Dla szpitalnych oddziałów ratunkowych znów ma zostać wydłużony czas na spełnienie nowych wymogów. Chodzi o organizację w lokalizacji SOR miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz kwalifikacje ordynatora SOR (lekarza kierującego oddziałem). Ten termin zostanie przesunięty o sześć miesięcy, tj. do końca grudnia 2024 r. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych.

Obecnie w kraju funkcjonuje 246 SOR, z których po 30 czerwca 2024 r. 27 nie spełni wymagań dotyczących udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przy SOR. Problem z kwalifikacjami ordynatora ma aż 51 oddziałów. NFZ nie mógłby podpisać z nimi umowy, a co za tym idzie – pacjenci nie mieliby dostępu do świadczeń. Pierwotnie zakładano, że oddziały ratunkowe dostosują się do wymogów do 30 czerwca 2023 r. ©℗