Prawo autorskie

25 kwietnia 2017 r.

Sens ustawowej regulacji zbiorowego zarządzania polega z jednej strony na zapewnieniu użytkownikom łatwego dostępu do repertuaru na słusznych warunkach, a z drugiej na zapewnieniu uprawnionym należytej realizacji ich praw na ujednoliconych zasadach

Zbiorowe korzystanie z twórczości. Szansa na dobre zmiany?25 kwietnia 2017 r.

Czekająca nas implementacja jest szansą na uporządkowanie zbiorowego korzystania z twórczości autorskiej. Oby nie doprowadziła do głębokiego kryzysu wynikającego z próby zadowolenia jednocześnie wszystkich lub chęci uniknięcia odpowiedzialności za kształt zasad dostępu i korzystania z dorobku kulturalnego.

18 marca 2017 r.

Hafty ludowe jak i tatuaże co do zasady uznawane za dzieła o twórczym charakterze, będą podlegać temu samemu reżimowi ochrony prawnej, a ich twórcom przysługują te same ustawowo zagwarantowane roszczenia

Hafty ludowe i tatuaże: Jakie prawa mają twórcy tradycyjni i nowocześni18 marca 2017 r.

Haft ludowy to dziedzictwo kulturowe zarówno kraju jak i regionu, z którego tradycja tego haftu się wywodzi. Aktualna popularność sztuki ludowej oraz bardzo modny i coraz bardziej powszechny nurt etnodesignu sprawiają, że warto przypomnieć prawa przysługujące twórcom ludowym oraz odpowiedzieć na pytanie czy haft ludowy może być uznany za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a wykonująca go hafciarka za twórcę, któremu przysługuje ochrona?

Polecane

Reklama