statystyki

Zwolnienia w firmie prawa, obowiązki i zobowiązania pracodawcy

Zanim zwolnisz, najpierw przeczytaj. Pracodawca, aby ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy nieprzychylnym wyrokiem sądu pracy, nie może popełniać błędów związanych z uchybieniem procedurom związanym z rozwiązywaniem umów o pracę. Błędy takie, zarówno formalne, jak przykładowo złe oznakowanie pisma, niewłaściwe oświadczenie woli pracownikowi o wypowiedzeniu czy rozwiązaniu z nim umowy o pracę, jak również materialne umożliwia w praktyce stwierdzenie wykroczeń przez Państwową Inspekcję Pracy lub wydanie orzeczenia przez sąd pracy dotyczący przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Publikacja: 25 lutego 2013, 11:37 Aktualizacja: 15 maja 2013, 10:16

e-book: Zwolnienia w firmie

źródło: DGP
e-book: Zwolnienia w firmie

z YetiPay tylko: 25.90 zł

- Rozwiązanie umowy o pracę oraz na mocy porozumienia stron
- Okres wypowiedzenia
- Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
- Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę
- Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy
- Szczególne tryby zakończenia zatrudnienia
- Zwolnienia grupowe i indywidualne
- Zasady wydawania świadectw pracy

Zapytaj o licencje

Sondaże

Ordynacja

Kandydaci

Zapisz się na bezpłatny newsletter