Narodowy Fundusz Zdrowia do końca roku nie będzie nakładał kar umownych za brak lekarza w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego. Teraz są one odroczone do 30 czerwca br.

Zmiany zostały zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Obecnie aż 55 proc. karetek „S”, czyli zespołów specjalistycznych, nie ma obsady lekarskiej. Największy problem jest w województwach wielkopolskim i dolnośląskim. Przyczyną tego stanu rzeczy jest brak lekarzy zainteresowanych pracą w ratownictwie pozaszpitalnym. Przedłużenie abolicji na kary da zakładom opieki zdrowotnej czas na znalezienie lekarzy do pracy w zespołach specjalistycznych albo ich przekwalifikowanie na podstawowe, tzw. karetki „P”. ©℗

ikona lupy />
Informacja o brakach w obsadzie karetek „S” / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe