Już wkrótce pielęgniarki zyskają nowe kompetencje. Badania i interwencje zarezerwowane do tej pory jedynie dla lekarzy i ratowników medycznych trafią do repertuaru uprawnień pielęgniarek. Chodzi m.in. o wykonywanie USG i podawanie ważnych leków ratujących życie. Są jednak pewne warunki.

Ministerstwo Zdrowia chce poszerzyć uprawnienia pielęgniarek – tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Projekt trafił do konsultacji społecznych.

Pielęgniarki zyskają dodatkowe kompetencje

Poszerzenie uprawnień ma dotyczyć pielęgniarek pracujących w systemie ratownictwa medycznego.

W obecnym stanie prawnym pielęgniarki systemu nie mają uprawnień do wykonywania szybkich badań USG w ramach diagnostyki stanów nagłych. Zachodzi też potrzeba rozszerzenia zakresu leków możliwych do samodzielnego podawania przez pielęgniarki systemu w zespołach ratownictwa medycznego w takich stanach, jak ostra niewydolność krążenia, ostry zespół wieńcowy i krwawienia - czytamy w ocenie skutków regulacji.

Jakie konkretnie uprawnienia mają zyskać pielęgniarki?

Pielęgniarki z nowymi uprawnieniami [LISTA]

Pielęgniarki pracujące w systemie ratownictwa medycznego zyskają prawo do:

  • wykonywania dojścia doszpikowego przy użyciu gotowego zestawu oraz podawanie leków drogą doszpikową (warunkiem jest ukończenie kursu specjalistycznego lub kursu kwalifikacyjnego lub posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli program kursu lub specjalizacji obejmowały treści kształcenia z tego zakresu);
  • pobierania materiału z górnych dróg oddechowych od pacjenta oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów;
  • wykonywania badania USG według protokołów ratunkowych (pod warunkiem ukończenia kursu z USG w ratownictwie medycznym, certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego);
  • podawania leku Noradrenalinum, który jest stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego;
  • podawania leku przeciwpłytkowego nowej generacji Prasugrel, który jest stosowany w ostrych zespołach wieńcowych jako przygotowanie do angioplastyki (po teletransmisji EKG i konsultacji z lekarzem oceniającym zapis EKG);
  • podawania Tranexamic acid – leku o działaniu przeciwkrwotocznym, niezbędnego do leczenia krwotoków spowodowanych uogólnioną lub miejscową fibrynolizą.

Ratownicy medyczni już wykonują USG

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, wprowadzone zmiany umożliwią pielęgniarkom systemu uzyskanie równorzędnych uprawnień z ratownikami medycznymi w zakresie realizacji medycznych czynności ratunkowych.

Od 26 marca obowiązuje już bowiem rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz. U. z 2024 r., poz. 341). Nowe przepisy dały ratownikom medycznym, którzy odbyli specjalistyczny kurs, prawo wykonywania badania USG oraz podawania nowych leków (prasugrel, noradrenalinum i tranexamic aicid).

Jeszcze wcześniej zaś (od 12 marca) ratownicy medyczni zyskali prawo pobierania od pacjenta materiału z górnych dróg oddechowych oraz wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów (dotychczas było to możliwe jedynie w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego).