Komisja Europejska zwróciła się do Polski o informację, o w jaki sposób przepisy zawarte w dyrektywie o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym (dyrektywie 2019/790/UE) oraz dyrektywie o internetowych programach telewizyjnych i radiowych (dyrektywie 2019/789/UE) są wdrażane do ich prawa krajowego. Ze względu na fakt, iż nie otrzymała satysfakcjonujących ją informacji, podjęła decyzję o wezwaniu do usunięcia uchybienia, poinformowała Komisja.

Komisja wezwała też do usunięcia uchybień w zakresie implementacji dyrektywy 2019/790/UE także 22 inne państwa: Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Grecję, Hiszpanię, Finlandię, Francję, Chorwację, Irlandię, Włochy, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Portugalię, Rumunię, Szwecję, Słowenię i Słowację.

Natomiast wezwanie dot. dyrektywy 2019/789/UE dotyczy prócz Polski również 20 innych państw: Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Finlandii, Francji, Chorwacji, Irlandii, Włoch, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Słowacji.

"Ze względu na fakt, iż te państwa członkowskie nie poinformowały o krajowych środkach transpozycji lub zrobiły to tylko częściowo, Komisja podjęła dziś decyzję o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego poprzez wysłanie wezwania do usunięcia uchybienia" - czytamy w komunikacie.

KE przypomina, że obie dyrektywy mają na celu „unowocześnienie unijnych przepisów dotyczących praw autorskich oraz umożliwienie konsumentom i twórcom pełnego wykorzystania przestrzeni cyfrowej".

"Wzmacniają pozycję sektorów kreatywnych, pozwalają na więcej zastosowań cyfrowych w kluczowych obszarach społeczeństwa i ułatwiają dystrybucję programów radiowych i telewizyjnych w całej UE", podano także.

Termin transpozycji tych dyrektyw do ustawodawstwa krajowego upłynął 7 czerwca 2021 r. Państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na odpowiedź na pisma i podjęcie niezbędnych środków w celu wdrożenia przepisów.