swoje uprawnienia

PFRON dalej z osobowością prawną26 września 2014 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zachowa swoje uprawnienia. Będzie cały czas wspierał osoby z uszczerbkiem na zdrowiu i pracodawców je zatrudniających.

Prawo na co dzień