Wszystkie kobiety w ciąży, niezależnie od tego, ile skończyły lat, będą miały lepszy dostęp do badań prenatalnych. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednym z kryteriów wykonania takich badań w ramach bezpłatnych świadczeń NFZ u kobiet w ciąży jest wiek – ukończenie 35 lat.

Jak podano w uzasadnieniu do projektu, do włączenia do programu nadal będzie wymagane skierowanie zawierające informację o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) wystawione przez lekarza, który ją prowadzi. W przypadku bardziej zaawansowanych badań (amniopunkcja lub biopsja trofoblastu czy kordocenteza) będzie wymagane skierowanie, które zawiera również informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu.

Wady wrodzone to nie tylko problem medyczny, lecz także rodzinny i społeczny. Są przyczyną poronień, zgonów niemowląt i niepełnosprawności u dzieci. Stwierdza się je u 2–4 proc. żywo urodzonych noworodków, z czego ok. 30 proc. wad ma podłoże genetyczne. Celem programu badań prenatalnych jest identyfikacja ryzyka wystąpienia nieprawidłowości i ich diagnostyka we wczesnym okresie ciąży oraz, o ile to możliwe, podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym.

Nowe przepisy mają wejść w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Szacuje się, że tylko w tym roku wprowadzenie zmian będzie kosztować 148 mln zł. ©℗