Zdrowie

3 września 2015 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie kontynuowany

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego będzie kontynuowany3 września 2015 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) jest realizowany od 2011 r. i kończy się w tym roku. Resort planował zapisanie dotychczasowego NPOZP jako jednego z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia (NPZ), który ma być elementem ustawy o zdrowiu publicznym. MZ oceniało, że przyczyni się to do poprawy opieki psychiatrycznej. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestowało środowisko psychiatrów.

1 września 2015 r.

Badanie profilaktyczne prowadzi lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Obejmuje ono wywiad mający na celu ocenę poziomu uzależnienia od tytoniu, pomiar masy ciała, wzrostu, ciśnienia tętniczego krwi, badanie lekarskie.

Państwo wspiera palaczy chcących rozstać się z nałogiem1 września 2015 r.

Nasze państwo łoży na leczenie alkoholików, wspiera próbujących odejść od nałogu narkomanów – pisze pani Jadwiga z Krakowa. – Czy jednak, poza eliminacją kolejnych miejsc, w których można palić, wspiera jakkolwiek tych, którzy chcą rzucić palenie? Wydaje mi się, że problem jest nadal ogromny, a od strony lekarskiej zdominowany przez prywatne gabinety, w których słono trzeba płacić za kurację. Czy NFZ przewiduje finansowanie terapii palaczy – zastanawia się czytelniczka

1 września 2015 r.

Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej obrany przez NFZ kierunek zmian jest dobry, ale ich realizacja niezbyt przemyślana.

NFZ będzie premiować szkolne gabinety dentystyczne1 września 2015 r.

Nowe zarządzenie prezesa NFZ w sprawie gabinetów dentystycznych obowiązuje od piątku. Pozwala ono na przyznanie dodatkowych punktów świadczeniodawcom ubiegającym się o umowę zarówno w zakresie usług dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, jak i w zakresie usług ogólnostomatologicznych, a więc także dla dorosłych.

1 września 2015 r.

Nowe przepisy pozwalają m.in. na uzupełnianie wpisów w historii choroby pacjenta już po jego wypisaniu ze szpitala. Dotyczy to przypadków, gdy w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz - w celu ustalenia rozpoznania onkologicznego - zleci dodatkowe badania diagnostyczne (np. histopatologiczne, cytologiczne), a ich wyniki znane są dopiero po wypisaniu pacjenta ze szpitala. W takim przypadku rozpoznanie ustalone przy wypisie nie zawsze odpowiadało ostatecznemu rozpoznaniu ustalonemu na podstawie wyniku badania diagnostycznego.

Nowe przepisy: Szpitale muszą prowadzić okołooperacyjne karty kontrolne1 września 2015 r.

Nowe przepisy pozwalają m.in. na uzupełnianie wpisów w historii choroby pacjenta już po jego wypisaniu ze szpitala. Dotyczy to przypadków, gdy w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu lekarz - w celu ustalenia rozpoznania onkologicznego - zleci dodatkowe badania diagnostyczne (np. histopatologiczne, cytologiczne), a ich wyniki znane są dopiero po wypisaniu pacjenta ze szpitala. W takim przypadku rozpoznanie ustalone przy wypisie nie zawsze odpowiadało ostatecznemu rozpoznaniu ustalonemu na podstawie wyniku badania diagnostycznego.

Prawo na co dzień

reklama