Zasady funkcjonowania sanatoriów i uzdrowisk mogą czasem być niejasne dla pacjentów. Choć koszty zakwaterowania są ściśle określone, istnieją sytuacje, w których placówka może domagać się dodatkowych opłat. Za co możemy dopłacić w sanatoriach?

Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy zapytała o dodatkowe opłaty w sanatoriach, takie jak dopłaty do pokojów jednoosobowych, koszty parkingu czy użytkowania sprzętu telewizyjnego. W odpowiedzi wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, wskazał, że przepisy określają jedynie częściową odpłatność pacjenta za wyżywienie i zakwaterowanie. Koszty te są odgórnie określone przez Ministra Zdrowia i pacjenci nie mogą być obciążeni wyższymi dopłatami niż te wynikające z przepisów.

Pozostałe kwestie pozostają w gestii kierownictwa placówki. Ministerstwo Zdrowia i NFZ nie regulują tych aspektów, a wysokość opłat za dodatkowe usługi ustalana jest indywidualnie przez każdego świadczeniodawcę.

Dodatkowe opłaty w sanatoriach. Parking i telewizja

Pobyt w uzdrowisku może być urozmaicony o dodatkowe udogodnienia, takie jak korzystanie z parkingu czy sprzętu telewizyjnego w pokoju. Za te usługi pacjent może być zobowiązany zapłacić dodatkowo. Jednakże, zgodnie z przepisami, kwestie te pozostają w gestii kierownictwa placówki i nie są regulowane przez Ministerstwo Zdrowia.

Dodatkowe opłaty w sanatoriach. Wyżywienie

Jakość i ilość posiłków w sanatoriach bywa tematem częstych skarg. Choć uzdrowiska są zobowiązane do zapewnienia całodziennego wyżywienia, przepisy nie określają dokładnie sposobu serwowania posiłków, wielkości porcji ani różnorodności. Odpowiedzialność za ustalenie stawek żywieniowych spoczywa na kierownictwie placówki, które musi zadbać o odpowiednie wyżywienie dostosowane do stanu zdrowia pacjentów.

Dodatkowe opłaty w sanatoriach. Wymiana pościeli i ręczników

Placówki uzdrowiskowe mogą także pobierać opłaty za inne usługi, np. wymianę pościeli czy ręczników. Te dodatkowe koszty nie są regulowane przepisami, ale są ustalane przez kierownictwo uzdrowiska.

Czy można dowolnie wybrać sanatorium?

Wybór miejsca leczenia uzdrowiskowego może być kwestią istotną dla pacjentów, zwłaszcza dla osób starszych czy samotnych. Obecnie jednak pacjenci nie mają możliwości wskazania preferowanego sanatorium, gdyż decyzja o przydzieleniu miejsca pobytu zależy od lekarza i dostępności miejsc. Pomimo planów zmian w ustawie, które miałyby to zmienić, obecnie jest to w gestii placówki.

Przeczytaj też:

Jak widać, sanatoria i uzdrowiska są miejscami, które mają zapewnić pacjentom kompleksową opiekę, ale mogą też wiązać się z dodatkowymi opłatami. Ważne jest, aby pacjenci byli świadomi tych możliwości i zrozumieli, jakie usługi są objęte dodatkowymi opłatami oraz jakie są zasady ich naliczania. Warto też pamiętać, że Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia nie regulują wszystkich aspektów funkcjonowania uzdrowisk, więc kwestie dodatkowych opłat mogą być ustalane przez same placówki.