Zdrowie

31 października 2014 r.

Nie ma żadnych uzasadnionych powodów dla pozbawienia ich uprawnień do tańszego zakupu lekarstw.

Karta Dużej Rodziny: Apteki nie będą sprzedawać tańszych leków31 października 2014 r.

Konfederacja Lewiatan uważa, że wykluczenie aptek z programu Karta Dużej Rodziny ogranicza dostęp rodzin wielodzietnych do tańszych leków i uniemożliwia ich bezpośrednie wspieranie. "Nie ma żadnych uzasadnionych powodów dla pozbawienia ich uprawnień do tańszego zakupu lekarstw. Taką przeszkodą nie powinny być przepisy w prawie farmaceutycznym" - podkreśla Lewiatan.

30 października 2014 r.

Dominika Sikora, zastępca redaktor naczelnej

Sikora: Pieniądz pierwszy, chory drugi30 października 2014 r.

Donosy, wzajemne oskarżenia o psucie rynku. Szantaż i lokalne walki z konkurencją. A w tle nawet 14 mld zł. Tyle, według raportów PharmaExpert, wynosiła wartość rynku aptecznego w okresie styczeń – czerwiec 2014 r.

30 października 2014 r.

Z dyrektywy wynika, że państwa członkowskie mogą zabronić użytkowania zakładu, który m.in. nie spełnia wymagań bezpieczeństwa czy nie posiada odpowiednich zezwoleń.

Przepisy o poważnych awariach związanych z substancjami niebezpiecznymi do poprawki30 października 2014 r.

Zbyt szerokie definicje i niewłaściwa implementacja unijnych przepisów. Takie m.in. zastrzeżenia pojawiły się w trakcie konsultacji projektu nowelizacji prawa ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.). Ma on wdrożyć dyrektywę 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Prawo na co dzień